VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

12.16. Miškotvarkos projektuose – Biržų, Kupiškio, Pakruojo ir Panevėžio valstybinių miškų ateitis

Valstybinių miškų urėdija (VMU) pradėjo rengti keturių regioninių padalinių – Biržų, Kupiškio, Pakruojo ir Panevėžio – valdomų valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus. Jie numarys, kaip ateinantį dešimtmetį bus tvarkomi, naudojami, atkuriami ir saugomi šie miškai.

Parengti projektai bus pateikti viešai svarstyti. Apie parengtą projektą ir galimybę su juo susipažinti bus skelbiama VMU tinklalapyje ir vietos spaudoje.

Valstybinių miškų būklė, miško 2007-2017 m. ūkinės veiklos analizės duomenimis, gerėja. Tai rodo augantis visų miškų ir brandžių medynų vidutinis tūris, mažėjančios sanitarinių kirtimų apimtys, mažėjantys neapaugę miško plotai ir didėjantis miškingumas.

Pasak VMU direktoriaus pavaduotojo miškotvarkai Alfredo Galaunės, brandžių medynų tūriai Biržų ir Kupiškio padaliniuose padidėjo nuo 29 iki 49 kub. m. /ha, Pakruojo ir Panevėžio padaliniuose jau 2008-2017 m. pasiektas medynų tūris buvo 3-4 proc. didesnis už nustatytą 2017 m. sklypinės inventorizacijos metu.

Šios inventorizacijos duomenimis, palaipsniui didėja ir valstybinių miškų plotas. Valstybiniam miškui įveisti perduodama nenaudojama ir žemės ūkiui netinkama žemės ūkio paskirties žemė.

Ryšių su visuomene skyrius

Atgal