VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Ieškomi

04 24. Reta fotografija

Valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“ skelbia pirmąjį kartą labai svarbią Lietuvos kovotojų už laisvę fotografiją, darytą Astrave 1979 m. rugsėjo 18 d.

Iš dešinės: 1986 m. vasario 5 d. KGB nužudytas kunigas Juozas Zdebskis, greta jo kunigas Algimantas Keina, apie kurį yra paskelbtas straipsnis 2012 m. balandžio 21 d. LA, KGB žiauriai nužudytas kunigas Bronius Laurinavičius (suvažinėtas KGB pasamdyto ruso), toliau kunigas Mykolas Petravičius, šalia jo jau miręs jaunas kunigas Jonas, centre su gėlėmis - laimėjusi bylą prieš KGB Astrave, Baltarusija, Angelė Ramanauskaitė (rengė vaikus prie Pirmosios Komunijos), prie grotų iš kairės monsinjoras Alfonsas Svarinskas, viduryje kunigas Julius Sasnauskas.

Jei ką atpažinote nuotraukoje, prašau pranešti telefonu

8 5 2763913 Jadvygai Pranckienei arba redakcijai [email protected]

Atgal