VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

05 12. Paminėtas Jurgio Tilvyčio-Žalvarnio 135-tas gimtadienis

Ona Striškienė, Paįstrys, Panevėžio r.

Paskutinį balandžio sekmadienį Paįstryje (Panevėžio r.) buvo švenčiami šv. Jurgio atlaidai. Kunigas poetas Jurgis Tilvytis-Žalvarnis (1880-1931) čia pastatė medinę bažnyčią. Jo pastangomis buvo įkurta „Saulės“ mokykla, savo lėšomis įkūrė pirmąją bibliotekėlę. Pagerbdami šį šviesulį Paįstrio krašto literatai per Jurgines renkasi į savo kūrybos literatūrinius skaitymus.

Kunigo poeto Jurgio Tilvyčio-Žalvarnio portretas ir jo slapyvardžio paukščio. Onos Striškienės foto

Kaip įprasta literatūrinės jurginės vyko  skulptoriaus Juozo Zikaro memorialinio muziejaus kiemelyje. Pirmiausia buvo paminėtas Jurgio Tilvyčio-Žalvarnio 135-tas gimtadienis. Apie kunigo poeto gyvenimą ir kūrybą kalbėjo Paįstrio bibliotekos bibliotekininkė Jūratė Blaževičienė. Susirinkusieji turėjo galimybę ne tik pamatyti, bet ir pavartyti poeto Jurgio Tilvyčio-Žalvarnio Paįstryje parašytas poemas „Paįstriečiai“ (1910), „Palaimintas triūsas“ (1912), eilėraščių rinkinį „Rūtų saujelė“ (1912).

Kalba kurianti kraštietė Stasė Mikeliūnienė

Po to buvo pristatytas X-tasis Paįstrio krašto kūrėjų almanachas „Iš tėviškės versmių“. Jau ne pirmojo almanacho sudarytoja Ona Striškienė pasidžiaugė, kad šiemetiniam leidiniui savo poezijos, prozos kūrinėlius pateikė net dvidešimt devyni kūrėjai. Džiugu, kad literatūrinius bandymus pateikė Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės mokyklos mokiniai. Rašantieji paskaitė savo kūrinių ir gavo į savo rankas po naują knygelę. Rengiant almanachą daug laiko paskiria kraštietė kūrėja Stasė Mikeliūnienė. Almanacho išleidimą remia Paįstrio kultūros centras, Paįstrio kraštiečių klubas ,,Ąžuolas“, Paįstrio gyventojų bendruomenės centras, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paįstrio filialas.

Popietės dalyviai klausosi skaitomų kūrinių

Kaip ir dera tikroms Jurginėms buvome pavaišinti kiaušiniene. Ji buvo kepama lauke modernioje keptuvėje, pavaišinti gardžia arbata. Muziejaus kiemelyje visais rūpinosi jo prižiūrėtojas Virginijus Kiršgalvis. Šventinės popietės metu dainavo Paįstrio folkloro ansamblis „Kultuvė“ (vad. O.Rimkuvienė). Kūrėjus ir visus susirinkusiuosius pasveikino Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ garbės prezidentas gydytojas Petras Knizikevičius. Klubo prezidento pavaduotojas Bronislovas Mažylis, įteikdamas gėlių, padėkojo Onai Striškienei, Stasei Mikeliūnienei ir Onai Rimkuvienei.

Atgal