VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

05 25. Popietė pagerbiant žuvusius

Ona Striškienė, Panevėžio žygeivių klubo narė

Paminėti partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, gegužės 15-tą, iš Panevėžio vykome į Kriklinių kaimą (Pasvalio r.). Krikliniuose yra paminklas, žuvusiems Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės partizanams, pastatymo iniciatorius kunigas Rimantas Visockis. Mus pakvietė ten gyvenanti partizano Broniaus Stašio-Lapės sesuo Janina Stašytė.

Prie paminklo partizanui Petrui Tamošiūnui-Simui. Onos Striškienės foto

Vykdami pirmiausia sustota prie paminklo žuvusiam Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės Kriklinių būrio vadui Petrui Tamošiūnui-Simui. Paminklas yra Panevėžio rajone, Žaliojoje girioje, 6-tame kilometre, kelyje Panevėžys-Vabalninkas. Sutvarkėme aplinką, pasodinome ir pamerkėme į vazas gėlių, uždegėme žvakes.

Šlapiais miško keliais pasiekėme Margių kaimą, esantį Panevėžio rajono pakraštyje. Aplankėme miško glūdumoje esantį atminties paminklą žuvusiam partizanui Vytautui Zdanavičiui-Seneliui. Jam žuvus 1946 metais buvo slapta miške palaidotas. Tą vietą žinojo ir lankė tik keletas žmonių. Atėjus atgimimui Vytautas Zdanavičius-Senelis perlaidotas į Panevėžio Ramygalos gatvės partizanų kapavietę.

Apie partizanų bunkerį-vadavietę kalba Birutė Melaikienė (viduryje)

Aplankėme Pasvalio rajone, netoli Drūciškių kaimo partizano Antano Karoblio sodybos, esantį bunkerį-vadavietę. Bunkeris atstatytas, netoliese yra senas kryžius ir neseniai pastatyti informaciniai stendai. Klaidžiais keliais pasukome link Kriklinių. Apie pokarį, partizanus, dar vieną bunkerį, buvusį netoli namų, paauglystės prisiminimais pasidalino gydytoja Janina Aleksandravičiūtė-Šerėnienė, gyvenusi prie miško netoli Kriklinių.

Krikliniuose prie paminklo žuvusiems partizanams

Krikliniuose bažnyčioje dalyvavome gegužės mėnesio giesmių giedojime-Mojavoje. Be suaugusiųjų buvo nemažai paauglių. Tą dieną linojo, buvo didelis vėjas, tačiau tai nesutrukdė pagerbti kritusiųjų. Šventoriuje prie pastatyto paminklo, žuvusiems Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės partizanams pasimeldėme, sugiedojome Lietuvos himną, uždegėme žvakes, padėjome gėlių. Trumpai kalbėjo buvusio Kriklinių būrio vado pavaduotojo Broniaus Stašio-Lapės sesuo Janina Stašytė. Prisiminimais pasidalino buvusio medicinos felčerio, politinio tremtinio Jono Pažemecko duktė Birutė Melaikienė.

Po renginio sušilti į savo namus pakvietė Janina Stašytė. Tuoj ant stalo radosi karšta arbata, naminis sviestas, duona ir kiti gardėsiai. Troboje dvelkė malonia pakūrentos krosnies šiluma, o širdys džiaugėsi prasmingai praleista popiete.

Atgal