VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

10 27. In memoriam VYTUI MASIKONIUI

Mirus Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tauro apygardos partizanui, dimsijos leitenantui, buvusiam gulagų kaliniui - tremtiniui, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos ilgamečiam nariui VYTUI MASIKONIUI, Vilniaus sąjūdininkai  nuoširdžiai užjaučia gimines, artimuosius ir bendražygius.

Kam nusviro galva,

Tam Dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.

Atgal