VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

01 09. Mirus legendiniam partizanui

Mirus legendiniam partizanui, gulagų golgotos kaliniui, Lietuvos Laisvės kovų dalyviui, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos kūrėjui, dimisijos kapitonui, aktyviam Sąjūdžio dalyviui ANTANUI LUKŠAI, Vilniaus sąjūdininkai nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius.

Antanas Lukša savo darbais, narsa ir pasiaukojimu rašė ir paliko LIETUVAI TESTAMENTĄ.

Kam nusviro galva,

Tam Dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.

Vilniaus Sąjūdžio tarybos vardu – Pirmininkas Leonas Kerosierius

Atsakingasis sekretorius Algimantas Budriūnas

Atgal