VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

03.25. Mirė Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Romas Vitkauskas

Kovo 24 d., Suvalkų ligoninėje mirė Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas, buvęs Lenkijos lietuvių draugijos (LVKD) pirmininkas, Punsko valsčiaus viršaitis, Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius, Seinų apskrities viršininko pavaduotojas, Lenkijos lietuvių draugijos tarybos narys Romas Vitkauskas.

Už veiklą buvo apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi bei sidabro medaliu „Už nuopelnus“.

Romas Vitkauskas gimė 1953 m. balandžio 13 d. Šlynakiemio kaime, Punsko valsčiuje, Lenkijoje).

Dar studijuodamas Varšuvos žemės ūkio akademijoje įsitraukė į Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos veiklą. 1978 m. grįžo į Punsko kraštą. 1980–1984 m. Punsko valsčiaus Trumpalio kolūkio pirmininkas.  1981–1985 metais buvo renkamas Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos pirmininku, o 1984 m. – Punsko valsčiaus viršaičiu.

Vėliau dirbo Lenkijos-Lietuvos agroturistikos ir rekreacijos bendrijos „Kaimynai“ direktoriumi, Seinų valsčiaus viršaičio pavaduotoju, Lenkijos lietuvių leidyklos „Aušra“ direktoriumi. Nuo 2006 m. lapkričio 27 d. Seinų apskrities viršininko pavaduotojas, Lenkijos lietuvių draugijos tarybos narys.

Atgal