VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

10.19. Užuojauta dr.Reginai Norkevičienei

Aktyviai „Lietuvos aido“ bendradarbei dr.Reginai Norkevičienei reiškiame gilią užuojautą dėl brolio Vytauto Kuzmos mirties

„Lietuvos aido“ redakcija

Atgal