VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

2024.03.31. UŽUOJAUTA MIRUS NIJOLEI FELICIJAI SADŪNAITEI 1938.07.22 - 2024.03.31

 

 

Vilniaus sąjūdininkai  nuoširdžiai užjaučia gimines, artimuosius ir bendražygius

Mirus Laisvės premijos laureatei, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvei, tremčių ir lagerių kalinei, sąjūdininkei, vienuolei Nijolei Felicijai Sadūnaitei.

Ji išėjo Amžinybėn nesulaukusi atsakymo – AR DAR GYVA YRA DEIMANTĖ.

 

Kam nusviro galva,

Tam Dangaus angelai

Vainiką iš deimantų pina.

 

Vilniaus Sąjūdžio taryba

Atgal