VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

2024.04.03. Disidentė, vienuolė N. Sadūnaitė atgulė amžinojo poilsio


Trečiadienį sostinės Verkių kapinėse palaidota sovietmečio disidentė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė. Prieš laidotuves Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje buvo laikomos mišios mirusiajai atminti. Atsisveikinti su N. Sadūnaite atvyko naujasis krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas, Seimo konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir kiti politikai. Paskutinį „sudie“ būrys bendražygių ir artimųjų N. Sadūnaitei tarė ir antradienį. „Mirė Lietuvos sąžinė.Tiksliau, ji nemirė, ji nuėjo dangun“, – kalbėjo fotografas Juozas Valiušaitis. „Ji tikrai drąsiausia. Tikrai Dievo buvo apdovanota tokia savybe, bet ta drąsa buvo neatsitiktinė. Ji rėmėsi į jos gilų tikėjimą“, – pasakojo kardinolas Sigitas Tamkevičius. Kaip jau skelbta, 85-erių N. Sadūnaitė mirė sekmadienį, N. Sadūnaitė gimė Kaune 1938 metais, Anykščiuose baigė Jono Biliūno vidurinę mokyklą, 1970 metais Vilniuje – medicinos seserų kursus.

Jono Česnavičiaus nuotraukos

Aktyvi antisovietinė veikėja 1975 metais sovietų režimo buvo nuteista už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ dauginimą ir platinimą. Vienuolės kelią po mokyklos pasirinkusi moteris buvo nuteista trejus metus kalėti griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje ir po to dar trejiems metams tremties. Grįžusi į Lietuvą N. Sadūnaitė vėl įsitraukė į „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ leidybą, dėl to buvo toliau sovietų saugumo persekiojama. 1987 metų rugpjūčio 23 dieną ji su Antanu Terlecku, Vytautu Bogušiu ir Petru Cidziku surengė mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje paminėti Ribentropo ir Molotovo paktą. Mitinge po ilgų priespaudos dešimtmečių buvo viešai sugiedotas Lietuvos himnas. N. Sadūnaitė 1992 metais buvo apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu, 1998 metais – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, 2000 metais – Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 2017 metais N. Sadūnaitei paskirta Seimo įsteigta Laisvės premija, skiriama žmonėms, nusipelniusiems laisvei, demokratijai ir žmogaus teisėms. N. Sadūnaitė iki mirties tarnavo Švenčiausios Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolyne.

Atgal