VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

04 06. Mirė poetas Remigijus Gražys

Eidamas 70-uosius metus, balandžio 5 dieną Molėtuose mirė poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Remigijus Gražys.

Remigijus Gražys gimė Molėtuose, studijavo lituanistiką Vilniaus universitete, bet, sovietinio saugumo spaudžiamas, turėjo iš jo pasitraukti, porą metų buvo kūrybiniu darbuotoju "Šluotos" žurnale, vėliau grįžo į gimtinę. 1967-2001 metais dirbo Molėtų rajono laikraščio "Vilnis" korektorium, literatūriniu darbuotoju, laiškų skyriaus vedėju, literatūrinio puslapio redaktorium, globojo pradedančiuosius rajono literatus.

1976 m. debiutavęs pirmąja poezijos knyga "Pievos - žalios planetos" ir po kelerių metų išleidęs rinkinį "Per geltonas pievas", vėliau poetas ilgam pasitraukė iš viešo literatūrinio gyvenimo, tik 2007 m. pasirodė "Šviesaus liūdesio blyksniai" - poezijos rinktinė, papildyta ir naujais eilėraščiais. 1984 m. išėjo poeto eilėraščių rinkinys vaikams "Labas rytas, tėviškėle".

Gamtiškoje savo lyrikoje, Sigito Gedos žodžiais, "atsiribojęs nuo garsių šūkavimų, išorinės tematikos autorius apsistoja ties geltonomis tėviškės kalvomis, rudens lazdynais, debesimis ir vėju, tėvyne, telpančia po baltais gandro sparnais".

"Lietuvių poezija neteko kuklaus, bet originalaus, savitą vietą joje susiradusio kūrėjo", - rašoma Lietuvos rašytojų sąjungos nekrologe.

Atgal