VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2011-08-26
Jau į pabaigą eina niūrūs carizmo okupacijos metai. Tačiau iš paskutiniųjų vis dar draudžiamas lietuviškas raštas. Plačiau
2011-08-09
Fantastinės lietuvių poeto ir literatūros kritiko, spaudos darbuotojo kelionės po saulę ir mėnulį - daug kuo primena Michelio Butoro metamorfozes. Iš gyvųjų pasitraukęs švęsdamas 53 metus išsinešė su savimi olandišką Kupiškio egzempliorių. Lietuvių meninėje tipografijoje poetas pagarsėjo straipsniais „Metuose“ ir „Nemune“, literatūros kritikos rinktine. Plačiau
2011-07-19
Laikas bėga. Mano gimtinėje vasara, liepos pradžia. Vėl mėgaujamės džiūstančio šieno kvapu, sirpstančiomis uogomis, gardžiuojamės šviežiu medumi, grožimės spalvų ir garsų įvairove. Su metais atsiranda vis stipresnis prisirišimas prie gimtų vietų, sutiktų žmonių: draugų, kaimynų ir kitų pažįstamų. Nemaža jų dalis susikūrė gyvenimą kitose vietose ar iškeliavo Amžinybėn. Plačiau
2011-07-12
Po ilgos ir sunkios ligos Alytuje mirė talentingas mokytojas, poetas ir kompozitorius Jonas Šukys. Jonas gimė 1938 m. nedideliame Panevėžio rajono Naujamiesčio miestelyje. Jau besimokant Panevėžio pedagoginėje mokykloje, muzikaliam jaunuoliui mokytojas Vytautas Vilkončius (dabar gerai žinomo Laimio Vilkončiaus tėvas), pasiūlė eilėraščiams kurti muziką. Pirmą sukūrė poeto Skinkio žodžiams „Tėvynės platumos“. Melodiją gerasis mokytojas dar kiek pakoregavo ir paleido į gyvenimą. Ji buvo dainuojama net Dainų ir šokių ansamblyje. Plačiau
2011-06-09
Buvęs Mokslų akademijos prezidentas akademikas Z. R. Rudzikas staiga mirė trečiadienį, birželio 8 dieną. Plačiau
2011-06-07
Birželio 3 d., eidamas 92-uosius metus, mirė iškilus visuomenės veikėjas, Vilniaus krašto istorijos ir kultūros puoselėtojas, publicistas Izidorius Šimelionis. Plačiau
2011-05-21
Penktadienį vėlai vakare sunki liga pasiglemžė advokato, žmogaus teisių gynėjo, valstybės ir visuomenės veikėjo Kęstučio Čilinsko gyvybę. Jam buvo 65-eri. Plačiau
2011-05-21
Šiemet minime dvidešimtąsias sovietų agresijos, įvykdytos prieš Lietuvą, metines. 1991‑ųjų Sausio 13–osios išvakarėse tūkstančiai Lietuvos žmonių išėjo į gatves apsiginklavę vien meile, patriotiniais jausmais. Jie gyvu žiedu apjuosė Lietuvos Radijo ir Televizijos, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pastatus. Smurtas, agresija, pyktis, neapykanta susitiko su begaliniu laisvės troškimu, tikėjimu, viltimi, mūsų vienybe, mūsų meile savo kraštui. Kruvina naktis, kruvinas 1991–ųjų Sausio 13–osios rytas. Keturiolika mūsų Tautos vaikų atidavė gyvybes už Lietuvos laisvę, už būsimą Laisvą gyvenimą, kuriame jų pačių jau nebebus. Plačiau
2011-05-17
Su dr. Dimitrijum Blažejovskiu (1910 08 21-2011 04 23) susipažinau ir bendravau 2002 m. vasarą ir rudenį, mokslinės stažuotės Romoje metu. Vienuoliai bazilijonai man jį pristatė kaip garbų dvasininką, žymų istoriką, unikalų ikonų siuvinėtoją. Ne kartą teko lankytis dr. Dimitrijaus Blažejovskio bute Romoje. Profesorius gyveno penkiaaukščio namo ketvirtajame aukšte Dženikulo kalvoje. Bute buvo keturi įvairaus dydžio balkonai, pilni augmenijos (įvairiausių daržovių), o kambariuose ant grindų (lentynose nebetilpo) buvo sukrautos knygų krūvos ir krūvelės, per kurias reikėjo labai atsargiai peržengti. Plačiau
2011-05-09
Eidama 74-uosius metus mirė ilgametė Kauno valstybinio dramos teatro aktorė, Nacionalinės premijos laureatė Rūta Staliliūnaitė Plačiau
2011-05-03
Plačiau
2011-04-01
2011-ųjų kovo 30-os dienos rytą čia atėjome trise: gamtininkė (kaip jinai pati save vadina) Irena Lagauskaitė, ekonomistas Gediminas Daubaras ir šių eilučių autorius. Jau be šeimininko. Didokas senovinis kambarys, niekas nedegė šviesos. „Nusirenkit, sušalsite“, - kažkuris iš judviejų pasakė. Nesušalsiu. Ir kažkas brangaus ir tolimo sujudėjo širdyje. Plačiau
2011-03-25
Pirmosiomis kovo dienomis Zapyškio parapijoje gausiai susirinkusių giminaičių ir pažįstamų būrys palydėjo į amžino poilsio vietą Agotą Petrauskienę (1931-2011). Plačiau