VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2012-01-20
Plačiau
2012-01-21
Tik ką minėjome mūsų Laisvės gynėjų dieną ir pagerbėme žuvusiuosius sausio 13-ąją. Žuvusiuosius už Nepriklausomybę. Plačiau
2012-01-13
Tautiečiai, nulenkim galvas, Nes žuvo sūnūs Lietuvos, Kartokim tyliai varpo garsą: ,,Tas laisvės nevertas, kas negina jos“. Plačiau
2012-01-13
Prieš 21 metus, tomis kraupiomis dienomis, kai Vilniaus gatvėmis žlegėjo tankai, kaip niekada buvo susitelkusi visa tauta: statė barikadas, iš įvairių Lietuvos vietų organizavo išvykas ir budėjimus prie Seimo, Spaudos rūmų, Televizijos bokšto, masiškai atsisakinėjo sovietinių pasų. Plačiau
2012-01-10
Meilė ir malda žmogų lydi per gyvenimą, įrašydamos į artimųjų širdis atminimo gaidas, surežisuotas laiko – likimo valdovo. Bet šalia jų budi ir paskutinis žemės atodūsis, paskutinis gyvenimo žodis - mirties paslaptis, nubrėžianti ženklą po žmogaus nueito kelio ribos. Plačiau
2012-01-10
Doc. dr. Edvardą Kriščiūną pažinojau nuo pat pirmųjų jo darbo Vilniaus universitete metų. Tačiau glaudžiau bendrauti pradėjome tik 2005 metais, rengiant renginius prel. Mykolo Krupavičiaus atminimui, į kuriuos pakviestas Edvardas mielai įsijungė. Plačiau
2012-01-06
Eidama 76-uosius metus, sausio 3 dieną mirė dailėtyrininkė, buvusi Vilniaus dailės akademijos (VDA) Dizaino katedros dėstytoja Laimutė Cieškaitė-Brėdikienė, pranešė Lietuvos dailininkų sąjunga. Plačiau
2012-01-05
Sausio 8-13 dienomis Lietuva 21-ąjį kartą minės tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną. Plačiau
2011-12-20
Mama, Tu neraudok šį vakarą prie Kūčių stalo, Nevilgyk ašarom senas akis - Ir tyruose toli, čia už Uralų, Gyvoj širdy nemiršta dar viltis! Plačiau
2011-12-20
Čekams gedint sekmadienį mirusio buvusio prezidento Vaclavo Havelo, šalies spauda svarsto, ar jis jautėsi atlikęs savo politinę misiją. Plačiau
2011-12-19
Sulaukęs 75 metų, sekmadienį mirė Vaclavas Havelas, pirmasis Čekijos Respublikos prezidentas po Aksominės revoliucijos, nuvertusios komunistinį valdymą, skelbia BBC. Plačiau
2011-12-16
Eidama 72-uosius metus, antradienį mirė žymi teatro pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Algė Savickaitė Plačiau
2011-12-15
Lapkričio 19 d. 16 val. (Kristaus karaliaus šventės išvakarėse) Anykščių sakralinio meno centre buvo paminėtos mons. Alberto Talačkos 90- ųjų gimimo metinės. Šventėje, kurią sukūrė knygos leidėjai, sakralinio meno centro darbuotojai, dalyvavo daugybė žmonių ir keli kunigai. Plačiau
2011-12-13
Antradienį, eidamas 73-iuosius metus, po sunkios ligos mirė Vilniaus praeities tyrinėtojas, senųjų sostinės vietovardžių gaivintojas, rašytojas, kolekcininkas ir mecenatas Antanas Rimvydas Čaplinskas. Plačiau
2011-10-28
Jau seniai nutilo Tavo žodžiai, Ir žmogaus lemtis užmerkė Tau akis. Dabar klausyčiausi jų godžiai Per dienų dienas ir per naktis. Plačiau
2011-10-25
Atsisveikinti su Nepriklausomybės Akto signataru, buvusiu Ministru Pirmininku ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovu Bronislovu Lubiu, pašarvotu Mokslų akademijos Didžiojoje salėje, Lietuvos žmonės dar gali šiandien, spalio 26 d., nuo 9 iki 10 val. Plačiau
2011-10-23
Sekmadienį Druskininkuose mirė Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, vieno didžiausio šalies koncerno ,,Achemos grupė" vadovas Bronislovas Lubys. Plačiau
2011-10-11
Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijos taryba spalio 2 d. vilniečius pakvietė malda, žodžiu ir daina iškilmingai paminėti 1951 m. spalio 2 ir 3 d. trėmimų akcijos „Osenj“ („Ruduo“) aukas, renginiuose buvo pagerbti visi sovietiniais metais įkalinti, ištremti, grįžę Lietuvon ir negrįžę. Plačiau
2011-10-11
Visuomet, kai atvyksti į Sibirą, ypatingai ten, kur pats praleidai 17 metų, susitinki su ten tebegyvenančiais buvusiais tremtiniais, GUL-ago kaliniais ir jų atžalomis, atsiranda jaudulys, prisimeni savo šeimos tremties ryškesnius, dažniausiai skaudžius epizodus... Tokios kelionės sunkios ne fiziniu krūviu, bet savo dvasine-emocine našta. Ne visi, kam tenka susidurti su tokia praeitimi, nuslepia savo širdies virpulius, dažną išduoda išriedėjusi ašara... Plačiau