VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2016-03-15
Paviešinus Vilniaus istorinio centro (VIC) specialųjį planą, jo organizatoriai ir rengėjai gavo daug pastabų ir pasiūlymų, kokios klaidos pastebėtos ir kaip jas taisyti. Nagrinėjant šias pastabas aiškėja, kad VIC specialiojo plano sprendiniai yra nepakankamai konkretūs ir aiškūs.    Plačiau
2016-03-15
Ketvirtoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba suteikė teisinę apsaugą trims naujiems archeologiniams objektams: 5000 m. senumo Kvietinių senovės gyvenvietei (Klaipėdos r. sav.), Kragžlių pilkapynui II (Elektrėnų sav.) ir Nauradų, Bučių kapinynui (Panevėžio r. sav.).   Plačiau
2016-03-04
Lietuvos paštas, tęsdamas šalies technikos paveldo paminklų įamžinimui skirtų pašto ženklų leidybą, šį šeštadienį, kovo 5 dieną, į apyvartą išleidžia naują pašto ženklą. Jame bus pavaizduotas Naujųjų Verkių popieriaus fabrikas. Plačiau
2016-03-04
Ką tik nuvilnijo mūsų Valstybės atkūrimo dienos gana iškilminga šventės banga. Plačiau
2016-03-01
Viešpaties 477 metais, Vada Karys, rasų, gepidų, gudų, vengrų ir varulių karalius, žiauriai skriausdamas Dievo bažnyčią, numetė nuo uolos palaimintą Maximą su jo 50 bendraminčių, besislapstančių šiame urve, o Noriko provinciją sunaikino kardu ir ugnimi Plačiau
2016-02-20
Pilies gatve kasdien praeina tūkstančiai miestelėnų, sostinės svečių. Prie namo Nr. 26,  kuriam patvirtintas Signatarų namų statusas, pritvirtinta memorialinė lenta, skelbianti, kad šiame pastate paskelbtas 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas Plačiau
2016-02-16
2016 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Prezidento Kazio Griniaus metais. Šiais metais minimos Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos premjero, gydytojo, publicisto150-osios gimimo metinės Plačiau
2016-02-08
Stakliškėse praleidau ketverius gimnazistiško gyvenimo metus (1959-1963), bet ir po daugelio metų šiam miesteliui jaučiu pačius šilčiausius sentimentus. Stakliškės su medine bravoro tvora, su brukavotomis gatvelėmis vis kirba ir kirba mano mintyse Plačiau
2016-02-06
Šeduikių kaime atsiradęs akmuo su užrašu „1931-1980 m. ČIA BUVO JUOZAPO IR MARIJONOS JAUNIŠKIŲ SODYBA“ tarsi tapo savotiška „įžymybe“ Plačiau
2016-02-06
Aplankiau sykį universiteto laikų bičiulį Balį Jauniškį. Mudu kartu dainavome akademiniame, dirigento Prano Slyžio vadovaujamajame chore. Plačiau
2016-01-27
Namas stovėjo prie pat gilaus statokais šlaitais medžiais ir krūmais apaugusio griovio, dėl savo gilumo ir platumo aplinkinių skardžiu vadinamo. Plačiau
2016-01-23
Prieš 20 metų Kultūros ministerijos Ryšių su užsienio tautiečiais skyrius (vadovas Audrys Antanaitis) buvo perduotas Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriam vadovavo veiklusis direktorius Alfonsas Švelnys, žmogus pripažįstantis įvairias inovacijas ir pritariantis protingoms. Plačiau
2016-01-19
V.Stašinskas buvo prieš pasitraukimą iš Vilniaus: „Jeigu mes pasitrauksime iš Vilniaus, mes jo nebeatgausime. Pasitraukimas iš Vilniaus - tai kapituliacija visame lietuvių klausime” (Liaudies sargyba, 1992.10.01-07). Plačiau
2016-01-16
Įteikęs projektą, premjeras ilgokai spaudė Seimo krikščionių demokratų bloką, kad jie greičiau svarstytų Lietuvos Banko ir piniginio vieneto įstatymus. Plačiau
2016-01-12
Pramoninkai buvo priversti ieškoti litų. Tuomet jie ėjo į tą patį Ūkio Banką, bet jau mokėjo už litą ne 150 markių, bet 200 markių. Plačiau
2016-01-12
Dvidešimtojo amžiaus paskutiniais dešimtmečiais braškant SSRS ekonominiam ir politiniam gyvenimui, akivaizdžiai gilėjant krizei, Kremliaus vadovai paskelbė dalinį šalies ekonominį persitvarkymą (perestroiką). Plačiau
2016-01-09
Visą paskutinį penkmetį naujųjų ŠLB emigrantų valdyba visur skelbė neraštingai pertaisytą Bendruomenės įkūrimo datą ir sugebėjo net viešai atšvęsti pseudojubiliejų. Plačiau
2016-01-05
Jau metai, kai atsisveikinome su nacionalinės nepriklausomybės simboliu ir Lietuvos ūkio savarankiškumo ženklu - LITU Plačiau
2015-12-29
Agentūra „Factum“ prie Lietuvos kultūros fondo šiemet registravo ir į Lietuvos rekordų knygą įrašė nemažai naują rekordų Plačiau