VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2016-04-18
Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos salėje įvyko Lietuvos kudirkaičių organizacijos regionų atstovų spiečius, skirtas prisiminti knygnešystės laikotarpį ir bebaimius knygnešius, nešusius į mūsų namus Šviesos židinį. Plačiau
2016-04-04
Prisiminimų banga pagavo mane ir nunešė į tolimuosius rytmečius, rasotas pievas, miško ošimą, paukščių čiulbėjimą, ir namelį, esantį tarpumiškyje Užžalpių kaime, kuriame aš gimiau 1941 m. kovo 28 d. Plačiau
2016-04-04
Šakių rajone, Sintautuose, „Paminklo poetui Pranui Vaičaičiui fondo“ (pirmininkas Vidmantas Staniulius) pastangomis 2013 m. rugsėjo 21 d. atidengtas paminklas vienam žymiausių Zanavykų krašto poetui Pranui Vaičaičiui (skulpt. Juozas Šlivinskas). Plačiau
2016-04-04
Pirmosios Lietuvos kariuomenės karininkų vaikų ir artimųjų pažintys prasidėjo ekspedicijų 1990 metais į Lamą ir 1991 metais į Norilską metu, nes iki mūsų Nepriklausomybės, kad esi karininko sūnus ar dukra, buvo lyg kaltė Plačiau
2016-04-01
Dabar, moraliniams standartams visame pasaulyje skandalingai smunkant, prisitaikančiai Romai nutarus atmesti kilnumo, altruizmo, didvyriškumo, garbės idealus, pasauliui stovint kryžkelėje, pats laikas kalbėti apie Arijų tikybos ir kultūros vertybes. Plačiau
2016-03-25
„Tauta - tai siela, tai dvasinis pradas. Tą pradą sudaro du dalykai - vienas yra praeityje, kitas dabartyje. Tauta kaip individas yra ilgos praeities pastangų, pasišventimų ir lojalumo išdava. Protėvių tikyba mus padarė tokiais, kokiais esame. Didvyriška praeitis, šviesūs senoliai, garbingi žygiai - štai socialinis kapitalas, kuriuo grindžiama tautinė idėja. Turėti garbingą praeitį, turėti norą ją ir toliau tęsti dabartyje - štai būtinos tautos išlikimo sąlygos“. Plačiau
2016-03-25
Seniau buvo labai įdomu - prieš Velykas žmonės iš bažnyčios nešdavosi šventintos ugnies, namo lėkte lėkdavo, kad ši neužgestų, o dabar į bažnyčią nešasi degtukų, kad kunigas juos pašventintų, kalbėjo Vilniaus etninės kultūros centro vyriausioji koordinatorė Marija Liugienė. Plačiau
2016-03-21
Ši nuotrauka žinoma visiems, kas bent kiek giliau domisi nacionalsocialistinės Vokietijos nusikaltimais jos okupuotose teritorijose. Nuotraukos komentarų galima aptikti interneto svetainėse įvairiomis kalbomis Plačiau
2016-03-19
Kas pasakys, kiek iečių sulaužyta dėl Lukiškių aikštės Vilniuje sutvarkymo? Manau, neverta svarstyti ir prisiminti. Plačiau
2016-03-15
Paviešinus Vilniaus istorinio centro (VIC) specialųjį planą, jo organizatoriai ir rengėjai gavo daug pastabų ir pasiūlymų, kokios klaidos pastebėtos ir kaip jas taisyti. Nagrinėjant šias pastabas aiškėja, kad VIC specialiojo plano sprendiniai yra nepakankamai konkretūs ir aiškūs.    Plačiau
2016-03-15
Ketvirtoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba suteikė teisinę apsaugą trims naujiems archeologiniams objektams: 5000 m. senumo Kvietinių senovės gyvenvietei (Klaipėdos r. sav.), Kragžlių pilkapynui II (Elektrėnų sav.) ir Nauradų, Bučių kapinynui (Panevėžio r. sav.).   Plačiau
2016-03-04
Lietuvos paštas, tęsdamas šalies technikos paveldo paminklų įamžinimui skirtų pašto ženklų leidybą, šį šeštadienį, kovo 5 dieną, į apyvartą išleidžia naują pašto ženklą. Jame bus pavaizduotas Naujųjų Verkių popieriaus fabrikas. Plačiau
2016-03-04
Ką tik nuvilnijo mūsų Valstybės atkūrimo dienos gana iškilminga šventės banga. Plačiau
2016-03-01
Viešpaties 477 metais, Vada Karys, rasų, gepidų, gudų, vengrų ir varulių karalius, žiauriai skriausdamas Dievo bažnyčią, numetė nuo uolos palaimintą Maximą su jo 50 bendraminčių, besislapstančių šiame urve, o Noriko provinciją sunaikino kardu ir ugnimi Plačiau
2016-02-20
Pilies gatve kasdien praeina tūkstančiai miestelėnų, sostinės svečių. Prie namo Nr. 26,  kuriam patvirtintas Signatarų namų statusas, pritvirtinta memorialinė lenta, skelbianti, kad šiame pastate paskelbtas 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas Plačiau
2016-02-16
2016 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Prezidento Kazio Griniaus metais. Šiais metais minimos Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos premjero, gydytojo, publicisto150-osios gimimo metinės Plačiau
2016-02-08
Stakliškėse praleidau ketverius gimnazistiško gyvenimo metus (1959-1963), bet ir po daugelio metų šiam miesteliui jaučiu pačius šilčiausius sentimentus. Stakliškės su medine bravoro tvora, su brukavotomis gatvelėmis vis kirba ir kirba mano mintyse Plačiau
2016-02-06
Šeduikių kaime atsiradęs akmuo su užrašu „1931-1980 m. ČIA BUVO JUOZAPO IR MARIJONOS JAUNIŠKIŲ SODYBA“ tarsi tapo savotiška „įžymybe“ Plačiau
2016-02-06
Aplankiau sykį universiteto laikų bičiulį Balį Jauniškį. Mudu kartu dainavome akademiniame, dirigento Prano Slyžio vadovaujamajame chore. Plačiau