VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2015-01-24
Karo ir pokario okupantų savivalės metais skurdžiomis materialinėmis sąlygomis mes - 16 mergaičių ir 4 berniukai - 1948 m. baigėme Jonavos gimnaziją. Ne visi turėjo sąlygų mokytis stacionaruose. Plačiau
2015-01-20
Ilgainiui vis tik paaiškėjo, kad teisybę sakė pirmieji mūsų sodyboje, karui baigiantis, pasirodę rusų kareiviai: kartą, pavasarį, mūsų apylinkės pirmininkas Jonas Aleksandravičius, tada gyvenęs Sosdvaryje, iš vakaro Tėvui pranešė, kad sekančią dieną galįs sulaukti „svečių“. Plačiau
2015-01-13
Kalbėjo, kad užėję rusai pavers bažnyčias šokių salėmis, sandėliais – taigi, ateityje gali būti ir visai ne kas. Be to, kartais kai ką papasakodavo apie savo vyrą, mano senelį: atseit jų sodybą ne kartą buvo apiplėšę plienčikai, buvo ir peršovę senelį, todėl jis anksti (1923 m.) ir mirė. Plačiau
2015-01-10
Paprastai rudenį – kai prieš Visus Šventuosius apsilankau – dabar tik širdyje išlikusioje – tėviškėje, kur, atrodo, taip neseniai vos ne akimirksniu prabėgo mano su sesute Adute, kupina negandų ir jausmų, varginga vaikystė ir nė kuo ne geresnė jaunystė, prieš akis atsiveria su tuo susijęs, sukeliantis įvairius prisiminimus, ir tik juose tebesantis tos vietovės kraštovaizdis Plačiau
2015-01-10
Prieš sovietų okupaciją Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo kare Žemaičių apygarda iš devynių veikusių apygardų buvo sunaikinta paskutine. Plačiau
2015-01-10
Ar prisimenate kiek buvo skundų kolchozų laikais dėl jų pirmininkų? Vienam nedavė ganyklos, kitam arų, trečiam mašinos laidotuvėms. Taip, suįžūlėję šie visagaliai su savo baudžiauninkais galėjo elgtis nesivaržydami. Plačiau
2014-12-20
Visuomenei pristatytas Kaune esančių gynybinių įtvirtinimų atkūrimo projektas "At Fort". Šį renginį, kuriame kauniečiai buvo supažindinti su istorinio-architektūrinio parko idėja, organizavo viešoji įstaiga "Kauno tvirtovės projektai" kartu su Kauno miesto savivaldybe.   Plačiau
2014-12-20
Kalėdų Senelis nebuvo pagrindinis personažas trečiadienį Kaune šalia Vytauto Didžiojo karo muziejaus surengtoje šventėje, nors renginys čia vyko prieškalėdinis. Jis surengtas ypatinga proga, nes atidengtos vėl sugrįžusios metalinės liūtų skulptūros, kurios prie muziejaus pagrindinio įėjimo stovėjo ištisus dešimtmečius, džiugindamos vaikus bei suaugusius Plačiau
2014-12-16
Palengvinti naujam gyvenimui prikeliamų karinio paveldo teritorijų išsaugojimą surandant ir pateikiant sėkmingus pasinaudojimo palankiomis situacijomis ar sąlygomis pavyzdžius, būdus bei metodus, taip pat sukurti bendradarbiavimo platformą jų naudotojams - tokie yra pagrindiniai projekto AT FORT "Europos tvirtovių tyrimas - vietos darnios plėtros skatinimas" tikslai. Plačiau
2014-12-12
Visada perskaitau Česlovo Iškausko straipsnius. Ypač sudomino„Volynės tragedija: kas pagimdė šį baisų nusikaltimą?“.  Plačiau
2014-12-05
Vytauto Didžiojo laikus menantis auksinis vyriškas žiedas ir durklas, VI-VIII a. būdingos grublėtosios keramikos pavyzdžiai, titnaginės skeltės iš akmens amžiaus - tokius radinius aptiko archeologų ir kitų sričių mokslininkų grupė Valdovų rūmuose.   Plačiau
2014-11-29
Mūsų gausi septynių asmenų šeima atsikėlusi iš Jonavos įsikūrė buvusio Beržų dvaro 10 ha žemės sklype, kurią tėvas buvo gavęs už tarnybą 1919-20 metų besikuriančioje Lietuvos kariuomenėje. Su savo broliais ir sesute augau per 5km nuo Jonavos, vaizdingoje Lokės ir Beržankos upelių pašonėje prie judraus Jonavos-Ukmergės plento. Plačiau
2014-11-25
Bevartydamas savo archyvą, radau segtuvą su užrašu „P. A. Brazinskai“. Šiame segtuve net 32 laikraščių iškarpos iš skirtingų laikotarpių ir skirtingų valstybių – nuo TSRS iki JAV. Plačiau
2014-11-22
Šiomis dienomis sukanka 94 metai, kai prie Širvintų ir Giedraičių sprendėsi Lietuvos likimas. Plačiau
2014-10-25
Kompetentinga Aprobacinė komisija netgi ir rusakalbėms mokykloms neturėtų tvirtinti klastingai ideologizuotų istorijos vadovėlių. Plačiau
2014-09-27
Tarpukaryje Vilniuje saugoti ir vėliau išblaškyti turtingos Lietuvos ir kitų Rytų Europos šalių žydų istorijos šaltiniai - knygos ir dokumentai, suguls į didžiausią pasaulyje skaitmeninį archyvą apie šio regiono žydų istoriją. Kitąmet Niujorke šiuo metu veikiančio YIVO Žydų mokslinių tyrimų instituto, Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pradedamas vykdyti projektas sujungs Niujorko ir Lietuvos archyvus. Vilniuje saugoma per 10 tūkst. leidinių bei apie 1,5 mln. įvairių dokumentų, susijusių su Rytų Europos žydų gyvenimu.   Plačiau
2014-09-27
Apie 1939-ųjų metų rugpjūčio - spalio istorinius įvykius pravartu rašyti ir ypač į Lietuvos tragišką likimą žvelgti kitu kampu, o ne tik mums anksčiau istoriografijoje suformuotu rakursu. Plačiau
2014-09-16
Taip jau susiklostė, jog Šiauliai miesto gimtadienį žymi susietą su pirmuoju vardo paminėjimu - 1936 m. rugsėjo 22 d. įvykiu - Saulės mūšiu. Tačiau Šiaulių dienų pokylio renginiai prasideda anksčiau ir baigiasi pasitinkant kunigaikščio Vismanto vardadienį rugsėjo 15 dieną. Plačiau
2014-09-05
Į mūsų klasę atėjo mokytis naujokė. Ji grįžo iš Sibiro su tėvais, ten mokėsi mokykloje, kur buvo dėstoma rusiškai. Jos tėvai buvo ištremti į Sibirą ir ilgą laiką ten gyveno, tačiau nei tėvai, nei vaikai nepamiršo lietuvių kalbos ir gimtinės. Džiaugėsi, kad vėl gali pamatyti Lietuvą, susitvarkyti namus. Plačiau
2014-09-02
Turėjau nuostabų klasės auklėtoją. Jis buvo tik ką baigęs universitetą, dėstė fiziką. Gerbė kiekvieną moksleivį ir stengėsi mus suprasti, paguosti, nuraminti ir padėti, mes jį gerbėme ir mylėjome už tą dėmesį. Plačiau