VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2015-06-04
Tai man pavyko, kadangi absoliuti dauguma žmonių yra geri. Iš jų teko patirti daug altruistinių poelgių, kurių dėka pavyko nugalėti mano gyvenimo progreso stabdžius bei didžiulius pavojus. Tiems asmenims lieku amžinai dėkingas ir skolingas. Plačiau
2015-06-04
Žmogus, turintis savybių išsiskirti iš jį supančios aplinkos, atsiranda dėmesio centre, t.y. į šį žmogų nukrypsta geranoriški – pritariantys žvilgsniai, ir atvirkščiai, atsiranda prieštaraujančių to žmogaus subjektyviai tiesai – veiksniams. Plačiau
2015-05-25
Kitabai – totorių rankraštinės didelio formato ir apimties knygos, svarbus raštijos paminklas. Vienas iš seniausių ir svarbiausių rankraščių – Ivano Luckevičiaus kitabas. Plačiau
2015-05-21
Nors kultūros, švietimo ir visuomeninio darbo sąlygos nebuvo lengvos, kartais net labai varginančios, lietuviai sugebėjo įkurti darželius, pradines ir aukštąsias mokyklas, gimnazijas, amatų ir kitokias specialias mokyklas, rengti specialius įvairių sričių kursus, tikėdamiesi, kad sugrįš į Lietuvą ir įvairių rūšių specialistų reikės savo šalies gerovei vystyti. Plačiau
2015-05-16
,,Visą Europą ir ne tik ją nuniokojusio Antrojo pasaulinio karo įvykiai vieną ir tą pačią lietuvių visuomenę jėga išskyrė į bent tris iš pradžių tik geografiškai atskiras dalis. Plačiau
2015-05-09
Oficialieji vokiečiakalbiai portalai labai santūriai rašo apie Antrojo pasaulinio karo pabaigą. Šveicarų spauda skelbia daugiau liudininkų atsiminimų. Nemažai dėmesio skiriama Maskvos pasirengimui pergalės „Didžiajame tėvynės kare“ minėjimui. Plačiau
2015-04-25
Taigi – pasalų būdavo ne tik mūsų sodyboje. Vaikystės ir paauglystė metais mėgau gamtą. Kartais, nuėjęs į mišką, įlipdavau į aukštesnę eglę – iš ten atsiverdavo nuostabūs kraštovaizdžio reginiai: žiūrint į šiaurę – matėsi balta dvibokštė Pašvitinio bažnyčia, pažvelgus į šiaurės rytų pusę – galėjau įžiūrėti net bebokštę Linkuvos šventovę. Nors Lygumų bažnyčia ir viena iš aukščiausių Lietuvoje, bet jos būta, kaip jau tada žinojau, kitoje miško pusėje. Plačiau
2015-04-13
1945-ųjų pavasarį iš Anykščių po Lietuvą pasklido ypatingas pokario jaunimo būrelis. Antrąją Anykščių gimnazijos abiturientų laidą į gyvenimą išleido vos vienerius metus po karo mokytoju ir auklėtoju dirbęs rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis. Plačiau
2015-04-03
Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti buvo svarbiausia lietuvių tautą telkianti organizacija iki Lietuvos Tarybos išrinkimo, dar nepakankamai įvertintas jos indėlis kuriant modernią Lietuvos valstybę XX a. pradžioje. Plačiau
2015-03-30
Praeito šimtmečio pabaigoje Rusijos žydų tarpe kilo sumanymas sukurti pasaulietišką organizaciją ,,Chovevei Zion“, kas reiškia Siono Draugai. Jie planavo, kaip per Rusijos politinius pokyčius būtų galima pasiekti daugiau apčiuopiamos naudos žydų ateičiai. Plačiau
2015-03-24
Kultūros ministerija sudarė sąrašą prioritetinių kultūros objektų, kurių tvarkymui iki 2020-ųjų galėtų būti skiriama per 58 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) lėšų. Plačiau
2015-03-21
PilėnųkunigaikščioMargiriolemtiskaržygį,AntanąKraujelį­Siaubūną, ištiko1965metaiskovo17dienąPapiškėse. Plačiau
2015-03-21
Kovo 16 d. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paįstrio filiale buvo minima knygnešio diena. Kalbėta apie knygnešystę ir knygnešius. Plačiau
2015-03-14
Gerokai pakaitinęs kraują ir aistras, nušurmuliavo, nusirito per Lietuvą mūsų vardo paminėjimo tūkstantmetis. Vieni didžiuojasi sena ir garbinga tautos istorija, kiti gaili iškilmėms išleistų pinigų, treti lieja ašaras dėl vienuolio Bonifaco Brunono žūties, ketvirti... Plačiau
2015-03-03
Impulsą atidžiau pasirausti šioje painioje istorijoje sukėlė nesena publikacija „Lietuvos aide“ (2015-01-10). Išspausdintame vieno šios istorijos personažo – S. Gečo – pasakojime esama nemaža prieštaravimų, neatitikimų anksčiau skelbtiems prisiminimams. Plačiau
2015-02-28
Išgalvojau šventovę prie upės, išgalvojau pakrantėj medžius ir meldžiausi po medžiais suklupęs į senuosius lietuvių dievus. Plačiau
2015-02-13
Artėjant vienai ar kitai istorinei valstybės datai, nejučiomis prisimeni jaunystės laikus. Viskas tada rodės nušviesta naiviu tikėjimu sulaukti kitokios – laisvos Lietuvos. Plačiau
2015-02-10
1907 m. įsteigta „Viltis“ norėjo atstovauti ne kuriai nors vienai pasaulėžiūrai, o būti savotišku viduriu: iš pradžių ji teigiamai žvelgė į religijos vaidmenį tautos gyvenime, tačiau specialiai jai netarnavo. Plačiau
2015-01-27
Pakeliui į mokyklą vingiavo Mūšos upė. Vasaros metu joje buvo galima pasigaudyti žuvų: kuojų, po akmenimis besislapstančių vėgėlių... Ir, kaip minėjau, smulkmės. Plačiau