VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2015-03-03
Impulsą atidžiau pasirausti šioje painioje istorijoje sukėlė nesena publikacija „Lietuvos aide“ (2015-01-10). Išspausdintame vieno šios istorijos personažo – S. Gečo – pasakojime esama nemaža prieštaravimų, neatitikimų anksčiau skelbtiems prisiminimams. Plačiau
2015-02-28
Išgalvojau šventovę prie upės, išgalvojau pakrantėj medžius ir meldžiausi po medžiais suklupęs į senuosius lietuvių dievus. Plačiau
2015-02-13
Artėjant vienai ar kitai istorinei valstybės datai, nejučiomis prisimeni jaunystės laikus. Viskas tada rodės nušviesta naiviu tikėjimu sulaukti kitokios – laisvos Lietuvos. Plačiau
2015-02-10
1907 m. įsteigta „Viltis“ norėjo atstovauti ne kuriai nors vienai pasaulėžiūrai, o būti savotišku viduriu: iš pradžių ji teigiamai žvelgė į religijos vaidmenį tautos gyvenime, tačiau specialiai jai netarnavo. Plačiau
2015-01-27
Pakeliui į mokyklą vingiavo Mūšos upė. Vasaros metu joje buvo galima pasigaudyti žuvų: kuojų, po akmenimis besislapstančių vėgėlių... Ir, kaip minėjau, smulkmės. Plačiau
2015-01-27
2014 metais išėjo knyga „Beksinscy. Portret podwojny“, kurią parašė Magdalena Grzebałkowska. 2014 m. gruodžio 24 dieną sukako 15 metų nuo lenkų radijo laidų vedėjo Tomasz Beksinski (1958-1999) mirties. Ta proga keletas prisiminimų apie radiją. Plačiau
2015-01-24
Karo ir pokario okupantų savivalės metais skurdžiomis materialinėmis sąlygomis mes - 16 mergaičių ir 4 berniukai - 1948 m. baigėme Jonavos gimnaziją. Ne visi turėjo sąlygų mokytis stacionaruose. Plačiau
2015-01-20
Ilgainiui vis tik paaiškėjo, kad teisybę sakė pirmieji mūsų sodyboje, karui baigiantis, pasirodę rusų kareiviai: kartą, pavasarį, mūsų apylinkės pirmininkas Jonas Aleksandravičius, tada gyvenęs Sosdvaryje, iš vakaro Tėvui pranešė, kad sekančią dieną galįs sulaukti „svečių“. Plačiau
2015-01-13
Kalbėjo, kad užėję rusai pavers bažnyčias šokių salėmis, sandėliais – taigi, ateityje gali būti ir visai ne kas. Be to, kartais kai ką papasakodavo apie savo vyrą, mano senelį: atseit jų sodybą ne kartą buvo apiplėšę plienčikai, buvo ir peršovę senelį, todėl jis anksti (1923 m.) ir mirė. Plačiau
2015-01-10
Paprastai rudenį – kai prieš Visus Šventuosius apsilankau – dabar tik širdyje išlikusioje – tėviškėje, kur, atrodo, taip neseniai vos ne akimirksniu prabėgo mano su sesute Adute, kupina negandų ir jausmų, varginga vaikystė ir nė kuo ne geresnė jaunystė, prieš akis atsiveria su tuo susijęs, sukeliantis įvairius prisiminimus, ir tik juose tebesantis tos vietovės kraštovaizdis Plačiau
2015-01-10
Prieš sovietų okupaciją Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo kare Žemaičių apygarda iš devynių veikusių apygardų buvo sunaikinta paskutine. Plačiau
2015-01-10
Ar prisimenate kiek buvo skundų kolchozų laikais dėl jų pirmininkų? Vienam nedavė ganyklos, kitam arų, trečiam mašinos laidotuvėms. Taip, suįžūlėję šie visagaliai su savo baudžiauninkais galėjo elgtis nesivaržydami. Plačiau
2014-12-20
Visuomenei pristatytas Kaune esančių gynybinių įtvirtinimų atkūrimo projektas "At Fort". Šį renginį, kuriame kauniečiai buvo supažindinti su istorinio-architektūrinio parko idėja, organizavo viešoji įstaiga "Kauno tvirtovės projektai" kartu su Kauno miesto savivaldybe.   Plačiau
2014-12-20
Kalėdų Senelis nebuvo pagrindinis personažas trečiadienį Kaune šalia Vytauto Didžiojo karo muziejaus surengtoje šventėje, nors renginys čia vyko prieškalėdinis. Jis surengtas ypatinga proga, nes atidengtos vėl sugrįžusios metalinės liūtų skulptūros, kurios prie muziejaus pagrindinio įėjimo stovėjo ištisus dešimtmečius, džiugindamos vaikus bei suaugusius Plačiau
2014-12-16
Palengvinti naujam gyvenimui prikeliamų karinio paveldo teritorijų išsaugojimą surandant ir pateikiant sėkmingus pasinaudojimo palankiomis situacijomis ar sąlygomis pavyzdžius, būdus bei metodus, taip pat sukurti bendradarbiavimo platformą jų naudotojams - tokie yra pagrindiniai projekto AT FORT "Europos tvirtovių tyrimas - vietos darnios plėtros skatinimas" tikslai. Plačiau
2014-12-12
Visada perskaitau Česlovo Iškausko straipsnius. Ypač sudomino„Volynės tragedija: kas pagimdė šį baisų nusikaltimą?“.  Plačiau
2014-12-05
Vytauto Didžiojo laikus menantis auksinis vyriškas žiedas ir durklas, VI-VIII a. būdingos grublėtosios keramikos pavyzdžiai, titnaginės skeltės iš akmens amžiaus - tokius radinius aptiko archeologų ir kitų sričių mokslininkų grupė Valdovų rūmuose.   Plačiau
2014-11-29
Mūsų gausi septynių asmenų šeima atsikėlusi iš Jonavos įsikūrė buvusio Beržų dvaro 10 ha žemės sklype, kurią tėvas buvo gavęs už tarnybą 1919-20 metų besikuriančioje Lietuvos kariuomenėje. Su savo broliais ir sesute augau per 5km nuo Jonavos, vaizdingoje Lokės ir Beržankos upelių pašonėje prie judraus Jonavos-Ukmergės plento. Plačiau
2014-11-25
Bevartydamas savo archyvą, radau segtuvą su užrašu „P. A. Brazinskai“. Šiame segtuve net 32 laikraščių iškarpos iš skirtingų laikotarpių ir skirtingų valstybių – nuo TSRS iki JAV. Plačiau
2014-11-22
Šiomis dienomis sukanka 94 metai, kai prie Širvintų ir Giedraičių sprendėsi Lietuvos likimas. Plačiau