VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2015-12-08
Pažvelkime į XVIII ir XIX amžiaus žemėlapius. Šiaurinėje Rytprūsių dalyje esantys Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštai tai - Mažoji Lietuva Plačiau
2015-12-01
Šiomis dienomis sukanka 95 metai, kai prie Širvintų ir Giedraičių sprendėsi Lietuvos likimas. Po Suvalkų sutarties sulaužymo 15 tūkstantinė Želigovskio armija, susidedanti iš l-sios lietuvių-gudų divizijos ir 13-ojo Vilniaus ulonų pulko, užėmė sostinę Vilnių, toliau puolė šiaurės vakarų kryptimi, užėmė trečiąja Lietuvos teritorijos dalį Plačiau
2015-11-21
Sudėtingomis ano meto okupacinio režimo sąlygomis buvo rašoma Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo – partizaninio karo po karo istorija Plačiau
2015-11-14
Praeities įvykių gretoje lapkričio 14-oji diena primena karaliaus Mindaugo žūtį. Istorinė neganda, o kartu karaliaus palikimas suartina mus su valstybės iškilimu. Plačiau
2015-11-07
Perteikdamas įspūdžius apie pirmąją lietuvių dailės parodą Čiurlionis rašė, jog heroldas, išėjęs švintant ant kalnelio, papūtė auksinį trimitą į visas puses, kviesdamas sukurti vieną didelę dailės liepsną mūsų motinos Lietuvos garbei ir išaukštinimui Plačiau
2015-10-31
Jau devintą kartą kasmet, artėjant Vėlinėm, Vengrijos ambasada, prisimindama 1956 metų įvykius – savo šalyje vykusią antisovietinę revoliuciją ir ją palaikiusius Lietuvos žmones, Kauno Senosiose kapinėse prie memorialo ir Vilniuje prie Aušros Vartų sienos įrengtos Atminimo lentos rengia tų įvykių minėjimus. Plačiau
2015-10-24
Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius pirmadienį susitiko su Lietuvoje besilankančiu Danijos nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros (DNSVA) padalinio Šiaurės Jutlandijoje vadu pulkininku Lenartu Kvistu Sorensenu (Lennart Kvist Sorensen). Ši agentūra neatlygintinai, savo iniciatyva, padedama vietos gyventojų, rūpinasi lietuviško paminklinio ansamblio, 1947 metais sukurto karo pabėgėlių iš Lietuvos, priežiūra.    Plačiau
2015-10-24
Seimas paskelbė 2016 metus Saulės mūšio metais.  Plačiau
2015-10-03
Atgimsta Liubavo dvaro sodybos baroko architektūros ansamblis, esantis Vilniaus rajone, Liubavo kaime. Plačiau
2015-10-05
Rektorius Donatas Jurgaitis naujausios „Sibiro Alma Mater“ knygos pratartyje skelbia: „... nė nepajutome, kaip pralėkė penkiolika metų nuo tos dienos, kai mes pradėjome reguliariai susitikinėti Šiaulių universiteto Baltojoje salėje ar bibliotekoje" Plačiau
2015-10-03
„Kiekvieną kartą suvirpa širdis, kai skaitau poeto Just. Marcinkevičiaus žodžius: „Baisu būtų, Lietuva, išleidus tave iš akių, tavo ranką pametusiam būtų baisu...“ Plačiau
2015-09-30
1943 metų pradžioje 16-oji lietuvių šaulių divizija plūkėsi Aleksejevkos sniegynuose Oriolo srityje, patyrė didžiulių nuostolių (prarado pusę karių), bet nepasistūmėjo į priekį nė per sprindį. Priežastys: bendra nepalanki situacija fronte, generolo Felikso Baltušio ir komisaro Jono Macijausko nesugebėjimas vadovauti ir tautinė divizijos karių sudėtis: lietuvių 36 procentai, rusų ir žydų po 29 procentus. Plačiau
2015-09-25
1385 m.  lietuviai ir lenkai KRĖVOJE susitarė: didysis Lietuvos kunigaikštis Jogaila veda Lenkijos karalaitę Jadvygą ir vainikuojasi Lenkijos karaliumi su sąlyga, kad Vytautas, padedant lenkams įves pagoniškoje Lietuvoje krikštą. Plačiau
2015-09-23
Seimo narė Rima Baškienė, pasveikinusi visus artėjančios Baltų vienybės dienos proga, priminė, kad prieš 779 metus mūšyje Šiaulių žemėje buvo pasiekta didelės istorinės reikšmės pergalė, įrašiusi Lietuvą ir visus baltus į Europos istoriją, atvėrusi kelius Lietuvos valstybės įtvirtinimui. Plačiau
2015-09-18
Rugsėjo 19-20 dienomis Medininkų pilyje vyksta gyvosios istorijos festivalis "Medininkų pilies apgultis. 1402-ieji". XIV-XV a. karybos atkūrimu užsiimantys klubai į jį susirinks kaip į karo žygį. Antrąją renginio dieną bus paminėtas Didysis prūsų sukilimas.    Plačiau
2015-09-18
Didžiausioje Latvijoje Agluonos bazilikoje šį sekmadienį, rugsėjo 20-ąją, bus atidengtas paminklas karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai. Jis žymės Lietuvos karaliaus mirties vietą. Mindaugas su latgalių kilmės žmona Morta ir jų vaikais primena bendras lietuvių ir latvių šaknis. Paminklo atidengimas - vienas iš Baltų vienybės dienos (rugsėjo 22-osios), kuriai bus skirtas šis savaitgalis, renginių. Plačiau
2015-09-12
Istorikai kontraversiškai vertina kai kurių visuomenės veikėjų raginimus minėti ar net valstybine švente paskelbti rugsėjo 8-ąją. Plačiau
2015-08-29
Prieš kelis metus ŠLB valdyba, vadovaujama p. Jūratės Caspersen, nutarė, kad prieš 60 metų įkurtos Bendruomenės datos duomenys (1952-ji metai) jų netenkina ir pradėjo skelbti naują 1950-jų įkūrimo datą. Plačiau
2015-08-18
Imtis rašyti apie 1940 m. birželio 15 d. Kaune matytą Raudonosios armijos maršą Laisvės alėja paskatino mane Česlovo Iškausko straipsnis „1940-ieji: kas mėtė gėles po rusų tankais“.  Plačiau
2015-08-11
Sekmadienį Riečiuose (Marijampolės r. sav.) vyko Žuvinto ežero kautynių 70-mečio minėjimas.   Plačiau