VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2016-02-20
Pilies gatve kasdien praeina tūkstančiai miestelėnų, sostinės svečių. Prie namo Nr. 26,  kuriam patvirtintas Signatarų namų statusas, pritvirtinta memorialinė lenta, skelbianti, kad šiame pastate paskelbtas 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas Plačiau
2016-02-16
2016 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Prezidento Kazio Griniaus metais. Šiais metais minimos Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos premjero, gydytojo, publicisto150-osios gimimo metinės Plačiau
2016-02-08
Stakliškėse praleidau ketverius gimnazistiško gyvenimo metus (1959-1963), bet ir po daugelio metų šiam miesteliui jaučiu pačius šilčiausius sentimentus. Stakliškės su medine bravoro tvora, su brukavotomis gatvelėmis vis kirba ir kirba mano mintyse Plačiau
2016-02-06
Šeduikių kaime atsiradęs akmuo su užrašu „1931-1980 m. ČIA BUVO JUOZAPO IR MARIJONOS JAUNIŠKIŲ SODYBA“ tarsi tapo savotiška „įžymybe“ Plačiau
2016-02-06
Aplankiau sykį universiteto laikų bičiulį Balį Jauniškį. Mudu kartu dainavome akademiniame, dirigento Prano Slyžio vadovaujamajame chore. Plačiau
2016-01-27
Namas stovėjo prie pat gilaus statokais šlaitais medžiais ir krūmais apaugusio griovio, dėl savo gilumo ir platumo aplinkinių skardžiu vadinamo. Plačiau
2016-01-23
Prieš 20 metų Kultūros ministerijos Ryšių su užsienio tautiečiais skyrius (vadovas Audrys Antanaitis) buvo perduotas Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriam vadovavo veiklusis direktorius Alfonsas Švelnys, žmogus pripažįstantis įvairias inovacijas ir pritariantis protingoms. Plačiau
2016-01-19
V.Stašinskas buvo prieš pasitraukimą iš Vilniaus: „Jeigu mes pasitrauksime iš Vilniaus, mes jo nebeatgausime. Pasitraukimas iš Vilniaus - tai kapituliacija visame lietuvių klausime” (Liaudies sargyba, 1992.10.01-07). Plačiau
2016-01-16
Įteikęs projektą, premjeras ilgokai spaudė Seimo krikščionių demokratų bloką, kad jie greičiau svarstytų Lietuvos Banko ir piniginio vieneto įstatymus. Plačiau
2016-01-12
Pramoninkai buvo priversti ieškoti litų. Tuomet jie ėjo į tą patį Ūkio Banką, bet jau mokėjo už litą ne 150 markių, bet 200 markių. Plačiau
2016-01-12
Dvidešimtojo amžiaus paskutiniais dešimtmečiais braškant SSRS ekonominiam ir politiniam gyvenimui, akivaizdžiai gilėjant krizei, Kremliaus vadovai paskelbė dalinį šalies ekonominį persitvarkymą (perestroiką). Plačiau
2016-01-09
Visą paskutinį penkmetį naujųjų ŠLB emigrantų valdyba visur skelbė neraštingai pertaisytą Bendruomenės įkūrimo datą ir sugebėjo net viešai atšvęsti pseudojubiliejų. Plačiau
2016-01-05
Jau metai, kai atsisveikinome su nacionalinės nepriklausomybės simboliu ir Lietuvos ūkio savarankiškumo ženklu - LITU Plačiau
2015-12-29
Agentūra „Factum“ prie Lietuvos kultūros fondo šiemet registravo ir į Lietuvos rekordų knygą įrašė nemažai naują rekordų Plačiau
2015-12-18
Neseniai Rusnės saloje buvo atidengta Mahatma Gandžio – Indijos išsivadavimo lyderio ir vieno didžiausių XX a. politikų – atminimo skulptūra Plačiau
2015-12-18
Vilniuje Ūkio ministerijoje vykusio pasitarimo metu oficialiai įsteigta Žydų kultūros kelio asociacija. Ji organizuos Žydų kultūros kelio kūrimą ir plėtrą Lietuvoje, parengs nuoseklų šio kultūros kelio maršrutą. Plačiau
2015-12-18
Kada lankaus tėviškėje – Beržuose (Jonavos rajonas), visada prisimenu savo buvusią Beržų dvaro pastate įsikūrusią Beržų pradžios mokyklą prie vaizdingo Beržankos upelio kranto šimtamečių topolių ir liepų alėjos apsuptyje Plačiau
2015-12-12
Kultūros ministro Šarūno Biručio įsakymu valstybės saugomu kultūros paveldo objektu paskelbtas Liubavo dvaro sodybos kompleksas. Kultūros ministerija taip pat patvirtino dvaro sodybos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą ─ teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą ir paveldotvarkos projektą. Planą, inicijavus Kultūros paveldo departamentui, parengė VĮ “Lietuvos paminklai”. Plačiau
2015-12-08
Pažvelkime į XVIII ir XIX amžiaus žemėlapius. Šiaurinėje Rytprūsių dalyje esantys Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštai tai - Mažoji Lietuva Plačiau