VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2019-08-03
Poetė S. Niūniavaitė labiausiai mėgusi poeziją. Dar mokyklos laikais ją ne tik deklamavusi literatūriniuose renginiuose, bet ir pati bandžiusi kurti. Pirmieji jos eilėraščiai pasirodė spaudoje prieškario metais, daugiau per karą („Žemaičių žemėje“, „Karyje“ Plačiau
2019-08-01
Kultūros ministerijos siūlymu Vyriausybė paskelbė Kauno centrinio pašto rūmus kultūros paminklu. Toks išskirtinis Kauno centrinio pašto rūmų statusas įgalina rengti naujus teisės aktus, įrašant šį objektą į Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą. Tai reiškia, kad bus galima užtikrinti Kauno centrinio pašto rūmų prieinamumą visuomenei ir jų išsaugojimą. Plačiau
2019-07-27
Taip pavadintą knygą, skirtą mūsų šalies mokytojams tremtiniams atminti, 1991 m. išleido Pedagogų draugija. Šiuo leidiniu paminėta skaudžiausios Lietuvos tragedijos – bolševikinio genocido – pirmojo masinio niekuo nekaltų žmonių trėmimo į Sibirą penkiasdešimties metų sukaktis.  Plačiau
2019-07-27
Sudėtingas buvo Naujosios Akmenės liaudies teatro režisierės, literatės, visuomenininkės Stasės Niūniavaitės (1923 01 20–2002 07 02) gyvenimo kelias.  Plačiau
2019-07-20
Apie tai istorijos vadovėliuose parašytas tik sakinys. 1944 m. vasara. Artėjo karo frontas prie Lietuvos. Skausminga tapo būsimo pasirinkimo galimybė. Vieni inteligentai traukėsi į Vakarus, kiti skausmingai ieškojo prieglobsčio atokesnėse Lietuvos vietose, pas gimines, treti jaunuoliai iš klojimų pastogių ar kitų vietų traukė ginklus suvokdami, jog artėja metas, kai jų prireiks ir ruošėsi į mišką kovai prieš okupantus. Plačiau
2019-07-20
Žaliavo rūtos šalia klėties ir sirpo dienos, kaip avietės Sena sodyba šalia kelio, praeivį kvietėsi prie stalo Motulės drobės čia margavo, lyg išskleisti sparnai drugelio, O žvaigždės liepos danguje ilgai netirpdavo net aušroje. Kęstutis Balčiūnas Plačiau
2019-07-20
Būsimasis monsinjoras gimė 1925 m. sausio 21 d. Kadrėnų kaime (Deltuvos valsčius, Ukmergės apskritis). Pradžios mokslus baigęs Vidiškių pradžios mokykloje (1932–1936), studijavo Ukmergės A. Smetonos gimnazijoje (1936–1942).  Plačiau
2019-07-09
Kai Marcelijaus Martinaičio knygoje „Viskas taip ir liks“(išleistoje jau po rašytojo mirties) perskaičiau   ironišką, rūstų, bet teisingą sakinį „Bolševikai taip sumaišė pasaulį, kad niekas net savo kaulų neatsirinktų paskutinę teismo dieną“, vėl  susiradau  savo giminės vienos šeimos, patyrusios „bolševikinį sumaišymą“, nuotraukas.  Plačiau
2019-07-07
Tautinės juostos – labai sena lietuvių tradicija. Dangaus ir tėviškės spalvos auksarankių tautodailininkių įpintos, įaustos puikiose juostose, kurios visą vasarą bus eksponuojamos Lietuvos medicinos bibliotekoje. Liepos 2 d. čia atidaryta Vitos Babičienės, Eleonoros Glinskienės, Zofijos Jablonskienės, Matildos Teresės Jucienės, Nijolės Pivorienės, Zofijos Valiukevičienės darbų paroda „Juostų pynė“.  Plačiau
2019-07-02
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija Šv. Jono g. 11, Vilnius 2019 m. liepos 10 – rugsėjo 2 d. Plačiau
2019-06-30
Gyvybingi archyvų šaltiniai pateikia vis naujų žinių apie lietuvių raštiją ir jos kūrėjus. Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Ona Aleknavičienė atskleidė iki šiol nežinotų duomenų apie XVI –XVIII a. Mažosios Lietuvos lituanistinį paveldą. Plačiau
2019-06-29
2019 m. birželio 21 d. Kaune buvo iškilmingai pažymėtas Lietuvos šaulių sąjungos 100-metis, kuriame aktyviausi dalyviai ir organizatoriai  buvo Vytauto Didžiojo Kauno šaulių rinktinė.  Plačiau
2019-06-29
Valstybės dieną, liepos 6-ąją, Kauno rajono muziejuje, Raudondvario dvaro pilyje, bus atidaryta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapių paroda, kurioje eksponuojami 33 žemėlapiai iš Algimanto Muzikevičiaus, Audriaus Vengalio, Kęstučio Morkūno privačių kolekcijų. Parodos eksponatai atspindi Lietuvos žemėlapių evoliuciją iki XVIII a. pabaigos. Plačiau
2019-06-28
Kalbos tyrinėtojai patiekalo pavadinimą sieja su lenkų kalbos žodžiu, reiškiančiu „riekutė“, „gabalėlis“, nes senoviniai zrazai labiau priminė troškinį, nei mums įprastus suktinukus.XVII-XX amžių kulinarinėje literatūroje pateikiama daug ir įvairiausių zrazų receptų, čia pateikiami keli iš jų. Plačiau
2019-06-28
Radijas pratrūko: ‒ RAINIŲ TRAGEDIJA. Tie nekrikštai žydai NKGB-istai, nukankino telšiškius žiauriau nei Kristų Jeruzalėj ‒ tai P. Raslan, N. Dušanskij, D. Švarcman, M. Gutman ir dar vienas kitas rusas Plačiau
2019-06-28
Joninių išvakarėse LPKTS Kauno filialo pirmininko Vlado Sungailos, jo šaunių pavaduotojų Vidos Narmontienės bei Reginos Kazlauskienės  iniciatyva didžiulis būrys  buvusių tremtinių,  Laisvės kovotojų ir šaulių išvyko panemuniais  į pažintinę kelionę. Plačiau
2019-06-22
Pastaraisiais metais domėjimasis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorija itin išaugo, tad ir nenuostabu, jog mūsų tautiečiai savo akimis nori pamatyti vietoves, apie kurias buvo girdėję per Lietuvos istorijos pamokas ar sužinojo iš kelionių sugrįžusių pažįstamų ar draugų pasakojimų bei jų parodytų fotonuotraukų. Plačiau
2019-06-20
2019 m. birželio 21 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje bus atidaryta paroda „Šaulio kodas“, skirta Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečiui paminėti. Plačiau
2019-06-20
Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos žydų bendruomenė ketvirtadienio popietę prie namo Vilniuje, A. Vivulskio gatvėje 18, atidengs atminimo lentą žydų mokslo institutui "YIVO Institute for Jewish Research". Plačiau
2019-06-18
Birželio 14 dieną Vašingtone, prie paminklo komunizmo aukoms atminti, buvo skaitomi Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių vardai ir jų likimai. Tai pirmas kartas kai užsienyje gyvenantys lietuviais prisijungė prie šios, 4-us metus iš eilės Lietuvoje organizuojamos, akcijos, kurią organizuoja „Misija Sibiras“. Plačiau