VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

02 22. Paminėtos Mokomojo junginio 25-osios įkūrimo metinės

Vasario 22-ąją Vilniuje vyko renginiai, skirti paminėti Mokomojo junginio 25-ąsias įkūrimo metines. Šventiniai renginiai prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Ignoto bažnyčioje, vėliau minėjimas buvo tęsiamas Seime, Kovo 11-osios Akto salėje. Seimo Vitražo galerijoje buvo surengta fotonuotraukų ir dokumentų, atspindinčių padalinio istoriją, paroda. 
Renginyje dalyvavo Mokomojo junginio veteranai, Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" kariai ir kiti svečiai. Renginį organizavo Lietuvos kariuomenė. 
1991 m. vasario 22 d. Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymas, kuriuo buvo įkurtas Krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys, kartu žymi Lietuvos kariuomenės reguliariųjų pajėgų kūrimosi pradžią. Pirmuoju Mokomojo junginio vadu buvo paskirtas pulkininkas leitenantas Česlavas Jezerskas. 
Šiandien Mokomojo junginio tradicijas tęsia Mechanizuotoji pėstininkų brigada "Geležinis Vilkas". Brigadoje tarnauja apie 3000 karių, iš jų - apie 1800 profesinės karo tarnybos ir apie 1200 privalomosios pradinės karo tarnybos karių. Brigadą sudaro Štabas su priskirtomis Žvalgybos, Logistikos, Ryšių ir Štabo kuopomis ir penki batalionai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas, Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas, Karaliaus Mindaugo husarų batalionas, Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas ir Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų batalionas. Brigados štabas ir jai priskirti padaliniai dislokuoti Rukloje, Panevėžyje ir Alytuje. 
Pagrindinis Brigados uždavinys - rengti karius Lietuvos sausumos teritorijos gynybai, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą, palaikyti karinių vienetų kovinę parengtį ir gebėjimus sąveikauti su sąjungininkų pajėgomis, rengtis tarptautinėms operacijoms ir jose dalyvauti, teikti pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms.

Atgal