VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

02 27. Centrinė hipotekos įstaiga bus jungiama prie Registrų centro

Valstybės įmonę Centrinę hipotekos įstaigą prijungus prie kitos valstybės įmonės Registrų centro kasmet bus sutaupoma per 750 tūkst. eurų. Tokiam Teisingumo ministerijos pasiūlymui dėl Centrinės hipotekos įstaigos reorganizavimo trečiadienį buvo pritarta Vyriausybės posėdyje. 
„Centrinės hipotekos įstaigos reorganizavimo tikslas - optimizuoti pagrindinių valstybės registrų valdymą ir valstybės informacinių išteklių naudojimą bei viešųjų elektroninių paslaugų teikimą, jų plėtrą ir tobulinimą. Visus šiuo metu Centrinės hipotekos tvarkomus registrus perimtų Registrų centras, kuris yra didžiausias registrų tvarkytojas Lietuvoje", - sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Vyriausybei pritarus reorganizacijai, Teisingumo ministerija parengs reikiamus teisės aktų projektus. Planuojama reorganizaciją baigti dar šiais metais. 
„Reorganizavus Centrinę hipotekos įstaigą, sumažės valstybės įmonių skaičius, bus optimizuota valstybės įmonių veikla, racionaliau naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, išvengiama funkcijų dubliavimosi", - pažymi teisingumo ministras. 
Be to, konsolidavus šias dvi institucijas, bus efektyviau identifikuojamos ir pašalinamos rizikos ne tik kibernetinio saugumo, bet ir kitose valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų saugos srityse, sumažinamas poreikis keistis duomenimis tarp atskirų institucijų.
„Po Centrinės hipotekos įstaigos reorganizacijos bus atsisakyta iki 4 šios įstaigos filialų patalpų ir jų patalpų išlaikymo, sumažės elektroninių ryšių išlaidos, mažiau bus vadovaujančių darbuotojų, mažiau pinigų reikės skirti ir IT saugumo sprendimams. Tokiu būdu bus taupomos valstybės biudžeto lėšos, kasmet - per 750 tūkst. eurų", - teigia J. Bernatonis. 
Šiuo metu Centrinė hipotekos įstaiga tvarko Lietuvos Respublikos hipotekos registrą, Turto arešto aktų registrą, Testamentų registrą, Vedybų sutarčių registrą, Įgaliojimų registrą, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą bei Sutarčių registrą. 
Ateityje, atlikus galimybių studijas ir išsamiai įvertinus technines galimybes, tarptautinę praktiką ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas, bus sprendžiama dėl pagrindinių valstybės registrų reorganizavimo (juos sujungiant) ir modernizavimo

Atgal