VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kelionės

09 13. Rengiantis būsimai konferencijai Ukrainoje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, vienuolis bazilijonas t.Pavlo Jachimec – gerai žinomas Šiaulių universitete ir Bazilionų vidurinėje mokykloje. Ukrainiečiai džiaugiasi, kad „Lietuvos Aidas“ šioms pažintims – plačiašakei veiklai ir Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijai - skyrė ne vieną puslapį.

Šiaulių universiteto prorektorius prof. Donatas Jurgaitis (dešinėje) kun. t. Pavlo Jachimec OSBM (kairėje) įteikia knygą. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

2011 m. spalio 6-8 dienomis, tęsiant konferencijų ciklą „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“, Lucke organizuojama jau dešimtoji šiai tematikai skirta konferencija. Tad konferencijos organizacinių darbų galutiniam aptarimui Šiaulių universitete lankėsi t. Pavlo Jachimec OSBM ir šio straipsnio autorė. Kalbėta apie pranešimų tematiką, būsimą kelionę, susitikimus Voluinės nacionaliniame Lesės Ukrainkos vardo universitete Lucke. Šiaulių universiteto prorektorius prof. Donatas Jurgaitis pasveikino kun. T. Pavlo su 50-mečiu ir darbo Lietuvoje 20-mečiu, įteikė knygą.

Tądien ir Bazilionų vidurinėje mokykloje laukė kunigo - t. Pavlo OSBM ne kartą čia lankėsi, tad gerai pažįstamas tiek mokiniams, tiek ir pedagogams. Mokytojai kunigui įteikė ne tik rožių puokštę, bet ir degančiomis žvakutėmis papuoštą tortą, liepdami sugalvoti norą ir užpūsti žvakutes.

Prie kavos ar arbatos puodelio kalbėta apie mokyklos ryšius su vienuoliais bazilijonais, šių ryšių svarbą vidurinės mokyklos išlikčiai, susitikimų su atvykstančiais iš Ukrainos dvasininkais bei pedagogais reikšmę mokiniams.

Bazilionų vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Gorys mokyklos kolektyvo vardu sveikina kunigą su 50-mečio jubiliejumi

Prisiminta ir buvusio Ukrainos Ypatingojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvos Respublikoje, dabartinio Lucko gubernatoriaus Boryso Klimčiuko dovana mokyklos kolektyvui ir miesteliui 2005 m. rugsėjo 1-ajai. Tada buvo padovanotas žymių Ukrainos meninių kolektyvų iš Voluinės srities koncertas, papildęs tarptautinę konferenciją, skirtą Šv.Bazilijaus Didžiojo ordinui (apie renginį mūsų rašyta „Lietuvos Aide“, 2005 m. spalio 3 d., Nr. 229. P. 8). Tuomet dainavo Voluinės srities vyrų kvartetas „Akordas“ (vadovas Andryjus Hordičiukas), grojo Voluinės srities kamerinis orkestras „Kantable“ (vadovas Tovyjus Rivecas), kartu su orkestru kūrinius atliko nusipelniusi artistė Zoja Kamaruk. Minėti kolektyvai garsūs ne tik Ukrainoje, bet ir už jos ribų, įvairių konkursų laureatai, koncertavę garsiausiose pasaulio salėse. Ne vienas atlikėjų – nusipelnę artistai, turį pedagoginius bei mokslinius laipsnius. Tad toks koncertas – ambasadoriaus dovana – mažame miestelyje – pirmas Lietuvos istorijoje.

Straipsnio autorė pasakojo įspūdžius iš 5 pasaulinio ukrainistų forumo, vykusio Kijeve rugpjūčio 19-21 dienomis, kuriame ji dalyvavo Garbės svečio teisėmis.

Jubiliatas kun. Pavlo Jachimec OSBM (dešinėje su rožėmis) su grupele pedagogų ir mokinių prie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui 2009 m. pastatyto ir pašventinto paminklo

Aptarus būsimos konferencijos svarbius organizacinius klausimus, įsiamžinta nuotraukoje prie 2009 m. spalio 9 d. pastatytos skulptūros. Šis Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui skirtas beveik 4 metrų aukščio ąžuolinis paminklas (skulptorė Birute Kasperavičienė), pastatytas prie Bazilionų vidurinės mokyklos, jos direktoriaus Rimanto Gorio iniciatyva ir iki šių metų rugsėjo 3 d. buvo vienintelis paminklas ukrainiečiams (tądien Vilniuje atidengta skulptūra Tarasui Ševčenkai – apie tai rašyta „Lietuvos Aide“, 2011. Rugsėjo 7. Nr. 199-1. P. 1, 5). Primintina, kad tai kol kas vienintelis paminklas pasaulyje, skirtas vienuoliams bazilijonams.

Atgal