VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kino repertuaras

01.12-01.19. Kinai

MULTIKINO

Ozo g. 18, tel. (8 5) 219 5376

Slaptas keleivis(kriminalinė drama, JAV, N-13) -12 d. 17.15, 19.30, 21.45 val.; 13-18 d. 16.45, 19.30, 21.45 val. Stalino mirtis(drama, Prancūzija, Didžioji Britanija, N-16) - 12 d. 19.30, 21.45 val.; 13-18 d. 19, 21.15 val. Aukšta klasė 3(muzikinė komedija, JAV, N-13) - 12, 14-16, 18 d. 10.15, 15, 17 val.; 13 d. 10, 15, 17 val.; 17 d. 15, 17 val. Bjornas Borgas prieš Makenrojų(drama, Švedija)-12-18 d. 18.45, 21 val. Pokerio princesė(biografinė drama, JAV, N-13) - 12, 14-16, 18 d. 12.15, 19 val.; 13 d. 19 val.; 17 d. 14.45, 19 val. Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas(siau­bo, JAV, N-16) - 12-18 d. 21.45 val. Koko(animacinis, JAV, lietuviškai) - 12-16, 18 d. 10.30, 11.45, 13, 14.15, 15.30, 16.45, 18 val.; 17 d. 10.15, 11.45, 12.45, 14.15, 16.45, 18 val. Visi pasaulio pinigai(drama, JAV, N-16)-12-18 d. 16, 20.30 val. Klasės susitikimas. Berniukai sugrįž­ta!(komedija, Lietuva, N-16) - 12, 14-18 d. 10, 14.30, 19.15, 21.30 val.; 13 d. 14.30, 19.15, 21.30 val. Džiumandži: sveiki atvykę į džiun­gles(komedija, N-7) - 12-18 d. 12, 13.30, 16.45, 19.15, 21.45 val. Didysis šou meistras(biografinė dra­ma, JAV, N-13) -12, 14-18 d. 11.15 val. Žvaigždžių karai: paskutiniai džedajai(fantastinis, JAV, N-13) - 12 d. 14.15 val.; 14-18 d. 13.30 val. Bulius Ferdinandas(animacinis, JAV, lietuviškai) - 12, 14-18 d. 10, 12.15, 14.30, 17 val.; 13 d. 10, 12.30, 11.30, 14.30, 17 val. Meškiukas Padingtonas 2(komedi­ja, lietuviškai) - 12 d. 12 val.; 13 d. 10, 12.15 val.; 14-18 d. 11.15 val. „Multikino"seansai mažiukams Koko(animacinis, JAV, lietuviškai) -13 d. 11 val. Mamoms su mažyliais Bjornas Borgas prieš Makenrojų (drama, Švedija) - 17 d. 12 val.

PASAKA- Tu išnyksti(drama, Belgija, Švedija) -12 d. 16.45 val.; 13 d. 15.45 val.; 14 d. 15.15 val. Stebuklas(tragikomedija, Lietuva, Bul­garija, Lenkija, N-7) - 12 d. 16.30 val. Kvadratas(komiška drama, Švedi­ja) - 12 d. 20.45 val.; 13 d. 19.15 val. ; 14 d. 17.30 val.; 15 d. 19.15 val.; 16 d. 17.15 val.; 17 d. 19.45 val.; 18 d. 17 val. Močiute, Guten Tag!(dokumentinis, Lietuva, Vokietija) -12 d. 19 val. (susiti­kimas su režisierėmis); 13 d. 17.30 val.; 14 d. 15.45 val.; 15 d. 17.30 val.; 18 d.15 val. Tarp keturių sienų(psichologinis trile­ris, Belgija, Prancūzija, Libanas) - 12 d. 21.15 val.; 13 d. 22 val.; 14 d. 17.45 val. ; 15 d. 16.45 val.  Bjornas Borgas prieš Makenrojų (drama, Švedija) -12 d. 18.30 val.; 13 d. 15.15 val.; 14 d. 20.15 val.; 16 d. 20 val.; 17 d. 17.30 val.; 18 d. 18 val. Gobšius!(komedija, Prancūzija, N-13) - 12 d. 17.30 val.; 14 d. 20.45 val.; 16 d. 18.45 val.; 18 d. 15.30 val. 50 pavasarių (komedija, Prancūzi­ja) - 12 d. 19.15 val.; 14 d. 17 val.; 15 d. 18.45 val.; 16 d. 17 val.; 17 d. 18.45 val.; 18 d. 19 val. Dvilypis meilužis(romantinis trileris, Prancūzija, Belgija, N-18) -12 d. 21 val. ; 13 d. 20.30 val.; 14 d. 18.45 val.; 18 d. 21 val.  Koko(animacinis, JAV) - 13 d. 13 val.; Meškiukas Padingtonas 2(komedija, JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, lietu­viškai)-13 d. 13.30 val. Visi pasaulio pinigai(drama, JAV, N-16) - 13 d. 18 val.; 15 d. 17.15 val.; 18 d. 15.15 val. Pokerio princesė(biografinė drama, JAV, N-13) - 13 d. 20.45 val.; 14 d. 19.30 val.; 17 d. 17.15 val. Kedi. Slaptas kačių gyvenimas(do­kumentinis, Turkija) - 13 d. 13.15 val. Prancūziška porelė(komedija, Prancū­zija) - 13 d. 14.45 val.; 17 d. 20.30 val. Bulius Ferdinandas(animacinis, JAV)-14 d. 13 val.  Veidai Kaimai(dokumentinis, Pran­cūzija, N-13) - 14 d. 13.15 val.; 16 d. 20.30 val.; 17 d. 17 val. (Ne)Laukti svečiai(komedija, Prancū­zija) - 14d. 15 val.; 15 d. 20.30 val. Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje (detektyvas, Švedija, Danija, Vokietija, Marokas, N-13)-15 d. 20 val. Dieviškoji tvarka(drama, N-13) - 15 d. 17 val. Apie kūną ir sielą(drama, Vengrija) – 17 d. 20 val.  Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis „Pasitikėk manim":Melagin­gos naujienos. Liūdna. Klastojama tikrovė- 18 d. 20 val. Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis. Specialioji programa II – 18 d. 20.15 val. Mano mama ir mūsų kūdikiai(kome­dija, Prancūzija) - 18 d. 17.15 val.

SKALVIJA -  Močiute, Guten Tag!(dokumentinis, Lietuva, Vokietija, N-16) - 12 d. 17 val.; 13 d. 19.10 val.; 16 d. 17 val.; 18 d. 17 val. Tarp keturių sienų(drama, Belgi­ja, Prancūzija, Libanas, N-16) - 12 d. 18.50 val.; 14 d. 17 val.; 16 d. 21 val.; 17 d. 19.10 val. Bjornas Borgas prieš Makenrojų

(drama, Švedija, Danija, Suomija, N-7) - 12 d. 20.30 val.; 14 d. 20.30 val.; 15 d. 19.30 val.; 16 d. 18.50 val.; 17 d. 20.50 val. Apie kūną ir sielą(drama, Ven­grija, N-13) - 13 d. 14.10 val.; 15 d. 17.10 val.  Pokerio princesė(biografinė drama, JAV, N-13) - 13 d. 16.30 val. Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje(detektyvas, Švedija, Danija, Vokietija, Marokas, N-13) - 13 d. 20.50 val.; 15 d. 15 val.; 17 d. 17 val.  Gulbinas(Islandija, Vokietija, Estija, N-13)-14 d. 15.10 val. Ciklas „Karlsono kinas" Magiški virsmai(animaciniai, Lietu­va) - 13 d. 13 val. Koko(animacinis, JAV) - 14 d. 13 val. Kino klasikos vakarai Granato spalva(biografinė drama, SSSR, N-13)-14 d. 18.40 val. 11, 5-asis Vilniaus tarptautinis trumpų­jų filmų festivalis Nacionalinė konkursinė programa I (N-13) - 18 d. 19 val. „Motinos diena" (vaidybinis), „Kaukai"(animacinis), „Atmink, iš molio esi"(dokumenti­nis/eksperimentinis), „Kur dingsta daiktai, kur dingsta žmonės"(vai­dybinis), „Paskutinė stotelė - Mėnu­lis"(animacinis), „Paskutinė diena"(vaidybinis) Nacionalinė konkursinė programa II (N-13) - 18 d. 21.10 val. „Yana"(vai­dybinis), „Pono Nakties laisvadienis"(animacinis), „Budėjimas"(vaidybi­nis), „Gimimas"(animacinis), „Dialogas su Josefu"(dokumentinis)

KAUNAS

CINAMON- Trys sekundės(drama, Rusija, N-7) - 12-18 d. 10.45, 18.15 val. Aukšta klasė 3(muzikinė komedija, JAV, N-13) - 12-18 d. 13.15, 17.30 val. Slaptas keleivis(kriminalinė drama, JAV, N-13) - 12-18 d. 15, 19.30 val. Stalino mirtis(drama, Prancūzija, D. Bri­tanija, N-16) - 12-18 d. 12.45, 21 val. Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas(siau­bo, JAV, N-16) - 12-18 d. 16, 22.30 val. Visi pasaulio pinigai(drama, JAV, N-16)-12-18 d. 21.45 val. Klasės susitikimas. Berniukai sugrįž­ta!(komedija, Lietuva, N-16) -12-18 d. 14.45, 17, 18, 19.15, 20.15, 21.30 val. Džiumandži: sveiki atvykę į džiungies (komedija, N-7) - 12-18 d. 15.15 val.; 3D-12-18 d. 13.30 val. Bulius Ferdinandas(animacinis, JAV, lietuviškai) - 12-18 d. 10.30 val.; 3D- 12-18 d. 13 val. Meškiukas Padingtonas 2(komedija, JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, lietu­viškai) - 12-18 d. 10.15 val. Trys milijonai eurų(komedija, Lietu­va, N-13) - 12-18 d. 20 val. Pokerio princesė(biografinė drama, JAV, N-13)-12-18 d. 22 val. Koko(animacinis, JAV, lietuviškai) - 12-18 d. 10, 11, 12.20, 17.45 val.;3D- 12-18 d. 15.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS KLAIPĖDOJE- Aukšta klasė 3(muzikinė komedija, JAV, N-13)-12-18 d. 16.35 val. Trys sekundės(drama, Rusija, N-7) - 12-18 d. 18.05, 21 val. Stalino mirtis(drama, Prancūzija, D. Britanija, N-16) - 12-18 d. 21.15 val. Slaptas keleivis(kriminalinė drama, JAV, N-13)-12-18 d. 18.50 val. Močiute, Guten Tag!(dokumenti­nis, Lietuva, Vokietija) - 12, 14-18 d. 14 val.; 13 d. 13.50 val. (susitikimas su kūrybine grupe). Transliacijos iš Maskvos Didžiojo tea­tro.Baletas Romeo ir Džuljeta- 21 d. 17 val.

ŠIAULIAI

ATLANTIS CINEMAS- Koko(animacinis, JAV, lietuviškai) - 12-18 d. 10val.; 3D- 12val. Fiksikai. Didžioji paslaptis(animacinis, Rusija, lietuviškai) - 12-18 d. 10 val. Bulius Ferdinandas(animacinis, JAV, lietuviškai)-12-18 d. 11.25 val. Klasės susitikimas. Berniukai sugrįž­ta!(komedija, Lietuva, N-16) -12-18 d. 13.20, 15.15, 17.10, 19.05 val. Žvaigždžių karai: paskutiniai džedajai(fantastinis, JAV, N-13) 3D - 12- 18 d. 14 val.  Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas(siau­bo, JAV, N-16) -12-18 d. 16.35 val. Aukšta klasė 3(muzikinė komedija, JAV, N-13) - 12-18 d. 18.30 val. Slaptas keleivis(kriminalinė drama, JAV, N-13)-12-18 d. 20.20 val. Trys sekundės(drama, Rusija, N-7) - 12-18 d. 21 val. Sekmadienio šeimos seansai Bulius Ferdinandas(animacinis, JAV, lietuviškai) 3D - 14 d. 11.25 val. žvaigždžių karai: paskutiniai džedajai(fantastinis, JAV, N-13) 3D - 14 d.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS- Aukšta klasė 3(muzikinė komedija, JAV, N-13) - 12, 14, 16, 18 d. 15 val. Stalino mirtis(drama, Prancūzija, Di­džioji Britanija, N-16) - 12, 15, 18 d. 20, 20 val.Slaptas keleivis(kriminalinė drama, JAV, N-13)- 13, 16 d. 20.20 val. Močiute, Guten Tag!(dokumentinis, Lietuva, Vokietija) - 14 d. 12.30 val. (susitikimas su kūrybine grupe) Trys sekundės(drama, Rusija, N-7) - 12-18 d. 18.05, 21 val. Stalino mirtis(drama, Prancūzija, D. Britanija, N-16) - 12-18 d. 21, 15 val. Slaptas keleivis(kriminalinė drama, JAV, N-13)-12-18 d. 18.50 val. Močiute, Guten Tag!(dokumenti­nis, Lietuva, Vokietija) - 12, 14-18 d. 14 val.; 13 d. 13.50 val. (susitikimas su kūrybine grupe). Transliacijos iš Maskvos Didžiojo tea­tro.Baletas Romeo ir Džuljeta- 21 d. 17 val.

 

 

 

 

Atgal