VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

04.24. Šilta bendrystė su kultūros žmonėmis

Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja

Puoselėjau svajonę, kad nuosekliai perskaitysiu šviesios atminties bibliografo, profesoriaus, mokslininko, senosios literatūros tyrėjo Vlado Žuko knygą „Prisiminimų puslapiai.“ Leidinyje šilti, nuoširdūs gerbiamo V. Žuko prisiminimai apie kultūros žmones, kuriuos mokslininkui teko pažinti.

Rengdamas leidinį, knygos autorius panaudojo įžymių žmonių pasakojimus, dienoraščių fragmentus, laiškus, memuarines apybraižas ir kitą medžiagą. Knyga man brangi ir tuo, kad ji susijusi su Rokiškio krašto asmenybėmis, o širdį šildo ir paties mokslininko V. Žuko įrašas ir autografas leidinyje. Spėjome...

Šį kartą pasidalinsiu informacija apie penkis kultūros žmones, nes apie juos gimnazijos bibliotekoje daugiausiai užduoda bibliografinių užklausų informacijos vartotojai. Skaitant prisiminimus, kilo mintis publikaciją išplėsti. Tad ją dar susiejau ir su virtualiais ištekliais (straipsnyje pateikiu šaltinių nuorodas).

Profesorius, bibliografas V. Žukas, prisiminimais dalinasi apie rašytoją, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėją Ievą Simonaitytę. Autorius rašo, kad rašytoja mėgusi dėmesį ir pagarbą, bet turėjusi savų principų ir nuostatų, nestokojo šmaikštumo jausmo, o skaitymas rašytojai sudarė žymią gyvenimo dalį. Vydūną I. Simonaitytė pažinusi, bet draugai nebuvę. Visų mylimo Maironio jai kai kurie eilėraščiai patiko, o Žemaitė nelabai prie širdies buvusi...

I. Simonaitytės romano „Vilius Karalius“ ekranizacija:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/12857/i-simonaityte-vilius-karalius-i-dalis  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/12858/i-simonaityte-vilius-karalius-ii-dalis

Mokslininkas V. Žukas su poete Janina Degutyte kalbėjosi apie lietuvių poeziją vaikams ir vaikų literatūros būklę. Poetė prisipažinusi, kad labai nemėgstanti poezijos vakarų. Siūlau plačiau susipažinti su J. Degutytės poezija suaugusiems:

https://www.pakartot.lt/album/klevu-virsunese-rudens-naktis-sustojo-janina-degut

 Knygoje „Prisiminimų puslapiai“, V. Žukas analizuoja poeto, rašytojo Kazio Borutos asmeninę biblioteką, įrašus leidiniuose. Iš jų atsispindi su kuo K. Boruta bendravo, kaip vertino bendražygius. Jam buvo nesvetima dailė, turėjo meno kūrinių, palaikė glaudžius ryšius su  kai kuriais dailininkais. Leidinio autorius, rašytojo K. Borutos bibliotekoje užtiko apie du tūkstančius knygų, brošiūrų, periodinių leidinių. Per 250 išleistų iki 1918 m., bene 1000 tarpukario leidinių, apie 800 pokario metų knygų.

K. Borutos apysakos „Baltaragio malūnas, arba kas dėjosi anuo metu Padruvės krašte“ ekranizacija:

https://www.youtube.com/watch?v=gKwgKDkY6CU

Rokiškyje gimęs literatūros mokslo kritikas, žurnalistas, redaktorius Vaidotas Daunys, turėjo jautrią klausą žmogiškumui; ypatingai gražiai bendravo su vyresnės kartos žmonėmis. Bibliografas V. Žukas teigia, kad V. Daunys neįprastu žvilgsniu žvelgė ir suprato kultūros reiškinius, rengė spaudai jaunųjų kūrybos almanachą „Veidai“. Paskutinis Vaidoto Daunio sumanymas buvo atgaivinti „Naująją Romuvą“, jos leidimą. Pavyko.  Vaidotas nenorėjo būti kieno nors, siekė būti visų...

TV apybraiža apie poetą, publicistą, leidėją Vaidotą Daunį (1958-1995) iš ciklo "Tikros istorijos":

https://www.youtube.com/watch?v=xhFRLhY9Apc

Profesoriaus V. Žuko knygoje spausdinami prisiminimai apie aktorių, režisierių, Panevėžio dramos teatro įkūrėją Juozą Miltinį. Su aktoriumi profesorius kalbėjosi apie keliones, prisiminė bendradarbiavimą „Naujojoje Romuvoje“. Aktorius, režisierius J. Miltinis, prisiminė  žurnalisto, „Naujosios Romuvos“ redaktoriaus, vertėjo laidotuves. Jis pasakojo, kad esą žmonės trijų tipų. J. Keliuotis priklausęs trečiajam tipui. Tai žmonės, kurie nesidomi materialinėmis vertybėmis, o turi sąlyčio su kosminiu pasauliu jausmą, jaučia dvasinį ryšį su amžinybe. „Tai  buvo labai nesavanaudiškas, kultūrai atsidavęs žmogus“, - baigdamas  apibendrino J. Miltinis.

Dalia Melėnaitė- Ramanauskienė. Atsiminimai apie Panevėžio dramos teatrą ir režisierių Juozą Miltinį:

https://www.youtube.com/watch?v=G6QDOwuScgw

Tai tik keli akcentai  apie kultūros žmones. Džiaugiuosi, kad leidinyje nemažai informacijos apie Rokiškio kraštą, iš jo kilusius kultūrininkus. Gera širdimi prisiliesti prie dvasingumu almančios versmės... Šilta bendrystė su kultūros žmonėmis mus praturtina.

 

Atgal