VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Į pradžią

05.14. Atgaiva sielai Motinos dienos proga

Ona Buinevičienė

Šviesią ir šiltą gegužės penktosios pavakarę į Kavarsko bažnyčią rinkosi žmonės paklausyti Vilniaus Bernardinų bažnyčios mišraus choro „Langas“ koncerto, skirto Motinos dienai.

1990 m. chorą subūrė vadovė Rita Kraucevičiūtė. Iki 1995 m. choras priklausė įvairioms meninėms struktūroms: Šiuolaikinio meno centrui, galerijai „Langas“Lietuvos dailininkų sąjungai.

1995 m. choras pakviestas į atšventintą Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčią. Čia įkurta vaikų nuo 5 metų giedojimo mokykla, o choras dabar yra Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos dalis.  Jis gieda sekmadienio Mišiose, per religines šventes, koncertuoja šalyje ir tarptautiniuose chorų festivaliuose: Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Italijoje, Ispanijoje, Slovakijoje, Argentinoje.

 Kavarsko bažnyčios vidus

 Kavarsko parapijos klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas

Vilniaus Bernardinų bažnyčios mišraus choro „Langas“ koncertas

Renginio akimirkos

Kavarsko bažnyčia

1998 m. „Langas“ dalyvavo prestižiniame „Vilniaus festivalyje“1999 m. – tarptautiniame Leono katedros vargonų festivalyje Ispanijoje, 2002 m. – tarptautiniame bažnytinės muzikos festivalyje Seoul (Pietų Korėja), 2003 m. – tarptautiniame chorų festivalyje Buenos Aires (Argentina).

Tarptautiniuose konkursuose choras pelnė įvairių apdovanojimų: tarptautiniame festivalyje Maltoje (1998) – II vietą, tarptautiniame konkurse Montreux (2001, Šveicarija) – II vietą ir specialųjį prizą už privalomąjį kūrinį, Lietuvos chorų konkurse (2001) – II vietą, tarptautinėje chorų olimpiadoje CHOIR OLYMPICS Bussan (2002, Pietų Korėja) – bronzos medalį šiuolaikinės muzikos kategorijoje.

Choro repertuare – Renesanso epochos kūriniai, klasikinė, romantinė, XX a. pradžios bei šiuolaikinė choro muzika.

Kavarsko parapijos klebono kun. dr. Nerijaus Vyšniausko, Kavarsko seniūno Algirdo Gansiniausko, VšĮ „Atvertos langinės“ direktorės Rūtos Stanevičienės dėka koncertavęs choras atliko giesmes ir dainas, kurios kilo iki pat bažnyčios skliautų. Pasak padėkos žodį tarusios buvusios ilgametės Kavarsko mokyklos direktorės, senjoros Genės Leitienės, choro atliekami kūriniai skambėjo kaip angelų sparnų prisilietimai prie klausytojų širdžių. Jie palietė kiekvieno klausytojo sielą, praskaidrino kasdienybę, naujai įprasmino ir Motinos dienos šventę.

Choristai turėjo galimybę susipažinti su Kavarsko gamta, lankytinomis vietomis, apie kurias, trykštant Kavarsko Švento Jono Krikštytojo šaltinio srovei, papasakojo Kavarsko mokyklos mokiniai Augustė Simanonytė ir Karolis Varnas. Svečiai pabuvojo ne tik prie šaltinio, bet apžiūrėjo bažnyčią, Kavarsko užtvanką, vaišinosi garsiaisiais Kavarsko kavinės „Šaltinis“ pagamintais koldūnais parapijos namuose, kur visus svetingai priėmė parapijos namų moterų klubas.

Malonu, kad nebe pirmą kartą į Kavarską atvyksta tokie garsūs atlikėjai, kurie suteikia šventėms gilesnę prasmę.

Nuoširdi padėka Vilniaus Bernardinų bažnyčios chorui „Langas“ ir visiems, prisidėjusiems prie šio gražaus renginio Kavarsko mieste.

Atgal