VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2018-05-19
Naktis tau – motina gera, Kiek daug jinai padėjo, Kai eidavai ir tyliai dainavai, Budeliai nakčia tave stebėjo. Pradėjo kraujas stingti: Plačiau
2018-05-18
Masiulio noras siekti lyderystės            Ir jo spalvingos ryškios gražbylystės    Pažadino tąkart Kurlianskio protą,     Įpiršo lakią mintį, nežabotą.               Plačiau
2018-05-16
Paklausykit, ką pasiūlys Neseimūnas E.Masiulis. Reikia palaikyti ryšį – Jis pamokys imti kyšį. Plačiau
2018-05-15
Pavasaris, ir vėjas plaukus draiko, Sodely vyšnios baltos nuo žiedų– ateik iš mūs, būtojo laiko, ateiki šaukiu aš vardu. Plačiau
2018-05-11
Dėkojam Tau, brangi Mamyte, Kad mus mažus užauginai. Naktim palinkus prie lovytės Dainas gražiausias dainavai. Plačiau
2018-03-10
Emigracijos banga besotė Ištrėmė vaikus ir anūkus. Ką tokiems seneliams begalvoti? Plačiau
2018-03-10
Už vyšnių pūgą – žiemą, Už saulės ir sniego siausmą, Už tavo vienintelę svajonę – Žodį rašau – L A I S V Ė... Plačiau
2018-03-10
Svarbi net ir smulkutė moneta, Bet kartais ji ne ta, visai ne ta. Jinai iš kapšo sidabrinių Judo. Plačiau
2018-03-04
Nepamiršk tu savo vardo, Kurio bočiai neapleido Negandų sunkiam kely. Plačiau
2018-02-25
Stebis tas,- daug kur pabuvęs,- Dygsta, auga parduotuvės: Norfos, Maximos, Iki. Trauki eurą- ir perki. Plačiau
2018-02-24
Signato. Ar pasirašei Už Lietuvą, už Laisvę? Ar tavo meilė-tik lašai Ir šiaip jinai bevaisė? Plačiau
2018-02-20
Suplėšiau kalendorius Ir laikrodžius išmėčiau, Kad dar ilgai padoriai Ilgai gyvent galėčiau.   Plačiau
2018-02-19
Į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį kiekvienas kūrėjas ateina su savo vertybėmis: ateina su meile ir pagarba prisiminti tuos, kurie ant Tėvynės laisvės aukuro paaukojo savo gyvenimą, -gyvybės kaina ją gynė. Plačiau
2018-02-19
Amžiną atilsį kuždės Vėjuotą naktį pušys... Prie mano kapo pastovėk Saulėtoje gegužėj... Plačiau
2018-02-19
Kur gi dingo tos rūsčiosios žiemos, Neišbrendamos  sniego to šūsnys,                        Pripustytas ir užneštas kiemas,                   Lig juosmens sniego siekiančios pusnys? Plačiau
2018-02-14
Gedimino prospekte ir vėl laužai liepsnoja,    Kaip ir tada, kai gynėm Laisvę... Atmintį dovanoja Plačiau
2018-02-13
Aikštėj, kurioj stovėjo Vladimiras Ir rodė ištiesta ranka į kagėbė, Žudikiška vėkapėbė dvasia nemirus- Dar daug jai rėkiančių: ura, ura, garbė. Plačiau
2018-02-13
Kur gi dingo tos rūsčiosios žiemos, Neišbrendamos  sniego to šūsnys,                        Pripustytas ir užneštas kiemas,                   Lig juosmens sniego siekiančios pusnys? Plačiau
2018-02-13
Glaudžiuos prie šimtametės Lietuvos krūtinės Nuo kūdikystės lopšio lyg ramybės uosto. Girdžiu širdies plakimą, kada apkabinus Ji mylinčiomis rankom mano galvą glosto. Plačiau
2018-02-13
Glaudžiuos prie šimtametės Lietuvos krūtinės Nuo kūdikystės lopšio lyg ramybės uosto. Girdžiu širdies plakimą, kada apkabinus Ji mylinčiomis rankom mano galvą glosto. Plačiau