VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2017-09-30
Smėlio kopos akį vilioja… Jūra, rodos, arti ir graži. Ji sugrįžti mus kviečia, Atskubėjus bangų ūžesy. Plačiau
2017-09-26
Kartais svarstome tarytum užkerėti, Klystam, painiojamės tarp visų galų. Niekada ne per vėlu pradėti, Tiktai baigti kartais per vėlu. Plačiau
2017-09-26
Į erdvę galingai pakyla lėktuvai, Jų gausmas nustelbia miškus. O mintys ir svajos klajūnės – Skrajoja padangėj aukštai. Plačiau
2017-09-19
Nusimest metų naštąnorėčiau, Sužydėtvėl jaunystės žiedais, Apsivilkti jaunatvišką rūbą, Palakstyti vaikystės takais. Plačiau
2017-08-19
Senolė pušis – Gražiai nutašyta – tampa Nauju sienojum. Plačiau
2017-08-19
Jaunystės vėją pasigavęs Skubu alėja, skubu... Į savo pirmą pasimatymą Su rožės žiedeliu rausvu. Plačiau
2017-08-19
Jaunystėje Norėjau būt tokia, Kaip ir visi, Ir iš minios Niekuo neišsiskirti.  Plačiau
2017-08-05
Mes vėl ir vėl susikuriame Dievą, Tik tokį - kokio reikia mums... Vėl atgailaujame ir puolame Į glėbį, kuris atleidžia, o ne baudžia.. Susikuriame savyje ir baisiai skubam Plačiau
2017-08-04
Na štai, atsiribojau nuo visų, Pasaulis liko ten, už namo sienos. Dabar jau atsiskyrėlis esu, Tarsi vandens į burną prisisėmęs. Plačiau
2017-08-01
Kaip tavęs man nemylėti, Jei minty manoj esi. Į saulutę nepalyginti, Kai šypsnį į mane tiesi. Plačiau
2017-08-01
Nusilenkime: Iš Mažvydo „Katekizmo“ Ateina Žodis. Plačiau
2017-08-01
Saulė audžia šviesų raštą Tartum bitės korio vašką. Baltą burę vėjai gano, Jūrą mylime nuo sen Plačiau
2017-08-01
Mėgstu rymoti prie lango, Mėgstu į tolį žiūrėti, O mintys vis šoka tango Ir verčia mane liūdėti. Mintys neramios lekia, Plačiau
2017-07-28
Net kai visi visi neteisūs Ir tiktai vienas tu teisus, O jie tave- neteisūs teisia, Tu nepalūžk. Būk prieš visus. Plačiau
2017-07-27
Juokiaus, kai verkė, kad jaunystės gaila, Tai gal ir man apverkti jos kerus? Bet veltui stengiuosi atgal pasukti vairą, Tos smėlio pilys, jos vis tiek sugrius. Plačiau
2017-07-24
Gyvenimo takas išmatuotas žingsniais. Gyvenimo take – akmenėliai nurinkti. Gyvenimo take – akys prašneko. Gyvenimo take – žvelgei ne kartą. Plačiau
2017-07-21
Einu,einu ir rodos tuoj pasieksiu Tą ribą, kur tarp žemės ir dangaus. Bet ji vis tolsta. Myliomis, ne sieksniais, Palauksiu kolei kojos atsigaus. Plačiau
2017-07-17
Ko prunkščia, spardosi nenuorama Pegasas, Gal jam Olimpo kalnas atgrasus? Ar kad kanopos įskelta ugnis užgesus, Ar nepelnytai raitelis garsus? Plačiau
2017-07-15
Kai Klėriškėse pasuku iki ašarų pažįstamu keliu ir pro Makaravičių sodybą neriu į Bučionių mišką, net širdis  tankiau pradeda plakti – tuoj Nemaitonys. Su vėjeliu skrendu aprūdijusiais “Žiguliais”. Net šiurpuliukai gnaibo, kai mašina sminga nuo statesnių kalnelių.  Plačiau