VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

09.26. Skrydis

Birutė Silevičienė

Į erdvę galingai pakyla lėktuvai,

Jų gausmas nustelbia miškus.

O mintys ir svajos klajūnės –

Skrajoja padangėj aukštai.

 

Žvaigždutės jiems kelią parodo,

Palydi saulutė skaisti.

Kiek džiaugsmo ir laimės krūtinėj,

Kai skrydį aukštybėj jauti.

 

Į erdvę, į erdvę veržias žmogus –

Palieka gimtinę, namus.

Kiek gėrio akimirkų būna –

Padangėj išrašant kelius.

 

Dangaus horizonte pabuvęs –

Nekartą vis kilsi aukštyn.

Tą grožį bekraštį atradęs –

Ramybę pasėsi širdy.

 

Vilios vis toliai Dangaus

Ir keliai tie keleliai erdvės.

Kuo išmatuoti troškimą žmogaus –

Praeiti žvaigždynų keliais?

 

Į erdvę, į erdvę pakyla žmogus –

Žvaigždutės naują kelią parodo.

Vilioja vis toliai Dangaus –

Bet žemė seniai jau nutolus...

 

Atgal