VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

09.30. Kopos

Birutė Silevičienė

Smėlio kopos akį vilioja…

Jūra, rodos, arti ir graži.

Ji sugrįžti mus kviečia,

Atskubėjus bangų ūžesy.

 

Gal ji gintarą bers į krantą

Ir laimingi mes grįšim atgal?

Vėrinėliui kriauklelių pririnkę –

Paklajosim pakrantėje jos.

 

Ji rami,  kad esame trise.

Per bangas ji kažką vis kartos,

O aplinkui žuvėdros klykaus

Ir pritars atskubėjus bangoms.

 

Kodėl kvietė jūra sugrįžti,

Ko viliojo per kopas prie jos?

Gal norėjo mūs likimus paglemžti,

O, galbūt, kai sunku, pasidžiaugt?!

 

Liko kopose brydės mūsų

Ir paveikslai kopų gelsvų.

Mums negaila laiko praleisto

Prie Baltijos jūros krantų...

 

Atgal