VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

03.04. Lietuvi!

Vaclovas Volkus

Nepamiršk tu savo vardo,

Kurio bočiai neapleido

Negandų sunkiam kely.

Saugok savo tapatybę,

Kaip brangiausiąją vertybę

Dabarties laisvoj šaly.

 

Net aklam jau pasimato,

Ką beždžionžmogiai suprato.

Sekti mada svetimų

Su žiniasklaidos pagalba

Darko mūsų būdą, kalbą,

Tautai daros neramu.

 

Nepamiršk tu savo vardo,

Kurio bočiai neapleido.

Nuo seniausiųjų laikų

Garsink savo darbščią tautą,

Savo būtį, dainą austą

Iš lietuviškų žiedų.

Atgal