VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

05.11. MAMYTEI

Alfredas Naktinis

Dėkojam Tau, brangi Mamyte,

Kad mus mažus užauginai.

Naktim palinkus prie lovytės

Dainas gražiausias dainavai.

 

Dabar šarma jau dengia plaukus,

O veidas puošias raukšlėmis.

Tik mums širdis tavoji plaka,

Nors vargo buvo su mumis.

 

Mes linkim Tau ilgiausių metų,

Būk visada, kokia esi.

Jei kas negero - atsiprašom,

Prisiekiam, būsim geresni.

 

O mūs brangiausioji Mamyte,

Sveikatos Tau, geros kloties.

Nesumažės Tau mūsų meilė,

Su metais augs tik ir stiprės.

 

 

TĖVYNĖ MANO LIETUVA

Tu Lietuva, brangi Tėvynė,

Bangelė jūros gintarinė,

Trispalvė vėliava aukštai

Ir laisvę mylintys vaikai.

 

Čia mano žingsniai pirmutiniai,

Esi širdy, miela gimtine.

Čia sesės, broliai ir tėvai,

Geri bičiuliai ir draugai.

 

Tave aš myliu ir mylėsiu,

Kol šitą žemę tik regėsiu.

Nors ir pabals juodi plaukai,

Tave mylėsiu amžinai.

 

Esi iškentus daug pavojų

Ir priešai mus nekart niokojo.

Dabar ir vėlei jau laisva

Tėvynė mano Lietuva!

Atgal