VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

12.25.Šv. Kalėdų malda

 Janina Vanagaitė

Kūdikėli Jėzau,

Apšviesk mūsų širdis Meile ir Atjauta,

Atverk mūsų akis Gėriui ir Amžinybei,

Apsaugok Lietuvą ir jos gyventojus nuo visokio blogio,

Apgink mus nuo besitęsiančio

NKVD, KGB palikuonių teroro ir šmeižto,

Suteik jėgų ir pagarbos savo istorinės atminties,

Nebučiuoti grandinių ir pančių, nestatyti paminklų Lietuvos budeliams.

                                                                

Atgal