VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

02.12. ,,KORONOS" ŠĖLSMAS

 

Ipolitas Skridla

Dėl tos ,,koronos,"
Tautą apsėdus,
Spaudžia tautiečius
Ir kitos bėdos, -
Pensijos mažos,
Darbų nėra,
Už trijų durų,-
Visa kultūra.
Ir Tautos balso
Valdžia neklauso,-
Sako, ką duodam,-
Tas ir priklauso.
O ką Jie sako,-
Reikia klausyti.
Ir kaip Jie mąsto,-
Mums taip mąstyti.
Vargsta tautiečiai,
Kaukėm aplipę,
Gražaus bendrumo
Kvapo nelikę.
Baimė užvaldė
Daugelio protus,-
Vi-ru-sas nau-jas
Švelniai mus ,,glosto"
O gal jau laikas,
Mielas lietuvi,
Balsą pakelti
Dėl Savo būvio.
Rimtai pamąsčius
Apie ryt dieną,-
Kai kam pasiūlyt
Ravėti šieną...

Atgal