VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2023.03.04. POSMAI IŠ SENŲ BLOKNOTŲ

Kęstutis Trečiakauskas

 
Ir šiandien kudakuojantis gaidys
 
Kaip po žiemos pavasaris ateina,
Taip ir likimas darganas sklaidys.
Bet užmokės tikrai didžiausią kainą
Ir šiandien kudakuojantis gaidys.
 
Ne botagu į tvartą suvaryti
Prie ėdžių veršiai šlamščia tik pelus.
O kiek galvų raguotų nusirito!
Bet vienąkart ir karūnuotai kiaulei klius.
 
Kas skirta žmogui, jam ir turi tekti.
O kiaulėms prie altoriaus - ne vieta.
Be saiko jos. Be sąžinės. Be takto.
Vis laukiam, kol subręs tauri karta...
 
Žodis kompiuteriui
 
Kompiuteri, tu toks esi protingas.
Paguldęs ant menčių ir radiją, ir knygą.
Tačiau žinai, ko tau be galo stinga?
Tu tik savos programos įsikibęs...
 
Nemyli. Nemąstai. Esi tik vergas.
Aklai paklusęs šeimininko valiai...
Tik nežinai, kad jis kur nors pridergęs,
Kaip nori, taip užprogramuoti gali...
 
Užmiršuoliai
 
Argi mažai kas šitaip karksi
Šioj žemėj Dievo apleistoj.
Žadėjo rojų draugas Marksas,
Chruščiovas - laimę jau rytoj.
 
Dar buvo Leninas ir Trockis.
Ir draugo Stalino klika.
Į komunizmo kalną ropštės
Sovietų liaudis paslika.
 
Dar bando vėliavą raudoną
Kai kas užanty išlaikyt.
Pamiršo, kad net juodą duoną
Retai regėjo prieš akis.
 
Politikai sinoptikai
 
Politikai sinoptikai meluoja.
Ko jų prognozės, pažadai verti?
Tačiau mes tikime tik tais, kas loja.
O tiesai visad esame kurti.
 
Bet apsigavę net ir šimtą kartų,
Pakliūnam vėl ant melo meškerės.
O tūlas nedvejojęs pasikartų.
Kad tik įrodytų. Jei žada - pagerės!
 
Neklysta tik kvailys
 
Neklysta vien tiktai kvailys.
Tik jis visur teisus be galo.
Jisai į pragarą nelįs,
Ir su velniais nekels bokalo.
 
Jis visad nuošalėj stovės.
Ir apdairiai tylės, kol kitas
Su priešais kausis, kol atvės
Kraujais jo kardas aptaškytas.
 
Tada kvailys ateis mikliai
Į pergalės dalybų puotą.
Ir viską pasiglemš kvailiai.
O kariui nieko bus neduota...
 
Savas lizdas
 
Žiūriu kaip paukštis lizdui renka
Po mažą plunksną, po šapelį...
Ir norisi ištiest jam ranką,
Pakelt, ko jis pakelt negali.
 
Bet jam manos talkos nereikia.
Jis ne žmogus. Jis paukštis vis dar.
Todėl nustoju tvartą kreikęs
Ir sugrįžtu į savo lizdą.
 
Ne čia esmė
 
Man tavo paslaptys nerūpi.
Tad nesiknaisiok ir many.
Visi saitai seniai nutrūkę.
Kitoj planetoj gyveni.
 
Nereikia keikt ar įsižeisti.
Kas buvo neteisus - teisus.
Todėl neverta smerkt ar teisti.
Kitaip - nuteisime visus.
 
Ir liksim prie savų svarstyklių.
Tuščiais delnais. Širdim tuščia...
Ne čia esmė. Ne čia juk tikslas.
Tu būki ten, aš liksiu čia.
 
Pavalkai
 
Ateina vėl pirmadienis sunkus.
Vėl suksis dienos kaip malūno girnos.
Romus ir nuolankus jį sutinku.
Įsikinkau į pavalkus. Ne pirmas...
 
Dar žengt nespėjęs gaunu botagu.
Artojas lyg vežikas garsiai rėkia...
Ariu. Jis šaukia, muša. Ir tegu...
Per lauką ilgos vagos nusidriekia...
 
Kur centras - nežinau
 
Nebraidžiokit po dilgėles be kelnių.
Liežuvį palaikykit už dantų.
Kitaip jūs nesuprasite nė velnio.
Taip pat, kaip aš dabar nesuprantu.
 
Patarinėju dešinei ir kairei.
Bet kur jų centras - nežinau tikrai.
Todėl svarbiausia - neužleisti vairo.
Ir patikėkit - viskas bus gerai.
 
 
Atgal