VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2024.04.12. Esu...

Andrejus Vergejenko, vertėjas

 

 

Sukaupęs drąsą širdyje,

Pakėlęs žvilgsnį į žvaigždėtą dangų,

Atsiveriu jausmams...

Ir savyje, išgirstu balsą sielos brangų:

„Aukštyn! Amžinybės nušviestu taku

Leisk man į viršų kilti

Link to, - kas aukšta ir kilnu,

Kur tyras grožis skaisčiai, skaisčiai spindi!“

Nuoširdumu suvaldęs savo sielą,

Likimą paėmęs į rankas,

Nepramintu taku žengiu aš - žingsnį pirmą

Akis nuleidęs į lygumas plačias.

Galbūt ten, toli toli,

Dykumos pakrašty,

Kur žemė jungias ir dangus -

Yra viltis surast vartus.

Už jų, už vartų uždarų,

Už savimeilės ribų -

Peržengus abejones, neviltį

Ir žemiškas aistras

Atsivers mano kelias

į tobulą Būtį,

į tolimas žvaigždes

Ir ten, galbūt, aukštai aukštai

Visatos vidury – akivaizdoje tūkstančių žvaigždžių

ištarsi Žodį lemtingą sielai savo

tyliai tyliai, aš... aš...

***

Išvysk širdim...

 

Lėtai einu aš miško takeliu

Tarp medžių saulė droviai šnibžda žodį – rytas

Ramybė, rūkas, kaip tylu...

Brangus man tapo žodis šventas – šitas,

Žinau, esi dabar kažkur toli,

Sapnuoji sapną rytmečio metu,

Bet būk šalia, arti arti

Kai grožis gimsta sieloj pamažu...

 

2

 

Jaučiu aš šviesą, jausk ir tu!

Akis sumerkusi saldžiam sapne

Išvysk širdim, kaip danguje

Aukštai išskleidusi plačius sparnus

Baltoji paukštė tylos balsu

Ištars žodžius:

„Viltis yra... Kol bus dangus -

išskleist tikėjimo sparnus...“

 

Viltis... štai lemtingas žodis jos,

Tiesos vardu, vardan šviesos.

Ritmu Visatos plakančia širdim

Įkūnyk grožį, tapk viltim

Ir kilki temstančia padange

Virš skausmą jaučiančių žmonių,

Kur siela ašarom maldos te trokšta

Ir

Žodį Dievas skelbia ant sparnų...

O kai pakilt jau negalėsi,

širdis pavargs nuo smelkiančios tamsos,

Tu nusileisk ant švento mano tako

Sulaukt kartu naujos, artėjančios aušros...

***

 Jaučiu

 

Jaučiu tylos apsuptyje...

Jaučiu...jos tyras akių grožis

tarsi baltas baltas sniegas

yra kilęs iš tolimųjų aukštumų,

saugančių savyje amžinąją šviesą...

 

Kaip jai pasakyti?..

Jausmų gilumos išreikšti žodžiais negaliu...

Turiu... Turiu pakilti link šviesos,

kad pažinčiau jos sielos gelmes

ir galbūt ten - aukštai aukštai

išgirs mane, iškalbingos tylos apsuptyje...

***

Kam reikalinga laimė...

 

Kam reikalinga laimė, jeigu yra malonumai.

Kam reikalinga meilė, jeigu yra aistra.

Kam tau gyvenimo akimirkos, jeigu yra svajonė

Ir šviesūs idealai, jeigu nuotaika bloga...

 

3

 

Kam reikalinga laisvė, jeigu nejauti širdies.

Kam reikalinga širdis, jeigu neregi šviesos.

Kam tau šviesa, jeigu ji tavęs nešildo

Ir šiluma, jei aklas drebi nuo kaustančios tamsos...

Kam žengi į tolį - ten tavęs nėra.

Kam grožį įsileidi - ne tavo tai našta.

Kam, kam žvelgi į dangų, jeigu valios neturi,

Jeigu sielos balsui abejingas esi...

Esi?..

***

Žiemai...

 

Jos kerintis grožis

lyg ryto šalna

dalina mums gaivą

šviesos kupina,

bet...

senka jos jėgos,

tirpsta takai,

ilsėkis žiema,

žavioji,

ramiai...

***

Kiek kainuoja...

 

Kiek kainuoja vaiko ašara,

Draugo rankos paspaudimas,

Tėvo griežtas žodis,

Motinos šalia tylus buvimas...

Vėjas, pušys,

Dulkėtas kaimo kelias,

Gimtinės medis –

Juk tu nesi bedalis...

Tėvynės plakanti širdis...

 

Atgal