VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2024.04.29. ODĖ KNYGOMS

ALBINAS ANTANAS KAZLAUSKAS

Didžiuojuosi, kad knygų daug turiu,
Jų negaliu apglėbti ir panešt.
Jų žvilgsniai lyg sietynai žiburių
Apgaubia šiluma širdžių gelmes.

 
Džiaugiuosi, kad vaikystėj ankstyvoj
"Saulutės" knygoj jau skaičiau raides,
Žodžius, mintis, o vaikiškoj galvoj
Pasaulis puošės pasakų skraiste.
 
Klajojau knygų paslapčių takais,
Po nuotykių istorijas braidžiau,
Keliais drąsiųjų, upėmis, miškais,
O su marsiečiais tarp žvaigždžių skraidžiau.
 
Mokyklos suole sėklas išminties
Pasėjo knygos sielose visų,
Augino gėrį medžiams ateities
Ir virto derliumi - brandžiu, gausiu...
 
Ėjau per Mažvydo, Daukšos laikus,
Per Donelaičio, Poškos ir Valančiaus,
Nešiaus Kudirkos, Daukanto daigus
Nuo Vilniaus bokštų lig Danės pakrančių.
 
Skubėjau Baranausko ir Bitės takais,
Žemaitės, Marcinkevičiaus, Maironio...
Jų knygos darė sumaniais vaikais
Ir suteikė žinių ilgai kelionei.
 
Jos esti draugas sieloj kiekvienoj,
Versmė stiprybės valandom negandų,
Vienatvės liūdesy ar nerimo dienoj...
............................................................

Tarp knygų lapų sau palaimą randam.

Atgal