VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2018-12-17
Jau saulelė kasdien Žemiau ir žemiau kildama Vėl atėjusią žiemą rodo. Šaltis su šiluma laukuos Vis besikaudamas Atvėsino orą.   Jau saulelė kasdien Žemiau ir žemiau kildama Vėl atėjusią žiemą rodo. Šaltis su šiluma laukuos Vis besikaudamas Atvėsino orą. Plačiau
2018-12-17
Dėkojam, Viešpatie, už dosnų Kūčių stalą Ir už gerus praėjusius metus, Dėkojame už globą, Visagalį,  Kad mus mylėjai ir buvai kartu! Plačiau
2018-12-16
Pakviesk ir tu mane prie savo stalo, Susėskime ne duonos alkani. Nenešk taurės ir krištolo bokalo. Pabūkim dviese. Tiktai mes. Vieni. Plačiau
2018-12-15
Per baltą tylą atbridę eglės, Snieguotos, rymančios prie kelio, Lydėjot mus, išeinančius toli. Sugrįžtat sapnuose per lauką žalią Tarsi Kalėdų šildanti ugnis... Plačiau
2018-12-03
Sic transit gloria mundi - Šitaip praeina pasaulio garbė. Paspaudė mygtuką - mažiau nei sekundė. Ir visas pasaulis grabe. Plačiau
2018-12-01
Skubu į seną mano tėvo pilį, Žinau, sugriovė ją, bet aš skubu, Kur protėvių dvasia mus saugo, myli, Kur šventė tarp kasdieniškų darbų. Plačiau
2018-12-01
Tu - mano angelas , Man siūstas iš dangaus . Kaip gera jausti meilę -tyrą ,švarią ... Tu-mano angelas , Šalia eini ir mano  Miegą saugai . Plačiau
2018-11-27
Gal per ilgai mes laukėm ir tikėjom, Kad neišduosim Laisvės ir Tiesos, Kodėl tiek šunkelių, tiek klystkelių nuėjom, Kad šiandien turim garsiai šaukti SOS. Plačiau
2018-11-25
Šeimos židinys – ta ugnis, Kur sušyla vaiko širdis, Kur jis pirmąkart mokos mylėt, Ja dalintis ir pasitikėt. Plačiau
2018-11-19
Kodėl pamiršome lietuvišką sudie? Tą "viso gero" svetimi įpiršo. Nubusk, atgimk, apsivalyk, širdie, Ir kopk į dangų, kilk aukštyn į viršų. Plačiau
2018-11-19
Nors pasaulis dar lig šiol nežino Paslapties lietuviško pušyno, Jo gegučių, uogų, grybų tiltų, Pilkapių, dar protėvių supiltų, Plačiau
2018-11-01
  Kampelis tarp      Novos ir Nemuno      Per amžius      Tėvynės sargyboj      Stovėjo tvirtai. Plačiau
2018-10-29
Juk daug ką sugalvojame protinga, Bet iki galo nebaigiam darbų. Kodėl užbaigti ką pradėję tingim? O gal mums rezultatas nesvarbu? Plačiau
2018-10-25
Išėjau į nykią dykumą, nugairintą vėjų, Perbridau šiugždantį  viksvyną, Surinkau pagiry išmėtytus rąstus, Surenčiau trobą protėvių vėlėms sueiti: Plačiau
2018-10-21
Sutiko Adomas Ievą Ir tapo abu pora. Ir gėlės nubarstė pievą, O žemė gera gera. Plačiau
2018-10-17
Net ir arklys iš baimės nusižvengia. Kuri kryptis - kairės ar dešinės? Nė vienas kryžkelės, nė vienas neišvengia, Suklydęs keiks, blogu žodžiu minės. Plačiau
2018-10-16
 Nueičiau į margą klėtį, Bet ją ištampė po rąstą, O kaip man tave mylėti  Ir kaip man tave surasti. Plačiau
2018-10-15
Pasveikinta būk šimtmečio sulaukus, Tėvyne Lietuva ir Lietuvos tauta. Pasidabravo amžius Tavo plaukus, Bet Tu - jaunystė, ateičiai skirta. Plačiau
2018-09-24
Tu tuščias, Kaip tuščia taurė. Tu  tuščias- O gal tai buvo Tavo gyvenimo esmė. Plačiau
2018-07-12
O Vilniau, tu gražus kaip gulbė, Bet gero žodžio negirdžiu. Kodėl mes sąžinę paguldėm Po surūdijusiu vamzdžiu? Plačiau