VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2018-10-21
Sutiko Adomas Ievą Ir tapo abu pora. Ir gėlės nubarstė pievą, O žemė gera gera. Plačiau
2018-10-17
Net ir arklys iš baimės nusižvengia. Kuri kryptis - kairės ar dešinės? Nė vienas kryžkelės, nė vienas neišvengia, Suklydęs keiks, blogu žodžiu minės. Plačiau
2018-10-16
 Nueičiau į margą klėtį, Bet ją ištampė po rąstą, O kaip man tave mylėti  Ir kaip man tave surasti. Plačiau
2018-10-15
Pasveikinta būk šimtmečio sulaukus, Tėvyne Lietuva ir Lietuvos tauta. Pasidabravo amžius Tavo plaukus, Bet Tu - jaunystė, ateičiai skirta. Plačiau
2018-09-24
Tu tuščias, Kaip tuščia taurė. Tu  tuščias- O gal tai buvo Tavo gyvenimo esmė. Plačiau
2018-07-12
O Vilniau, tu gražus kaip gulbė, Bet gero žodžio negirdžiu. Kodėl mes sąžinę paguldėm Po surūdijusiu vamzdžiu? Plačiau
2018-07-12
Satyra eina pas stomatologą - Kažkas jai , vargšei, išmušė dantis. Satyrai skauda, liūdna, baisiai bloga- Nebesikandžios jau, nesikramtys. Plačiau
2018-07-02
Pušys lyg šventų bažnyčių arkos, Šiandien čia dainuoja Lietuva, Uždainavo senas Vingio parkas Lietuvai, nes ji gyva, gyva. Plačiau
2018-06-29
Vėl pražyda obelėla Mūsų sodžiuj prė namų. Žemėn linkst šakelės žalios, Kėp tik ain pro šalį jų. Plačiau
2018-06-29
O saulės laikrodžiai nebylūs be šešėlio, Ką jie parodys, kai tamsa užklups? Kažkas gal laiką skubins, gal pavėlins, O gal tik niūrios nuotaikos užklups Plačiau
2018-06-28
Mindaugo  šlovei, Šimtmečio garbei, Lietuvos Himnas Didingai skamba Plačiau
2018-06-20
Ką  sapnuodamas  regėsi, Atsibudęs  gal  turėsi, Stebuklingos  nakties  burtai Plačiau
2018-05-30
1. rodosi jau į padus įsigėrė tas aštrus ir krauju apšlakstytas balto vieškelio dulkių kvapas Plačiau
2018-05-19
Naktis tau – motina gera, Kiek daug jinai padėjo, Kai eidavai ir tyliai dainavai, Budeliai nakčia tave stebėjo. Pradėjo kraujas stingti: Plačiau
2018-05-18
Masiulio noras siekti lyderystės            Ir jo spalvingos ryškios gražbylystės    Pažadino tąkart Kurlianskio protą,     Įpiršo lakią mintį, nežabotą.               Plačiau
2018-05-16
Paklausykit, ką pasiūlys Neseimūnas E.Masiulis. Reikia palaikyti ryšį – Jis pamokys imti kyšį. Plačiau
2018-05-15
Pavasaris, ir vėjas plaukus draiko, Sodely vyšnios baltos nuo žiedų– ateik iš mūs, būtojo laiko, ateiki šaukiu aš vardu. Plačiau
2018-05-11
Dėkojam Tau, brangi Mamyte, Kad mus mažus užauginai. Naktim palinkus prie lovytės Dainas gražiausias dainavai. Plačiau
2018-03-10
Emigracijos banga besotė Ištrėmė vaikus ir anūkus. Ką tokiems seneliams begalvoti? Plačiau
2018-03-10
Už vyšnių pūgą – žiemą, Už saulės ir sniego siausmą, Už tavo vienintelę svajonę – Žodį rašau – L A I S V Ė... Plačiau