VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

2017-03-04
Šventam rašte pagal evangelistą Joną rašoma, kad į laisvą gyvenimą atėjus su senomis pažiūromis valdyti – žmogaus tragedija. Šiai tragedijai nusikratyti Mozei su Izraelitų tauta pabėgus iš Egipto nelaisvės prireikė klaidžioti 50 metų Sinajaus dykumoje, kol išmirė kelios vergo dvasios užvaldytos kartos.  Plačiau
2017-02-25
Daugiau kaip du nepriklausomo gyvenimo dešimtmečius valdžių politinę švytuoklę konstravę politikai kairę - dešinę, kairę - dešinę prišvytavo 15,5 milijardų valstybės skolą, arba 40, 14 proc. BVP Plačiau
2017-02-18
Ar Rytprūsiuose (Karaliaučiaus krašte) vokiečių armijų grupuotės „Centras“ sunaikinimas turėjo strateginę reikšmę karo eigai, ar tai buvo Maskvos politinio plano karinė dalis, vykdant sąmoningą žmonių genocidą Karaliaučiaus žemėse ir kokią reikšmę turėjo Potsdamo konferencijai? Plačiau
2017-01-28
Tautą nuvylęs 2016 metais išeinantis vienuoliktasis Seimas pagarsėjo ne itin gerais darbais - paliko atėjusiam dvyliktajam Seimui krūvą skandalų: korupciją, savanaudiškumą, netesėtus pažadus – purviną brydę.  Plačiau
2016-12-03
Perskaičiau Gavrilo Popovo, tarptautinio universiteto Maskvoje prezidento, tekstą ,,Apie elitą, kurio nėra“. Autorius nurodo, kad tokia kategorija žmonių yra galinga žiniomis, mąstymo aštrumu, aktyvumu, sumanumu, noru gyventi ne tik šia diena, bet ir gebėjimu matyti ateitį.  Plačiau
2016-12-03
Praūžė rinkimai dviejose pasaulio vietose – kaip dangus ir žemė besiskiriančiose viena nuo kitos… Ką turime..? JAV. Demokratų pusė… Plačiau
2016-12-03
Žmonės, nusivylę praėjusių kadencijų seimais, rinkdami dvyliktąjį Lietuvos respublikos 2016-2020 metų Seimą, į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovus dėjo viltis, kad jie bus atviri, visiems teisingi, sąžiningai dirbs visos tautos gerovės labui, įves valstybėje tvarką ir griežtą valdžioje esančių piktnaudžiautojų teisinę atsakomybę. Plačiau
2016-11-19
Po to, kai „netikėtai“ 2016 m. JAV prezidento rinkimus laimėjo Donaldas Trumpas, Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė daug pranešimų, kad šoką sukėlė tai, jog prezidentu buvo išrinktas ne tas, kurio buvo tikėtasi, kad išrinktasis prezidentas Donaldas Trumpas yra Rusijos prezidento Putino „gerbėjas“ ir kad Trumpas gali svarstyti galimybę išformuoti NATO aljansą.  Plačiau
2016-11-15
Rinkimai JAV, kuriuose užtikrintai laimėjo D.Trumpas, sukėlė nemenką šurmulį ir Lietuvoje. Vienpusiškas rinkimų kampanijos nušvietimas stambioje komercinėje žiniasklaidoje sukūrė situaciją, kuomet dažnas lietuvis nežino kaip reaguoti ir apskritai ganėtinai menkai žino apie JAV rinkimų ir politinės sistemos ypatumus.  Plačiau
2016-11-12
Taip vaikšto lietuvių tauta, dviakė – viena akis raudona, kita – žalia. Pusė Lietuvos neapdairiai ravėjusi pelus, drauge  išravėjusi derlingus vaisius.  Supylė pelus ir grūdus į vieną aruodą, nesuprasdama, kad iš tokios sėklos derliaus nebus. Plačiau
2016-11-08
-Kad Lietuvos socialdemokratų partijos senbuviai Seimą pavertė mafijos buveine? Plačiau
2016-11-05
Rinkimų į Seimą dienomis dauguma politikų į rinkėjus kreipdavosi žodžiais Tauta arba Liaudis. Plačiau
2016-11-05
Kiekviena tauta siekia išsaugoti savo laisvę, garantuoti laisvą ir saugią raidą. Aukščiausias tikslas – nacionalinis saugumas.  Plačiau
2016-11-02
    ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS Plačiau
2016-10-29
Rinkimų rezultatais, atrodo, džiaugiasi tauta, prezidentai D.Grybauskaitė, V.Adamkus.  Plačiau
2016-10-19
Ne vienas žiūrėjome filmą ,,Titanikas“. Taigi… Šis pasaulis, t. y. planeta, vardu Žemė ir yra tas ,,Titanikas“, susidūręs su aisbergu – veikiau apatine aisbergo dalimi – nuodėminga žmogaus prigimtimi, ir tik laiko klausimas, kada šis ,,Titanikas“ nuskęs: ,,Dangus ir žemė praeis, bet Mano žodžiai nepraeis“ (Mato 24,35). Plačiau
2016-10-18
Kiekviena tauta siekia išsaugoti savo laisvę, garantuoti laisvą ir saugią raidą. Aukščiausias tikslas – nacionalinis saugumas. Ne veltui Konstitucija įpareigoja kiekvieną pilietį užpuolimo atveju ,nelaukiant įsakymų priešintis.  Plačiau
2016-10-05
Vilnius, 2016 metų spalio penktoji diena Lietuva žudoma – nuolat, iš lėto, metodiškai, žiauriai. Tauta marinama valstybinės valdžios piktnaudžiavimais, tuščiais pažadais, melu, korupcija, priespauda.  Plačiau
2016-10-04
Metai dvidešimt šeši - Laiko atkarpa graži. Nepriklausoma, laisva, Bręsta mūsų Lietuva. Plačiau