VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

2016-10-05
Vilnius, 2016 metų spalio penktoji diena Lietuva žudoma – nuolat, iš lėto, metodiškai, žiauriai. Tauta marinama valstybinės valdžios piktnaudžiavimais, tuščiais pažadais, melu, korupcija, priespauda.  Plačiau
2016-10-04
Metai dvidešimt šeši - Laiko atkarpa graži. Nepriklausoma, laisva, Bręsta mūsų Lietuva. Plačiau
2016-10-04
Kada Valdančioji partija, praradusi savo prigimtinę ideologinę nuostatą - solidarumą ir socialinį teisingumą, net išbraukė iš savo rinkiminės programos progresinius, didelio nekilnojamojo turto, oligarchų pelno mokesčius, tuo pačiu toliau didindama atskirtį tarp darbo ir kapitalo, dirbančiųjų ir valdančiųjų, kada apmokestinamas skurdas, jo pasekoje tūkstančiai jaunų, darbingų žmonių emigruoja, likusieji degraduoja, nyksta tauta, kada tarp valdančiųjų ir opozicijos vyksta nešvari kova be atsakomybės, dėl valdžios vairo - eilinių žmonių sąskaita - negalima tylėti. Plačiau
2016-09-24
Štai Seime ir vėl skandalas- Kyšį ėmė liberalas. Plačiau
2016-09-17
Vis labiau artėja rinkimai į Lietuvos Seimą. Didėja ne tik politinių partijų aktyvumas, stiprėja ir konkurencinė kova dėl populiarumo, rinkėjų balsų.  Plačiau
2016-09-02
            I. Ar legitymūs užsimaskavę mūsų rinkikai? Rinkikais mes vadiname tuos, kurie parenka rinkėjams kandidatus į kokias nors pareigas ar atstovus. Taip, JAV renkant prezidentą rinkėjai tampa rinkikais renkantys atstovus, kurie vėliau išrenka prezidentą.  Plačiau
2016-08-29
Lietuvoje turbūt nedaug surastume žmonių, kurių giminėje tiek šviesių asmenybių, o ir paties V. Landsbergio dešimtosios dalies darbų pakaktų, kad jį būtų galima įvardyti pirmojo ryškumo žvaigžde mūsų šalies padangėje. Visų pirma jo dėka mes atgavome laisvę... Plačiau
2016-08-25
Ivanas Rūstusis ( Žiaurusis ) buvo Maskvos didysis kunigaikštis ir pirmasis Rusijos caras pradėjęs valdyti šalį nuo 1547-ųjų metų.  Plačiau
2016-08-21
Nuo Seimo priimto Rinkimų įstatymo priklauso Seimo darbo veikla, kokybė ir pažeidžiamumas, žmonių gerovė ir valstybės įvaizdis.   Plačiau
2016-06-06
Man šiandieną labai neramu Dėl valdžios darbų nedorų. Jie akmeniu slegia krūtinę, Nes kas dieną uždusti gali, Kai veidai, pažadai netikri Skurdina mano Tėvynę. Plačiau
2016-05-15
Vyriausybė pasitarime pritarė Ūkio ministerijos pateiktai valstybės valdomų įmonių strategijų vertinimo rezultatų ataskaitai, kurią parengė VĮ Turto banko Valdymo koordinavimo centras. Jis įvertino 122 valstybės valdomų įmonių strateginių planų kokybę ir pažymėjo, kad planų kokybė pastebimai pagerėjo. Plačiau
2016-05-15
Seimo narys Kęstutis Masiulis kreipėsi į valstybės kontrolierių, siūlydamas, kad jo įstaigos būstinė galėtų įsikurti Kaune ar kitame Lietuvos mieste, bet ne sostinėje. Valstybės kontrolė paskelbė apie savo institucijos pertvarką ir ketina atsisakyti regioninių padalinių Kaune, Klaipėdoje bei Panevėžyje, o darbuotojus sutelkti Vilniuje Plačiau
2016-05-10
Šiais laikais mes daug ką bevelyjam nutylėti vien dėl kažkokio efemeriško politinio korektiškumo Plačiau
2016-05-10
Gegužės 7 d. Tarptautiniame taikos palaikymo mokymo centre Javorivo (Yavoriv) poligone Ukrainos karių mokymo misiją (angl. JMTG-U) pradėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų karių instruktorių pamaina. Plačiau
2016-05-08
Baltarusijos žiniasklaidai skelbiant, kad šalyje apsilankę Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) atstovai pareiškė tariamą pritarimą Astravo atominės elektrinės plėtojimui, Lietuvos užsienio reikalų ministerija pažymi, kad TATENA generalinis sekretorius Jukija Amanas (Yukiya Aman) Baltarusijoje lankėsi su politiniu mandagumo, o ne ekspertiniu vizitu.   Plačiau
2016-05-08
Seimas paskelbė 2017 metus Tautinio kostiumo metais Plačiau
2016-05-03
Nepriklausomybės metais, šalį užvaldžius abejotinos  kompetencijos žmonėms, žemo tautinio sąmoningumo ir sąžiningumo vadovams, susikūrė nacionalinių partijų nomenklatūra Plačiau
2016-04-30
Rumunijoje antradienį vykusiame NATO gynybos politikos direktorių susitikime svarstyta, kaip NATO turi pertvarkyti savo pajėgas, kad galėtų atremti Rusijos grėsmę ir užtikrinti kolektyvinį saugumą. Jame konstatuota, jog Aljansas turi reformuotis, kad galėtų atsakyti į jam kylančias grėsmes tiek iš Rytų, tiek iš Pietų krypties.    Plačiau
2016-04-30
Reformuojant Ukrainos gynybos ministeriją beveik keturi iš dešimties jos tarnautojų neišlaikė patikrinimo melo detektoriumi (poligrafu) testo, o įdiegti elektroniniai viešieji pirkimai kariuomenei leido sutaupyti šimtus tūkstančių grivinų Plačiau
2016-04-25
Ekonominės krizės žaizdos Europoje greitai negyja... Bene skaudžiausiai sunkmetis smogė jaunimui, kuris buvo išstumtas iš darbo rinkos. Plačiau