VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

2011-01-11
Dabar gyvenimas Lietuvoje primena vaikišką pasakėlę, kaip pagauti pykčio du ožiai nepasidalino lieptu ir smogė vienas kitam ragais – įkritę į vandenų tėkmę, toliau kariavo, kol paskendo. Tai parodo absoliutų kvailumą, aklumą, betikslį beprotiškumą - proto aptemimus liudijantis pasakojimas. Tik kodėl gi Lietuvoje tvyrančią socialinę ar politinę įtampą vien šitaip ir tegalime įvardinti? Politikai tai vadina „neišvengiama konfrontacija“, siekiant valdžios. Lietuviškai tai būtų įvardijama kaip „kaktomuša“, kai gyvenimas tarsi pavirtęs dviejų ožių betiksliu mūšiu, mąstant tik ragais. Argi tokią strategiją taikė Lietuva, Latvija, Estija, išėjusios į Baltijos kelią? Kas iniciatorius to pasaulinio įvykio – ogi prof. Vytautas Landsbergis... Plačiau
2011-01-11
Jau tapo beveik gero skonio reikalu per Sausio 13–osios minėjimus dejuoti, kad ne tokios Lietuvos tikėjomės. Dvidešimtmetis ypatingai palanki proga. Tačiau dabar neimsiu skaičiuoti, ko Lietuva per šį laiką pasiekė, o ko – ne. Bandysiu atsakyti į klausimą: kodėl taip atsitiko? Susitelksiu ties esminiu dalyku. Tai – savarankiškos POLITINĖS TAUTOS kūrimas. Manau, visiškas šio tikslo žlugimas ir yra didžioji mūsų nesėkmė. Didžiuma kitų problemų – tik padariniai. 1991 metų pradžios įvykiai žymėjo Atgimimo pabudintos visuomenės pilietiškumo kulminaciją. Sausy pasišventę žmonės apgynė Lietuvos laisvę savo kūnais. Vasario 9 dieną šį drąsiausios mažumos žygdarbį įtvirtino aiški demokratinė dauguma. Referendume dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės dalyvavo 84,74 proc. nuolatinių Lietuvos gyventojų. Už nepriklausomą, tik savo piliečių valdomą valstybę pasisakė 90,24 proc. atėjusiųjų. Plačiau
2011-01-07
Ką gi reiškia kvepalai? Atrodo, malonus kvapas yra malonus, ir kiekvienas žmogus, bent jau pagal išgales, turėtų stengtis būti estetu. Taip pat ir politikoje. Ji turi savo kvapą. Labai dažnai tapatinama su mėšlu. Nors politikai stengiasi įrodyti kitaip: esą politika tik „kvepia“, ji dvokti negali. Bet tą blogą kvapą politikai maskuoja kitais dalykais, kitokiais kvepalais. Tai lyg suklastota prekė, suklastoti kvepalai. Plačiau
2011-01-04
Viešosios nuomonės tyrimo 2010 metų lapkričio mėnesio apklausos rezultatai skelbia, kad 69 proc. Lietuvos gyventojų nepasitiki prokuratūra ir 70 proc. nepasitiki teismais. Tai skaičiai su nežymiais svyravimais mąstančiam Lietuvos piliečiui kelia siaubą ir pasipiktinimą. Tauta neklysta, galvodama, kad Lietuvos teisėsauga klanų užvaldyta, kad bolševikų rusų okupantai joje paliko savo samdinius – kolaborantus, kurie, šiandieną neatsisakę savo šeimininkų ambicijų, savo veikla kompromituoja Lietuvos teisėtvarką, kad dalis tų struktūrų darbuotojų, okupacijos metais išugdyti šiltnamio sąlygomis, buvę represinių struktūrų karininkais – rezervistais, agentais, kompartijos įvairių lygių vadovais, šiandieną dirba prokuratūroje ir teismuose. Plačiau
2011-01-04
Pasigirdus oligarchų įžūlaus vaidmens valstybėje Prezidentės įvertinimui, kyla neatidėliotinas klausimas: „Ką daryti?“ Istorijoje ne pirmą kartą iškyla toks klausimas, kada užsibuvus valdžioje vienai kastai, vienai partijai, susiformavus jų valdomajam aparatui, nebeveikia jokie įstatymai, teismai, vyrauja vien tiktai artimųjų suokalbiai. Dabartinės išvystytos technikos amžiuje tai vadinama „telefonine teise“. Plačiau
2010-12-30
Kaip galima apibūdinti praėjusius metus? Lengviausia pasakyti – niekaip. Tai buvo metai pilni įvykių, kuriuos įvertinti sunku. Ir tas dviprasmiškumas, galbūt, yra būdingiausia laiko žymė. Tai - metai su klaustuku. Keisti metai. Plačiau
2010-12-28
Dažnas matome ir sakome, kad valdžią yra užsigrobę..., tačiau retas suprantame, kaip tai yra įvykę. O tai yra padaryta rinkimų keliu pasigaminus atitinkamų nuostatų rinkimų įstatymus. Plačiau
2010-12-28
Vis dažniau Seimo posėdžiai virsta tuščių kalbų ir ginčų parodomaisiais spektakliais. Jų artistai beveik tie patys: demagogijos meną įvaldę - tėvas ir sūnus Mazuroniai, visažiniai V.Gapšys, J.Oleka, A.Butkevičius, teisės „specialistas“ V.Andriukaitis, nepraleidžiąs progos ekrane pasirodyti P.Gražulis ir dar keletas... Iš Seimo tribūnos ir žiniasklaidos skamba didžiulis pensininkų „gailestis“. Nenuoširdžios jų dejonės. Rėkia ne tie, kuriems tikrai skauda. Rėkiantys turi interesą. Jiems „gailestį“ sukėlė artėjantys savivaldybių rinkimai. Pensininkų – rinkėjų daug, todėl metė pažadų jauką – juk už tuščius pažadus neatsako. Amoralu, bet, pasak posakio: „pažadėjo – patiešijo, neišpildė - negriešijo“. Prieš kiekvienus rinkimus nerealių pažadų pažeriama daug. Deja, pažadukais tikinčiųjų vis dar esama. Plačiau
2010-12-28
Vokietijos žiniasklaida dažnai pabrėžia, kad 51 metų Christianas Wulffas, visų laikų jauniausias federalinis prezidentas, beveik viską daro kitaip nei jo pirmtakai. Kitaip jis sveikino tautiečius ir su Kalėdomis. Iki šiol televizijos žiūrovai matydavo įprastą vaizdą: federalinis prezidentas sėdi pasitempęs savo kabinete Bellevue rūmuose prie darbo stalo, ant stalo – eglės šaka ir deganti žvakė, greta – papuošta eglutė, vėliava... Šiais metais Bellevue rūmuose aidėjo vaikų klegesys, ant Kalėdų eglės švietė žvaigždės, prie jų buvo prisegta daugybė lapelių, kuriuose neįgudusiomis vaikiškomis rankutėmis surašyti kalėdiniai vaikų pageidavimai. O to šurmulio centre linksmai nusiteikęs su vaikais bendravo prezidentas. Plačiau
2010-12-17
Kiek gi atspalvių turi išdavystė? Ir kokia tai vaivorykštė? Bet kiek atspalvių ji beturėtų, gyvenimą pagaliau nudažo juoda spalva. Ir taip išdavystė pasmerkiama, nors neretai ji pateisinama. Vos tik ji atveria savo juodąją pusę, jos jau niekas negali teisinti. Ar aukos turėtų aukštinti savo budelius? Plačiau
2010-12-17
Lietuvoje per pastaruosius Nepriklausomybės metus gerokai išaugo ir išsiplėtė valdininkijos korupcijos mastai, pasiekę net kai kurių trečiojo pasaulio šalių, kur klesti narkomafija ir teisinis nihilizmas, lygį. Suklestėjusi nežabota ir nebaudžiama valdžios savivalė visuomenėje vis labiau kelia nepasitikėjimą ir didžiulį nusivylimą savo valstybe. Dėlto nematydami jokių perspektyvų kasmet į užsienį emigruoja tūkstančiai darbingo, jauno amžiaus, išsilavinusių piliečių. Tačiau valdžia net nenori matyti tokio skaudaus reiškinio ir toliau veržia kilpą likusiems tautiečiams. Tautiečius ypač glumina Vyriausybei pavaldžios Aplinkos ministerijos neskaidri ir korupcijos skandalais apaugusi veikla. Mūsų visuomenei anokia naujiena, kad ši mokesčių mokėtojų išlaikoma institucija yra išgarsėjusi kaip korumpuotų, mafijinėms struktūroms tarnaujančių klerkų lizdas. Plačiau
2010-12-17
Lietuvos mokinių pasiekimai beveik nesiskiria nuo tarptautinio vidurkio ir yra panašūs į Rusijos (506 taškai), Ispanijos (505 taškai) ir Austrijos (503 taškai) rezultatus, tačiau atsilieka nuo Europos šalių vidurkio, kuris siekia 514 taškus. Lietuvos mokinių pilietinių žinių vidutiniai rezultatai - 505 taškai. Tarptautinis pilietinių žinių testo rezultatų vidurkis yra 500 taškų. Plačiau
2010-12-10
Dabartinė pasaulinė finansų krizė sukrėtė daugelį valstybių, pavertė jas „gelbėjimo programų“ įkaitais, ir tai, ką po 1929 – 1932 metų krizės, pavadintos „Didžiąja depresija“, išgyveno ekonomika, dabar apėmė visuomenę. Ypač valstybes, kurios tapo didžiausiomis aukomis, tiek dėl nevykusio administravimo „iki“, tiek dėl nevykusio gelbėjimo „po“, žmonės tiesiog apimti depresijos, ir daugelis jau pradeda pamiršti, kaip gyveno „iki“. Ir tokia depresinė būsena rodo, kad kai kurios visuomenės gali tiesiog neišgyventi, subyrėti, išsisklaidyti po pasaulį, ir čia visi juntame kažką labai negero. Kas gi iš tiesų vyksta? Ir ar vien tik ekonomikos sektoriuje? Plačiau
2010-12-03
Valstybės laikraščio ,,Lietuvos Aidas“ korespondentas Kaune Vitas Petras Pilvelis kalbasi su Kauno miesto savivaldybės mero patarėju Vygantu Gudėnu. Buvau Kauno m. mero A. Kupčinsko patarėju nuo 2007 m. lapkričio mėn. iki 2010 m. spalio 1 d., dirbau Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriumi. Į šias pareigas mane pakvietė meras. Kaip patarėjui man pavesta kuruoti ir prižiūrėti Kauno Žalgirio arenos statybos ir valdymo (operavimo) klausimus, taip pat esu paskirtas Europos vyrų krepšinio 2011 m. čempionatą Kauno mieste koordinacinės grupės vadovu. Jau žinome, kad 2011 m. rugsėjo mėn. 14-18 d. Kauno mieste vyks krepšinio čempionato finalinės kovos. Todėl labai svarbu joms tinkamai pasiruošti. Šiuo metu vyksta arenos statybos baigiamieji darbai, rangovas pagal sutartį darbus privalo baigti 2011 m. vasario 1 dieną. Plačiau
2010-12-04
„Mažeikių naftos“ (MN) istorijos taptų anekdotu, jei ne kraupios potekstės, kaip buvusio direktoriaus Gedemino Kiesaus nužudymas, prarasti milijardai, siaubinga korupcija, pagaliau galutinai prarandama įmonė. Šių metų gale – kitų pradžioje Lenkijos įmonė „PKN Orlen“ turės nuspręsti „Lietuva Orlen“ likimą, prie kurio senojo pavadinimo „Mažeikių nafta“ visi jau buvo taip pripratę. Ne vien su pavadinimu dings ir galai į vandenį. Klausimas: ar tikrai „Mažeikių nafta“ bus parduota rusams? Plačiau
2010-11-26
Norėčiau šiandien pakalbėti apie žemę. Ne apie tą žemę, kurią vadiname „grumstais“, ir kuriai, suteikę neva didžiulę rinkos kainą, nustatome „kažkokią realią vertę“. Norėčiau pakalbėti apie tą žemę, kuri yra neįkainojama. Tą žemę, kurios daugybė plotelių sudaro Lietuvą. Tą žemę, pagal kurios ritmą plaka daugybė lietuvių širdžių. Ir tą žemę, kurią jau prarandame. Tik ar prarasdami žemės, neprarandame ir savasties, būsimųjų kartų gyvenimų Lietuvoje? Plačiau
2010-11-23
Dalią Grybauskaitę visai be juoko laikau Dievo dovana Lietuvai pačiu reikalingiausiu metu. Kodėl Dievo? Todėl, kad jos atsiradimą svarbiausiame poste lėmė atsitiktinai laimingas aplinkybių susiklostymas. Pati politinė sistema tokio kalibro asmenybių nė artyn neprisileidžia. Žmogus, perėjęs per ydingą partinės karjeros mėsmalę, išryškina greičiau savo blogąsias nei gerąsias savybes. Ne ką geriau ir valstybės tarnyboje. Tad iš biurokratijos gelmių laimingai išnirusi Dalia Grybauskaitė yra beveik stebuklas. Ji turi visas aukščiausiam politikos rangui reikiamas savybes. Pasipraktikavusi Lietuvoje, ji galės būti puiki Europos prezidentė ar užsienio reikalų vadovė. Juk komisarės darbą ji atliko išskirtinai gerai. Plačiau