VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

05 08. 2017 metai paskelbti Tautinio kostiumo metais

Seimas paskelbė 2017 metus Tautinio kostiumo metais.
Už tokį nutarimo projektą, kurį 49 Seimo narių grupės vardu pateikė parlamentaras Valentinas Bukauskas, balsavo 64 Seimo nariai, balsavusiųjų prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. 
Pasiūliusi priimti nutarimą ypatingos skubos tvarka Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė tikisi, kad naujos kadencijos parlamentarai prisieks apsirengę tautiniais kostiumais. 
Seimo nariai siūlo įvertinti tai, kad viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas.
Nutarimo autoriai pabrėžia ir "tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą". 
Vyriausybei siūloma sudaryti Tautinio kostiumo metų komisiją, kuri iki 2016 m. rugsėjo 1 d. parengtų ir patvirtintų Tautinio kostiumo metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti. 
Taip pat siūloma 2017 metų valstybės biudžete numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti

Atgal