VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

05 15. Valstybės valdomų įmonių strateginių planų kokybė gerėja

Vyriausybė pasitarime pritarė Ūkio ministerijos pateiktai valstybės valdomų įmonių strategijų vertinimo rezultatų ataskaitai, kurią parengė VĮ Turto banko Valdymo koordinavimo centras. Jis įvertino 122 valstybės valdomų įmonių strateginių planų kokybę ir pažymėjo, kad planų kokybė pastebimai pagerėjo.

„Apibendrintoje valstybės valdomų įmonių strategijų vertinimo rezultatų ataskaitoje pateiktas valstybės valdomų įmonių 2016 ir vėlesnių metų strategijų kokybinis ir kiekybinis vertinimas, pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl valstybės valdomų įmonių strategijų tobulinimo“, – sakė ūkio ministras Evaldas Gustas.

Didžiausią strateginių planų kokybės augimą pasiekė miškininkystės sektorius. Labai gerai ir gerai įvertinti 77,87 proc. strateginių planų, patenkinamai – 19,67 proc., nepatenkinamai – 2,46 proc. strateginių planų.  Valdymo koordinavimo centro vertinimu labiausiai tobulintina strateginio planavimo sritis – finansinės prognozės ir aplinkos veiksnių analizė. Be to, valstybės valdomos įmonės turėtų siekti ambicingesnių planų.

Ūkio ministerija siūlo užtikrinti, kad valstybės valdomos įmonės atliktų išsamias strategijų aplinkos veiksnių analizes, taip pat patobulintų strategijų finansinių prognozių dalį, finansiniai rodikliai atitiktų finansinius tikslus, būtų nustatyti aiškūs, ambicingi ir objektyviai įvertinami ilgalaikiai įmonės tikslai, uždaviniai bei priemonės. Taip pat tikslinga užtikrinti, kad valstybės valdomų įmonių strategijose būtų apibrėžiami bent 3 metų valstybės valdomų bendrovių strateginiai tikslai, uždaviniai bei veiklos, o valstybės įmonių – bent 4 metų ar ilgesniam laikotarpiui.

Sutarta siekti, kad valstybės valdomos įmonės toliau tobulintų savo strategijas pagal ataskaitoje pateiktus vertinimo rezultatus ir rekomendacijas.

 

Atgal