VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

08 25. KRUVINOJI IMPERIJA

Dangirdas Lingys, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų

 Klaipėdos rajono skyriaus garbės pirmininkas

   Ivanas Rūstusis ( Žiaurusis ) buvo Maskvos didysis kunigaikštis ir pirmasis Rusijos caras pradėjęs valdyti šalį nuo 1547-ųjų metų. Jis buvo žiaurus tironas , vaikystėje kankindavo mažus gyvūnėlius, o suaugęs žudydavo ir prievartaudavo žmones. Žiaurumu pasižymėjo užgrobdamas šalia Rusijos esančias žemes, taip plėsdamas Rusijos imperijos teritoriją. Šis žiaurumas ir sadizmas  užgrobiant vis naujas šalis buvo perduodamas ir jo palikuonims. Tai pajuto ne tik Kaukazo ir Baltijos šalys. Lietuviai tai patyrė Rainiuose, KGB rūsiuose ir Sibiro lageriuose. Komunistai nuo 1917-ųjų metų Sovietų sąjungoje išžudė  60 milijonų žmonių taip vadinamų „liaudies priešų“.

     Pasak diplomato V.A. Dambravos Sovietų sąjunga žodžiais ir veiksmais parodė, kad jos tikslas – užvaldyti pasaulį. Nuo rusų caro Ivano Žiauriojo laikų Maskvos imperija siekė šio tikslo, grobstydama šalis, naikindama tautas. Per penkis šimtus metų Rusija išplėtė savo imperiją iki 22 402 200 kvadratinių kilometrų. Kruvinoji imperija didėjo neįtikėtinu greičiu: po daugiau nei šimtą kvadratinių kilometrų kasdien ...per penkis šimtmečius.

    Dienraščio „The Guardien“ duomenimis Rusija yra korumpuota autokratinė kleptokratija, kurios centre – V. Putinas.

    Didžiosios Britanijos laikraščio „The Economist“ apžvalgininko ir slaptųjų tarnybų eksperto Edvardo Lukaso teigimu Vladimiras Putinas sutriuškino opoziciją Rusijoje, tuo parodydamas, kad šioje šalyje įstatymų viršenybė tik apgaulė, o rinkimai – farsas.

    Iškovota Lietuvos nepriklausomybė nebus ilgalaikė, jeigu mes patys jos nestiprinsime, nematysime, iš kur jai kyla pavojai. Rusijos valdžios ideologas Aleksandras Duginas teigia, kad Rusija jau laukia globalaus persiskirstymo. „Pavyzdžiui, jei kas nors atsitiktų JAV, mes dar kartą okupuosime šias šalis“, - kalbėdamas apie Baltijos šalis sakė A. Duginas.

    Okupacija yra smurtinis veiksmas. Veikla, siekianti priešintis smurtui visada yra pateisinama. Galvoju, kad okupacijai visi Lietuvos gyventojai turime priešintis įvairiais būdais. Kai veš į Sibirą , priešintis jau bus per vėlu. Atgrasančios modernios gynybinės ginkluotės įsigijimui Lietuva turi skubiai sutelkti visus resursus, atsisakant ne tik gerbūvio projektų. Pavyzdys – Izraelis. Šioje šalyje visos merginos ir vaikinai, pabaigę vidurinę mokyklą eina tarnauti į kariuomenę. Kariuomenė aprūpinta labai modernia atgrasančia gynybine ginkluote. Priešas aiškiai žino, kad, puldamas  Izraelį, jis pats bus sunaikintas.

    Rusijos kariuomenė šalia Baltijos šalių sienų, vykdė pratybas pavadinimu „Zapad 2013“, kuriose dalyvavo dešimtys tūkstančių karių su daugybe puolamosios technikos. Atviru tekstu buvo skelbiama, kad kariuomenė atakuos menamą priešą Baltijos šalyse. Tas menamas priešas, galvoju, galėtų būti mūsų nepriklausomybė ir laisvė. Tai buvo tikrų tikriausia Baltijos šalių okupacijos repeticija.  

    Po šaltojo karo laikų  Vakarų šalys ir JAV pradėjo nusiginklavimą. Rusija, vaidindama taikos balandį, savo ginklavimąsi slapta didino ir ruošėsi Rusijos imperijos atkūrimui buvusios Sovietų sąjungos dydžio. TĖVYNĖS SĄJUNGA, matydama kylančią Rusijos agresiją, 2007 metais sukūrė planą - „Rusijos sulaikymo strategija“. Kairiosios partijos, laimėjusios rinkimus į Seimą, šio plano nevykdė. Buvo ir tokių, kurie iš to plano atvirai šaipėsi, sakė,  kad konservatoriai ieško netikrų priešų. Kai užpuolama Gruzija ir Ukraina, kai prie Baltijos šalių sienų  vykdomi didžiuliai Rusijos kariuomenės manevrai, nesuprasti, kad tai gresia ir Lietuvai, gali tik vaikai ar silpnapročiai. Darant prielaidą, kad tarybos ar Seimo nariai nėra tokie,  galima galvoti, kad šie „nesuprantantys“ sąmoningai dirba ne Lietuvai. Kremliaus propagandos užliūliuoti apie amžiną taiką, socialdemokratai panaikino mokyklose karinį parengimą ir šauktinių kariuomenę, tokiu būdu susilpnindami  galimybę Lietuvai gintis. Galvojama, kad dabartinės seimo daugumos frakcijos, vadovaujamos Irenos Šiaulienės, Vytauto Gapšio ir Petro Gražulio yra nusiteikusios labai promaskvietiškai. Amerikiečiai nesupranta, kodėl seimo dauguma vykdo Kremliui palankią politiką – atsisakė modernios japonų „Hitachi“ firmos atominės elektrinės, išvarė iš Lietuvos „Chevron“, neskiria tiek lėšų Lietuvos gynybai, kiek buvo sutarta su NATO. Lietuva, ištrūkusi iš Rusijos imperijos politinės priklausomybės , turėjo ištrūkti ir iš energetinės. Iš „Gazpromo“ ištrūkti jau pavyko, o iš elektros tiekėjų diktato dar ne. Dabar pasaulyje sėkmingai dirba 194 atominės elektrinės su veikiančiais 441 reaktoriais. Jeigu būtume statę „Hitachi“ elektrinę, šiandien niekas nebūtų už Kremliaus pinigus statęs Astravo elektrinės šalia Vilniaus. Ar socialdemokratų inicijuotas referendumas dėl atominės elektrinės nėra dovana Kremliui?

Ginkluotei įsigyti ir kariuomenei išlaikyti reikalinga daug lėšų. Galvojama, kad šio promaskvietiško Seimo dauguma neskiria reikiamo dėmesio Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimui. Šios didžiulės grėsmės akivaizdoje Lietuvos kariuomenę tiesiogiai galėtų paremti ir eiliniai piliečiai paaukodami dalį savo santaupų. Lietuviai, keičiant litus į eurus, bankuose  laikė 56 milijardus litų. Netenkant nepriklausomybės ir laisvės – netenkama ir santaupų. Pavyzdys – 1940-metų Lietuvos okupacija.

   Sukanka 25 metai, kai Maskvoje nepavyko rugpjūčio pučas. Pučistai norėję atkurti Sovietų sąjungą buvo suimti ir teisiami. Iš teismo dokumentų sužinota, kad pavykus pučui, Lietuvos laukė baisios egzekucijos – areštai, trėmimai, aktyviausių sąjūdžio dalyvių žudynės. Dabar Kremlių valdo pučistų bendraminčiai. Galima tik spėlioti, kokios egzekucijos lauktų laisvę mylinčių lietuvių.

    Artėja rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Būsima seimo dauguma turės nuspręsti kokią politinę kryptį palaikys Lietuva - padlaižiavimo imperijai (gal kai kam ir apmokamo), ar laikysis demokratiško Vakarų kurso.

Atgal