VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

10 04. Stringantis valdininkų saulėlydis

Vaclovas Deksnys

Metai dvidešimt šeši -

Laiko atkarpa graži.

Nepriklausoma, laisva,

Bręsta mūsų Lietuva.

 

Ir be plintančių gandų

Aišku - buvo daug klaidų-

Gan gaji gausi karta

Valdininkų sukurta.

 

Tos naštos jau Lietuva

Neįstengia nešti va.

Net komisija kurta-

Josios išvada tvirta:

 

Reikia veikt nedelsiant, tuoj-

Valdininkų Lietuvoj

Priveista jau  tiek, nors rėk!..

Eurai švaistomi perniek.

 

Jei mūs valdžiai protas leis,

Greit saulėlydis ateis.

Užduotis – nepaprasta -

Kaip sumažint šutvę tą?

 

Valdininkai juk savi.

Jų kompanija žavi:

Čia bičiulis, jo žmona,

O ten svainio pamaina,

 

Mero eksžmonelės trys...

Ką atleistos jos darys?

Net galvotam čia išties

Nesimato išeities.

Atgal