VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

10 19. Dar kartą apie tą patį… (arba kas bendro tarp ,,Titaniko“ ir rinkimų)

Aleksandras Kavoliūnas

Ne vienas žiūrėjome filmą ,,Titanikas“.

Taigi… Šis pasaulis, t. y. planeta, vardu Žemė ir yra tas ,,Titanikas“, susidūręs su aisbergu – veikiau apatine aisbergo dalimi – nuodėminga žmogaus prigimtimi, ir tik laiko klausimas, kada šis ,,Titanikas“ nuskęs: ,,Dangus ir žemė praeis, bet Mano žodžiai nepraeis“ (Mato 24,35).

Kol mes to nesuvoksime (kad problema ne viršutinėje aisbergo dalyje, o apatinėje), tol kovosime su aisbergo viršūne arba nuodėmingos žmogaus prigimties pasekmėmis: muštynėmis, girtuokliavimu, visų rūšių seksualiniais iškrypimais ir     t. t., nors didžiausią grėsmę kelia apatinė, nematoma akimi, aisbergo dalis…

Aisbergo apačia, tai žmogaus širdis be Kristaus, neatgimusio žmogaus (Jono 3, 3–7) mirusi dvasia. Visa, ką šiuo metu stebime vykstant žmonių santykiuose destruktyvaus, yra mirusios dvasios žmogaus bei jo neapvaldyto (per naujai atgimusią dvasią) proto veiklos padariniai.

Klausimas: Kaip ją, tą žmogaus širdį (apatinę aisbergo dalį), gelbėti ar kuo pakeisti? Atsakymas: Kūrėjo dvasia. Tas Kūrėjas, tai Dievo Sūnus Jėzus Kristus. Tai konkretus Dievo planas žmogaus širdžiai pakeisti. Tik turint kitokią – Kūrėjo širdį, galima sukurti kitokią Lietuvą.

***

Bet yra tas, kuris Dievo planui kliudo. Šiam priešui prieš kelis tūkstančius metų buvo perduotas Žemės valdymas, arba kitaip – tas priešas šiuo metu (ir ilgesnį žmogaus egzistavimo Žemėje laiko tarpą), yra internetinio puslapio ,,Žemė" adminas. ,,Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti“ (Jono 10, 10). Tas teises jam perdavė žmogus, vardu Adomas.

Bet kitas žmogus, Jėzus Kristus, vaikščiojęs žeme prieš 2000 metų, tą priešą nugalėjo prisikeldamas iš numirusiųjų.

Ir Jis – Jėzus Kristus, ateis antrą kartą į Žemę su milijardais šventųjų ir angelų, kad naujoje žemėje nebeliktų blogio. Tai įvyks gana greitai, o laiko ženklai tam nustatyti, yra įvykiai Artimuosiuose Rytuose: Sirijoje, Izraelyje ir aplink jį.

Kol visi šaukia – ramybė, ramybė, žmogaus ir Dievo priešas velnias vagia, luošina, žudo bei prievartauja dalį žmonijos bei mūsų vaikus ir tai daro savo pasirinktų nedorų, praradusių bet kokią sąžinę, žmonių rankomis. ,,Kai žmonės kalbės: “Ramybė ir saugumas”, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas…“ (1 Tesalonikečiams 5, 3).

Todėl atminkim, kad jokios ramybės nebus tol, kol mes tvirtai neatsistosim ant savo žemės ir nepasipriešinsim maldomis bei rinkimuose išrinktų dorų žmonių įteisintais moraliais įstatymais, ginančiais mūsų Šeimas.

***

...Tad ar nevertėtų susimąstyti, kad tai kas nematoma, žymiai stipriau, nei matoma…

Dėl Kūrėjo atmetimo ir pasekmės pasaulyje bei šalyje katastrofiškos tiek tarpusavio santykiuose ir ekonomikoje, tiek teisėtvarkoje ir net buityje: skyrybos, savižudybės bei tūkstančiai ligonių.

Žmogus be Kūrėjo dvasios yra tik kūnas, turintis protą ir sielą: jausmus, valią ir vos rusenančią sąžinę... O kūnus bei menkutes sieliūkštes turi ir gyvuliukai. Bet dvasią turi tik vienintelis Dievo kūrinys Žemėje – žmogus, ir tuo yra unikalus. Priešingai, nei tvirtina įvairūs ausų dūzgentojai.

Tad štai šitie žmonių (suvedžiotų, bedvasių, aklų bei piktų) kūnai ir reikalauja teisės demonstruoti savo nuogybes arba fiziologinius procesus, nešančius jiems didžiausią pasitenkinimą…

,,Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės“ (1 Korintiečiams 6, 9–10).

***

Būtent tokios visuomenės ydos kaip homoseksualizmas, antisemitizmas, rasizmas, masinė girtuoklystė bei visuotinis ištvirkimas – intymumo viešinimas ir    t. t. – yra tos tamsos, besireiškiančios neteisėtais bei bedieviškais niekuo nenusikaltusių žmonių teismais, falsifikuotais nuosprendžiais bei įvairių ES amoralių projektų brukimu į visuomenę.

Šios tamsos vienintelis tikslas – prasibrauti į mūsų bei mūsų vaikų tarpą, ir taip sužlugdyti Šeimą.

Priešo tikslas – demoralizuoti visuomenę, kad jos nariai taptų bejausmiais tamsos jėgų satelitais be lyties, be tautybės, be savo valstybės, be laukų ir žemės, šokančiais pagal supuvusios bei iškrypusios moralės dėdžių bei tetų iš ES dūdelę, arba kitaip – eurotabiais, mankurtais–zombiais.

Taip prarandamos jau nebe valstybės, – taip sunaikinama visa, kas yra brangiausia Dievo akyse bei širdyje: tauta, žmogus.

P. S. Kadangi ,,Titanikas“ – žmogaus beribių galimybių, o kartu ir beribės puikybės kūrinys seniai nuskendo, tai gelbėkim bent jau patį žmogų…

,,Kai neteisybė tampa įstatymu, pasipriešinimas tampa pareiga“ – Tomas Džefersonas.

Todėl žiūrėkim ką renkam, nes ką išrinksim, tą ir turėsim...

Atgal