VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

07.18. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimui – daugiau skaidrumo ir griežtesnė kontrolė

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) pritarė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimams (XIIIP-3129XIIIP-3126XIIIP-3127,XIIIP-3128XIIIP-3130XIIIP-3131XIIIP-3132), kurių tikslas – didinti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo skaidrumą, stiprinti finansavimo kontrolę bei griežtinti atsakomybę už finansavimo pažeidimus.

Projektuose siūloma nustatyti baudžiamąją ir administracinę atsakomybę už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą: baudžiamojon atsakomybėn siūloma traukti asmenis, kurie draudžiamu būdu ar iš draudžiamų šaltinių teikė lėšas ar kitokią materialinę paramą, kurių vertė viršija 500 MGL dydžio sumą, politinei partijai ar politinei kampanijai finansuoti arba šias lėšas ar paramą priėmė; neteisėtai auką suteikusiam asmeniui ar auką suteikusio juridinio asmens vadovui siūloma skirti administracinę baudą iki 3000 eurų.

Siūloma nustatyti finansines sankcijas už lėšų, gautų iš neteisėtų finansavimo šaltinių, panaudojimą: jeigu politinė partija ar politinės kampanijos dalyvis priima ir panaudoja lėšas iš įstatyme nenurodytų finansavimo šaltinių, Vyriausioji rinkimų komisija savo sprendimu įpareigoja šį subjektą tokio pat dydžio sumą pervesti į valstybės biudžetą.

Numatoma apriboti grynųjų pinigų, taip pat ir mokant nario mokestį, naudojimą politinių partijų veikloje, t. y. visos politinės partijos išlaidos, išskyrus išlaidas politinei kampanijai finansuoti, turi būti apmokamos tik iš politinės partijos banko einamosios sąskaitos ir tik banko pavedimu.

Siūlomos naujos nuostatos griežtinant politinių kampanijų išlaidų kontrolę ir politinių partijų atskaitomybę. Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje turės būti viešinami politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiai, politinės kampanijos finansavimo sutartys, ataskaitos bei viešųjų pirkimų sutartys. Reikalavimas viešinti finansavimo apskaitos dokumentus būtų taikomas visiems politinės kampanijos dalyviams, įskaitant visuomeninius rinkimų komitetus.

Nustatoma, kad Vyriausioji rinkimų komisija atliks politinės reklamos stebėseną ir ne politinės kampanijos laikotarpiu. Politinė reklama visada turės būti žymima, o viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai teiks deklaracijas apie paskleistą politinę reklamą Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Pakeitimai, jeigu jiems pritars Seimas, įsigalios 2020 m. sausio 1 d.

Atgal