VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

05.13. Šiluvoje minimas Fatimos apsireiškimų šimtmetis

Maldos vigilija su naktine Eucharistijos procesija aplink Šiluvą ir iškilme su apaštališkuoju nuncijumi bei Lietuvos vyskupais penktadienio vakarą prasidėjo Fatimos apsireiškimų šimtmečio paminėjimas Šiluvoje.
Šeštadienį Šiluvoje bus švenčiama ypatinga Marijos diena. Joje piligrimai iš įvairių Lietuvos kraštų Kauno arkivyskupijos kvietimu švęs nacionalinį Fatimos apsireiškimų 100-mečio paminėjimą. 
Malda kaip dvasinis tiltas per šias iškilmes sujungs dvi šventoves dviejose žemėse - Lietuvoje ir Portugalijoje, kurios buvo palaimintos - viena prieš 400 metų, o kita prieš 100-metį - ypatingu Švč. Mergelės Marijos artumu, sakoma Kauno arkivyskupijos pranešime. Piligrimai Šiluvoje susivienys su tūkstančiais Fatimos maldininkų, kurie gegužės 13-ąją čia sulauks popiežiaus Pranciškaus apsilankymo ir dviejų Marijos pasirodymo regėtojų šiame nuošaliame Portugalijos kaimelyje - Jacintos ir Pranciškaus - kanonizavimo.
Paminėjimo išvakarėse, gegužės 12-osios, vakaro šv. Mišiomis Šiluvoje prasidės iki gegužės 13 dienos truksianti maldos vigilija. Išskirtinė jos dalis bus Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo vadovaujama naktinė Eucharistinė procesija. Ji prieš vidurnaktį prasidės Šiluvoje ir jungs miestelį sustojant šešiose vietose ir apmąstant šešių Marijos apsireiškimų Fatimoje žinią - padrąsinančią žmoniją, atverčiančią širdį ir kviečiančią melstis už pasaulio atsivertimą, atsitolinti nuo nuodėmių ir nebeskaudinti jos Sūnaus, nepaliaujančio laiminti žmonių gyvenimo. 
Šeštadienį vidurdienį Šiluvos aikštėje bus švenčiamos paminėjimo šv. Mišios su Lietuvos vyskupais. Liturgijai vadovaus apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro Lopez Quintana). 
Fatimos žinia ir jos paminėjimas - tai Bažnyčios raginimas ir šiandien išgirsti Fatimos Marijos kvietimą - atgailauti, melstis už Bažnyčią, kunigų šventumą, už nuodėmėje gyvenančių žmonių atsivertimą ir pasaulio taiką...

Atgal