VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

12 20. Krikščioniško gyvenimo brolijai - vieneri!

Gediminas Zelvaras

Beveik prieš metus, šventų Kūčių išvakarėse, buvo pradėta vyrų maldos pusryčių iniciatyva. Iniciatyvos autoriai Juozapas ir Vytautas maloniai priėmė tikinčius jaunuolius „Švento Jono teologo vienuolyne“. Būrelis, gimęs bendros vyrų maldos reikalui, greitai virto ir išaugo į „Lietuvos vyrų krikščioniško gyvenimo broliją“, apjungiančia vyrus krikščionis, kilusius iš įvairių Lietuvos miestų. „Lietuvos vyrų krikščioniško gyvenimo brolija“ - ekumeninis junginys, vienijantis tikinčius Kristumi bei patriotiškai nusiteikusius jaunuolius iš visos Lietuvos. Brolija šiemet švenčia savo vienerių metų gimtadienį. Pagrindiniai krikščionių vyrų brolijos principai: tikėjimas, pilietiškumas ir vyriškumas.

Visi, būdami tikintys bei praktikuojantys krikščionys, broliai kas antrą šeštadienį renkasi joanitų vienuolyne, Antakalnyje, meldžiasi bei dalinasi savo tikėjimu su kitais. Kiekvieno susitikimo metu nagrinėjame vis kitokią Šventojo Rašto temą, diskutuojame bei bandome pritaikyti tai praktiniame gyvenime. Šiais metais broliai taip pat turėjo dvi išvykas į rekolekcijas Baltriškėse bei Šiluvoje, kur galėjo kartu gilinti savo krikščionišką tikėjimą.

Pilietinis patriotizmas brolijos tarpe yra vienas pagrindinių principų. Vedami patriotinių jausmų bei patirčių broliai diskutuoja apie pokario partizanų kovas, organizuoja su laisvės kovomis susijusius renginius bei lanko įsimintinas laisvės kovotojų vietas. Antai šių metų liepos mėnesį vaikinai išvyko į žygį, pavadintą „Legendinės Lydžio rinktinės taikais“ Lietuvos laisvės kovotojų Kęstučio apygardos žemėse, Žemaitijoje.

Vyriškumas yra trečias, bet ne mažiau svarbus principas vaikinų tarpe. Sovietmečiu siautėjant ateizmui ir komunizmui bei bandant išrauti tautinę bei krikščionišką lietuvių tapatybę, buvo klibinami ir vyriškumo sampratos pamatai. Tuomet vyras ir „tarybinis mužikas“ buvo kone sinonimai. Broliai, reaguodami į šią mūsų tautai padaryta žalą, kartu susiburia, bendrauja vyriškumo temomis ir bando atgaivinti tiek savo tarpe, tiek mūsų šalyje primirštą bei trypiamą lietuvį bei krikščionį vyrą.

Te Visagalio Dievo malonė ir paguoda laimina bei tęsia „Lietuvos vyrų krikščioniško gyvenimo brolijos“ darbus mūsų tautoje.

Atgal