VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.06.27. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Vetservisas“, įm. k. 304484904, Zoliškių k. 1, Zoliškių k., LT-73281 Tauragės r. sav. mob.: (+370 652) 71 663, [email protected]. 2.Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda. tel.: (+370 46) 430 463, [email protected]. 3. PŪV pavadinimas, vieta: augintinių krematoriumo įrengimas ir eksploatacija; Žiežmarės g. 9, Būdiškių k., Žiežmarių apylinkės sen., LT-56231 Kaišiadorių r. sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas: Naminių augintinių krematoriume planuojama įrengti vieną kremavimo įrenginį, kuriame bus įrengtos 4 krosnys. Per parą bus kremuojama iki 16 naminių augintinių. Krematoriaus našumas – 50 kg/val. Krematoriumas veiks kasdien tik dienos metu (7-19 val.), kremacijos bus atliekamos tik šiuo paros periodu. Maksimali krematoriumo apkrova – 0,6 t/dieną ir 120 t/m. Oro teršalų ir kvapų pašalinimui krematoriuje bus įrengta antrinė degimo kamera.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Žiežmarių apylinkės seniūnijos administracinėse patalpose (Žaslių g. 62, Žiežmariai, Kaišiadorių r.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2024-07-01 iki 2024-07-15 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-15 val. 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje: http://www.ekosistema.lt/. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2024-07-15, 17 val. Žiežmarių apylinkės seniūnijos administracinėse patalpose (Žaslių g. 62, Žiežmariai, Kaišiadorių r.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: [email protected]. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (+370 5) 264 9676, [email protected].

 


SKELBIAMI KONKURSAI EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE

 

1. Klinikinės onkologijos laboratorijoje:

1.1.vyriausiojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (pilna darbo laiko norma)

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 5 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymo ir organizavimo patirtis klinikinės onkologijos ir ankstyvos fazės vėžio klinikinių tyrimų srityje]

Pareiginės algos koeficientas – 1,81

1.2.vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 darbo laiko norma)

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 5 metų mokslinio darbo patirtis onkologinės tematikos taikomuosiuose tyrimuose]

Pareiginės algos koeficientas – 0,37

1.3.jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 darbo laiko norma)

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: pageidautina turėti mokslinio darbo patirties onkologinės tematikos taikomuosiuose tyrimuose]

Pareiginės algos koeficientas – 0,29

2.Imunologijos laboratorijoje:

2.1.vyresniojo mokslo darbuotojo (pilna darbo laiko norma)

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:imuninių tyrimų metodų išmanymas; patirtis dirbant su daugiaspalviu tėkmės citometru; kvalifikacija ir patirtis dirbti su laboratoriniais gyvūnais (būtinas ne žemesnės kaip C Felasa (arba atitikmens) kategorijos sertifikatas); patirtis ir kvalifikacija darbui pagal Geros gamybos praktikos reikalavimus; patirtis ląstelinių preparatų gamyboje]

Pareiginės algos koeficientas – 1,47

2.2.vyresniojo mokslo darbuotojo (pilna darbo laiko norma)

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: kvalifikacija ir patirtis darbo su eksperimentiniais gyvūnais (būtinas ne žemesnės kaip C Felasa (arba atitikmens) kategorijos sertifikatas); patirtis dirbant su daugiaspalviu tėkmės citometru, ląstelių kultūromis; geros gamybos praktikos reikalavimų žinojimas ir patirtis ląstelininių preparatų gamyboje]

Pareiginės algos koeficientas – 1,47

3.Biomedicininės fizikos laboratorijoje:

3.1.vyresniojo mokslo darbuotojo (pilna darbo laiko norma)

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis vykdant eksperimentus su in vitro ląstelių kultūromis, trimatėmis ląstelių modelinėmis sistemomis; gebėjimas atlikti ląstelių gyvybingumo nustatymo tyrimus; patirtis dirbant su konfokaline mikroskopija, fiksuotų ir gyvų bandinių vaizdinimas; gebėjimas atlikti nuostovios fluorescencinės spektroskopijos ir fluorescencinės laikinės skyros spektroskopijos matavimus]

Pareiginės algos koeficientas – 1,47

3.2.mokslo darbuotojo (pilna darbo laiko norma)

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis vykdant nanodalelių spektroskopinius tyrimus (nuostoviosios ir laikinės skyros spektroskopijos metodais); patirtis dirbant nanodalelių dydžio nustatymo dinaminės sklaidos ir zeta potencialomatavimo etodais metodais; patirtis vykdant nanodalelių toksiškumo ląstelėms tyrimus (MTT, XTT, LDH, ADAM-MC metodais); patirtis vykdant sveikų, vėžinių, mezenchiminių ląstelių kultivavimo ir migracijos tyrimus]

Pareiginės algos koeficientas – 1,25

 

3.3.jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 darbo laiko norma)

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: mokslinio darbo patirtis vykdant eksperimentus su biologiniais objektais ir atliekant ląstelių gyvybingumo nustatymo tyrimus; patirtis dirbant su konfokaline mikroskopija, fluorescencijos gyvavimo trukmės vaizdinimo mikroskopija; gebėjimas atlikti nuostovios fluorescencinės spektroskopijos ir fluorescencinės laikinės skyros spektroskopijos matavimus; patirtis dirbant su aplinkai jautriais fluoroforais]

Pareiginės algos koeficientas – 0,88

4.Biobanke jaunesniojo mokslo darbuotojo (pilna darbo laiko norma)

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 1 metų darbo patirtis dirbant Biobanke; mokslinio darbo patirtis dirbant su tarptautiniais klinikiniais duomenų masyvais; turėti genetikos krypties magistro laipsnį; turėti leidimą dirbti su gyvūnais]

Pareiginės algos koeficientas – 1,17

5.Genetinės diagnostikos laboratorijoje vyriausiojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (pilna darbo laiko norma)

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 5 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymo ir organizavimo patirtis vėžio genetikos ir genomikos srityje]

Pareiginės algos koeficientas – 1,81

6.Vėžio epidemiologijos laboratorijoje jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 darbo laiko norma)

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:turėti patirties vykdant vėžio epidemiologinius tyrimus]

Pareiginės algos koeficientas – 0,29

 

Reikalavimai pretendentams:

1.Atitikti Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos 2024 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. A37-3 patvirtinto Nacionalinio vėžio instituto konkursų mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos aprašoTA1 P18 (toliau – Aprašas) mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus (https://www.nvi.lt/uploads/pdf/mokslo%20taryba/MT%202024/Konkursu%20ir%20atestacijos%20tvarka_2023-12-22_PATVIRTINTA.pdf).

2.*Būti kompetentingiems tiriamojo darbo onkologijos srityje (papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

 

Pretendentai ketinantys dalyvauti konkurse privalo pateikti:

1.NVI direktoriui adresuotą prašymą dalyvauti konkurse;

2.asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;

3.išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijančių dokumentų (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) kopijas;

4.akademinės veiklos aprašą ir penkerių metų veiklos planą pagal Aprašo 1 priedą;

5.pretendentas į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas (dalyvaujantis konkurse) pateikia siūlomų užsienio ekspertų sąrašą.

Dokumentus pateikti iki 2024 m. gruodžio 27 d.

į Personalo valdymo skyrių (kab. Nr. A10),

adresu Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, Vilnius

 

 

Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 2786 705; el. paštas: [email protected]

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4112/0300:196), esančio VILNIAUS APSKRITIS, VILNIAUS RAJONAS, BUIVYDŽIŲ  SEN., TEKLIONIŲ VS. savininką OLEGĄ JANKOVSKĮ ar jo įgaliotus asmenis, kad UAB „GEOKOMANDA“ matininkė Kristina Klimė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2240) 2024-07-02 10:30 h. vykdys žemės sklypo kad. Nr. 4112/0300:516, esančio VILNIAUS APSKRITIS, VILNIAUS RAJONAS, BUIVYDŽIŲ  SEN., TEKLIONIŲ VS., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB ''GEOKOMANDA'' matininkę Kristiną Klimę  tel. 867291551, el. paštu [email protected].

 


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2024 m. liepos 24 d. 13 val. numatomas nuotolinis departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi objektų iš Telšių r. sav., Varnių sen.: Kęsų kapinyno, vad. Didvyrių kapais (u. k. 4299), Kęsų k., Pagirgždūčio piliakalnio, vad. Girgždūtės kalnu (u. k. 3484) ir Pagirgždūčio piliakalnio II su gyvenviete (u. k. 24521), Pagirgždūčio k.;objektų išKaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k.: Maisiejūnų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24497) ir Maisiejūnų, Surgantiškių pilkapyno (u. k. 5004); objektų iš Trakų r. sav.: Trakų salos piliavietės (u. k. 3492), Trakų sen., Trakų m. ir Mirgelių, Nupronių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 49028), Onuškio sen., Mirgelių k.; objektų iš Plungės r. sav., Platelių sen., Mikytų k.: Mikytų kalno, vad. Alkos kalnu (u. k. 5480) ir Mikytų akmens, vad. Velnio akmeniu (u. k. 5481); Šventosios, Janmarienburgo senojo miesto archeologinės vietovės (u. k. 16194), Palangos m. sav., Palangos m.;Panevėžio kapinyno (u. k. 48610), Panevėžio m. sav., Panevėžio m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai. Projektai susipažinimui: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/i3kj6ri6TT8FPGz.

 

 

Atgal