VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11 22. Skelbimai

 

Informacija apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Saulė2“, Gedimino g. 2-3, LT-68306 Marijampolė, mob.: (8 698) 58100,el. p.: saule2jegaine@gmail.com . 2. PŪV pavadinimas: vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija. 3. PŪV vieta: Marijampolės aps., Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Narto k., žemės sklypas kad. Nr. 5160/0005:12. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-11-11 raštu Nr. (28.4)-A4-11262 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val., tel.: (8 46) 430 463. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 8-17 val., tel.: (8) 706 62 008. 7. Su PŪV poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Kauno g. 69, Alytus, 8-17 val., tel.: (8 343) 978 02 ir UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Saulė2“ (302882382), Gedimino g. 2-3, LT-68306 Marijampolė, tel.: (8 698) 58100, saule2jegaine@gmail.com . 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija, Marijampolės aps., Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Narto k., žemės sklypas kad. Nr. 5160/0005:12. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti vieną vėjo jėgainę, kurios galia iki 2 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Marijampolės sav. Liudvinavo seniūnijos administracinėse patalpose (Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl., LT-69170, Marijampolės sav); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2016-11-23 iki 2016-12-06; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2016-12-07, 17 val. Liudvinavo seniūnijos administracinėse patalpose (Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl., LT-69170, Marijampolės sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai – UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) 53 332, marijampole@nvsc.lt.


UAB „Skomė“ akcininkų dėmesiui!

UAB „Skomė“ akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/10 visų balsų, iniciatyva bei valdybos sprendimu ir direktoriaus įsakymu šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis UAB „Skomė“ (į. k. 122574319, buveinė Konstitucijos pr. 12, Vilnius) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2016 m. lapkričio 29 d. 18 val. UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje posėdžių salėje (3 a., 316 kab.).

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl UAB „Skomė“ naujos redakcijos įstatų tvirtinimo;

2. Dėl UAB „Skomė“ valdybos atšaukimo ir dėl naujos sudėties valdybos išrinkimo.

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir kitus įstatymuose ir bendrovės įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su jais susipažinti bus galima UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, pas bendrovės direktorių (kab. Nr. 336), darbo dienomis nuo 17 val. iki 18 valandos arba iš anksto suderinus kitu laiku.


Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Kauno g. 6, Klaipėda, įstaigos kodas 191008577 skelbia apie rengiamą viešą nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto aukcioną, kuriame bus parduodama: Opel Astra, 2008 m., 800 eur., Ford Transit, 2006 m., 700 eur., Škoda Octavia, 2007 m., 700 eur., Fiat Ducato, 2006 m., 700 eur., Fiat Ducato, 2002 m., 400 eur., Fiat Ducato, 2006 m., 700 eur., automobilinė priekaba, 1997 m., 500 eur., motociklas BMW 1150 RT, 2002 m., 1000 eur., motociklas BMW 1150 RT, 2002 m., 1000 eur., įvairi organizacinė ir kompiuterinė technika, įvairus ūkio inventorius.

Aukciono dalyvio-laimėtojo pradinis įnašas – nemažiau 10 procentų parduoto turto vertės. Aukciono dalyvio bilieto kaina – 6,00 Eur, žiūrovo bilieto kaina – 3,00 Eur. Aukciono dalyviui ir žiūrovui pinigai už bilietą negrąžinami.

Aukcionas vyks 2016 m. gruodžio 5 d. 10.00 val. adresu Kauno g. 6, Klaipėda, 204 kab. (aktų salė). Aukciono dalyviai ir žiūrovai pradedami registruoti likus 1 val. iki aukciono pradžios.

Neįvykus pirmajam aukcionui arba nepardavus turto, naujas aukcionas bus vykdomas 2016 m. gruodžio 12 d. 10.00 val., adresu Kauno g. 6, Klaipėda, 204 kab. (aktų salė).

Apžiūros vieta – Kauno g. 6, Klaipėda.

Apžiūros laikas – iki aukciono datos darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 14.00 val.

Konkretų laiką dėl transporto priemonių apžiūros derinti telefonu su vyresniuoju specialistu Robertu Laugaliu tel.: (8 688) 80043. Dėl kito turto apžiūros kreiptis telefonu į vyriausiąjį specialistą Egidijų Kasperavičių tel.: (8 687) 35581.

Už dalyvio ir žiūrovo bilietus, aukciono dalyvio pradinis įnašas sumokamas vietoje grynaisiais pinigais. Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba bankiniu pavedimu per tris darbo dienas aukcionui pasibaigus. Sąskaita apmokėjimui – LT16 7300 0100 0233 1648, bankas „Swedbank“.

Aukciono rengėjo paskirtas atsakingas asmuo - Egidijus Kasperavičius, Aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 700) 60 801, mob. 8 687 35 581, el. paštas klaipedosvpk.as@policija.lt


PRANEŠIMAS DĖL PARENGTO EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO

Informuojame apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos „Rail Baltica“ projekto Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą (toliau – specialusis planas).

Planavimo organizatorius:Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

Specialiojo plano rengėjas:AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466, fakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas mantas.kausylas@aecom.com, interneto svetainės adresas www.publicity.lt. Specialiojo plano projekto vadovė – prof. dr. Marija Burinskienė.

Planavimo tikslai:Parengti specialųjį planą ir parinkus racionaliausią europinio standarto geležinkelių linijos trasą sujungti Baltijos šalis su kitomis ES valstybėmis narėmis.

Pritarta specialiojo plano plėtros koncepcijai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai:Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2015-12-15 protokolu pritarta specialiojo plano plėtros koncepcijos 1 alternatyvai bei specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai.

Susipažinti su parengtu specialiuoju planu galima:

*Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), www.tpdris.lt;

*Pas specialiojo plano rengėją aukščiau nurodytu adresu ir internetiniame tinklalapyje, www.publicity.lt;

*Pas planavimo organizatorių aukščiau nurodytu adresu ir internetiniame tinklalapyje, www.rail-baltica.lt;

*Kauno rajono savivaldybės administracijoje adresu Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas, ir jos internetiniame tinklalapyje, www.krs.lt;

*Kauno miesto savivaldybės administracijoje adresu Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas, ir jos internetiniame tinklalapyje, www.kaunas.lt;

*Jonavos rajono savivaldybės administracijoje adresu Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava, ir jos internetiniame tinklalapyje, www.jonava.lt;

*Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288, Kėdainiai, ir jos internetiniame tinklalapyje, www.kedainiai.lt;

*Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje adresu Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys, ir jos internetiniame tinklalapyje, www.panevezys.lt;

*Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje adresu Vasario 16-osios g. 27, LT-35185, Panevėžys, ir jos internetiniame tinklalapyje, www.panrs.lt;

*Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje adresu Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys, ir jos internetiniame tinklalapyje, www.pasvalys.lt.

Pagal parengto specialiojo plano sprendinius žemiau nurodytų asmenų valdomas arba naudojamas žemės sklypas patenka į planuojamai geležinkelio linijai ir jos įrenginiams įrengti reikalingo žemės ploto ribas, pagal kurias numatoma žemę paimti visuomenės poreikiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo tvarka, arba patenka į geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (su vėlesniais pakeitimais), arba žemės sklypą kerta planuojamas vietinės reikšmės automobilių kelias (1 lentelė).

1 lentelė. Informacija apie specialiojo plano įtaką žemėvaldai

 

Žemės sklypo savininkas arba naudotojas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo plotas, ha

Žemės sklypo dalis, kurią, numatoma paimti visuomenės poreikiams, ha

Žemės sklypos dalis, patenkanti į planuojamo geležinkelio apsaugos zoną, ha

Žemės sklypas kertamas planuojamu vietinės reikšmės keliu

Algimantas Narauskas

460800070047

     3,01

0,94

0,18

Taip

Algirdas Lazauskas

523300140337

     0,06

-

0,003

Ne

Alvida Grakauskaitė

662100020116

     3,76

0,11

-

Taip

Angelė Laima Sologubienė

440001417212

     13,25

0,05

0,19

Taip

440001417474

      2,70

0,41

0,36

Taip

Arūnas Vegys

678000010044

     15,05

1,55

0,62

Taip

678000020058

     11,73

1,51

0,36

Taip

Birutė Grigaitienė

190100950046

     0,14

-

0,01*

Ne

Daiva Bučaitė

440019408358

     3,20

-

0,02

Taip

440019408925

     3,83

1,42

1,01

Taip

Dalytė Ivinskienė

440000851710

     4,82

2,31

0,18

Taip

Edmundas Janulis

440001241889

     6,88

0,99

0,65

Ne

Edvinas Jurkevičius

440016220921

     0,17

-

0,02

Ne

Egidija Jurkevičienė

440016220921

     0,17

-

0,02

Ne

Gediminas Stepaitis

440008766340

     1,19

0,09

0,14

Ne

440008766418

     0,71

0,03

0,05

Ne

Giedrius Pranckūnas

672700020025

     3,03

1,38

0,24

Taip

672700020121

     0,71

0,23

0,10

Taip

672700020122

     2,07

0,04

-

Ne

Gitana Simonavičienė

672000060202

     3,00

0,32

0,19

Taip

Gražina Zbormirskienė

460500010080

     1,27

0,33

0,17

Ne

Gražutis Jonas Overas

523300160207

     5,23

0,02

0,15

Ne

Henrihs Paspiešinskas

440003518612

     2,38

0,24

0,20

Ne

Jan Belkevič

673000120007

     14,62

1,32

1,11

Taip

Janina Regina Miknevičienė

440008683392

     3,91

0,66

0,02

Ne

Joana Skvereckienė

673000050020

     12,10

2,28

1,44

Taip

673000050028

     48,42

3,77

1,77

Taip

Jonas Michnevičius

667700050014

     9,09

0,74

0,53

Taip

Jūratė Badauskienė

440004308510

     3,00

0,54

0,29

Taip

Jurijus Matrochinas

460800070215

     0,51

0,38

0,03

Taip

460800070118

     0,22

0,10

-

Taip

Lida Timofėjeva

460500040239

     9,55

4,2

-

Taip

460500040240

     1,37

0,79

-

Ne

Olga Lisauskienė

523300130027

     10,2

5,6

0,56

Taip

Povilas Klevečka

661500020007

     21,00

1,58

0,8

Ne

Remigijus Mikalauskas

523300130075

     2,30

0,00

0,36

Ne

Rita Vasylienė

460500010043

     1,11

0,28

0,16

Ne

Romualdas Barkevičius

662100010093

     8,65

0,76

0,43

Taip

Sigita Titaitė-Mukienė

672700040096

     2,79

0,15

0,14

Taip

Šarūnas Čižauskas

672000050015

     11,77

3,69

-

Taip

UAB Jorila

523300130042

     1,50

1,00

0,12

Ne

440027420655

     0,47

-

-

Taip

Vitalijus Titas

672700040096

     2,79

0,15

0,14

Taip

Vygantas Bernadišius

440011297204

     0,21

0,14

0,01

Ne

Vytautas Šimoliūnas

440005301900

     1,09

-

-

Taip

Vladas Ivanauskas

440008761864

     4,66

1,39

0,65

Ne

ŽŪB Kiemėnai

672000060004

     6,86

2,32

1,08

Taip

 

 


Informacija apie galutinę atrankos išvadą dėl nepavojingų atliekų tvarkymo Stiklo g. 1, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r., poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:UAB „SUPER MONTES“; Stiklo g. 1, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r., tel. 8 37 441164.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:nepavojingų atliekų tvarkymas planuojant padidinti priimamų atliekų kiekius.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Stiklo g. 1, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r.

4.Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros 2016-08-17 raštu Nr. (28.2)-A4-8367 priimta atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV).

5.Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: 5.1. Informacijos rengėjas UAB „Biosistema“ raštu Nr. 1608029/1 kreipėsi dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo dėl to, kad planuojamų laikyti komunalinių atliekų kiekis nebus didinamas ir liks toks pat (6050 t). 2016 m. atliktais triukšmo, oro taršos ir kvapų modeliavimo rezultatais, 8 kvapų vienetų ribinė vertė nėra viršijama. Bendrovė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį „Dėl nemalonių kvapų mažinimo nepavojingų atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo įmonėje“. Šia sutartimi bendrovė įsipareigoja veikloje panaudoti probiotines koncentracijas skleidžiamų nemalonių kvapų koncentracijai sumažinti. Siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai planuojama įrengti bortus arba tvoras mišrių komunalinių ir kitų atliekų atskyrimui. 5.2. Planuojamoje ūkinėje veikloje (PŪV) numatomas statybinių atliekų apdorojimas ir yra atliekama statybinių atliekų apdorojimo veiklos triukšmo ir oro taršos modeliavimas, ir įvertinimas. 5.3. Yra įrengta bendra buitinių ir paviršinių nuotekų valymo ir šalinimo sistema, iš kurios išvalytos nuotekos patenka į šalia teritorijos esantį melioracijos griovį. Yra atliktas į melioracijos griovį išleidžiamų nuotekų tyrimas, kurio duomenimis teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, vertės neviršija teisės aktuose nustatytų ribinių verčių. 5.4. PŪV veikloje atsisakoma įrengti plovyklą, todėl papildomos taršos gamtinei aplinkai nesusidarys. Preliminarus ekogeologinis tyrimas buvo parengtas ir suderintas, ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos preliminaraus ekogeologinio tyrimo vertinimo duomenimis, detalių tyrimų atlikimas šiuo metu netikslingas. Gruntinio vandens tyrimai bus pakartoti po 5 metų ir nustačius sunkiųjų metalų ar kitų pavojingų cheminių medžiagų koncentracijų padidėjimą, bus priimti sprendimai dėl aplinkosauginių priemonių taikymo.

6.Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 6.1. PAV subjektas – Nacionalinio visuomenės sveikatos centras pasisakė dėl privalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 6.2. PŪV gali daryti reikšmingą poveikį šalia esančiai gyvenamajai aplinkai – artimiausiais gyvenamasis pastatas nutolęs 70 m atstumu. Yra gaunami gyventojų nusiskundimai dėl blogų kvapų. 6.3. Atrankos dokumentuose pateiktoje informacijoje neįvertintas triukšmas ir dulkėtumas planuojamoje statybinių atliekų tvarkymo aikštelėje. 6.4. Atrankos dokumentuose pateiktoje informacijoje nėra topografinės schemos su pažymėtais inžineriniais tinklais, kurioje matytųsi esami tinklai, šuliniai, kieta danga dengtos teritorijos. Tokiu būdu neaišku kokios teritorijos dalies paviršiniai vandenys yra valomi valymo įrenginiuose, kokios paviršinės nuotekos įsigeria į gruntą be valymo. 6.5. Preliminaraus ekogeologinio tyrimo, atlikto įmonės teritorijoje 2015 m. , ataskaitoje yra pastebimas kai kurių gręžinių požeminio vandens užterštumas, turi būti atliktas pakartotinis tyrimas parenkant teritorijoje daugiau tiriamų taškų. 6.6. PAV metu būtų atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu būtų įvertinti galimi PŪV poveikio visuomenės sveikatos veiksniai, nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ), pasiūlytos prevencinės priemonės, sudarytos sąlygos visuomenei dalyvauti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese bei susipažinti su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, tokiu būdu užtikrinant saugią aplinką suinteresuotai visuomenei.

7.Priimta galutinė atrankos išvada: Planuojamai ūkinei veiklai – UAB „SUPER MONTES“ nepavojingų atliekų tvarkymui, poveikio aplinkai vertinimas privalomas.


Informacija apie atrankos išvadą dėl planuojamos individualios Eriko Timochino ūkinės veiklos (Technikos g. 8, Kupiškis), poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Eriko Timochino individuali veikla, Technikos g. 8, Kupiškis, tel.: +37061131200.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Technikos g. 8, Kupiškis.

4.Vadovaujantis 2016-11-18 Nr. (28.5)-A4-11534 Atrankos išvada dėl planuojamos individualios Eriko Timochino ūkinės veiklos (Technikos g. 8, Kupiškis) poveikio aplinkai vertinimo, pagrindiniais motyvais, kuriais remiantis priimta išvada ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas Technikos g. 8, Kupiškis – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo Informacijos apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados paskelbimo dienosišsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą darbo dienomis nuo 8:00-17:00 val. adresu: Technikos g. 8, Kupiškis, Eriko Timochino individuali veikla, telefonu : +37061131200.

6.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

7.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į UAB „BIOSISTEMA“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius tel.: +3705 276 1679, el. p.: info@biosistema.lt.

Atgal