VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12 10. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirtus),  žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


INFORMACIJA

APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Vokiečių g. 10, Marijampolė, tel.: (8 343) 54204, faksas: (8 343) 53986, mob.: (8 659) 84370, el. p.: info@maatc.lt.

2. PŪV pavadinimas:

Didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija.

3. PŪV veiklos vieta:

PŪV numatoma vykdyti 0,5963 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 8418/0001:8 Daukantiškių k.v.), esančio Nemuno g. 1A, Skaistakaimio k., Gelgaudiškio sen., LT-71421 Šakių r. sav., dalyje, apimančioje apie 0,2500 ha plotą.

4. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-12-06 raštu Nr. (28.4)-A4-12217 priėmė atrankos išvadą, kad UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras PŪV - didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas.

5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.) UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Vokiečių g. 10, Marijampolė, tel.: (8 343) 54204, kont. asmuo - R. Mincienė.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.

7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika.


2016 m. gruodžio 13 d. 14:00 val. bus atliekami kadastriniai (geodeziniai) matavimai žemės sklype (kad.Nr.0101/0100:1188), adresu Vilnius, Raudonupio g. 2.

Prašome gretimo žemės sklypo (kad.Nr.0101/0100:149) savininko Vidmanto Masalsko arba jo įgaliotus asmenis dalyvauti ribų ženklinime. Kontaktai: Konstitucijos pr.4A-5,Vilnius, mob.tel. 860533775. Matininkas N.Zabarauskas.


P. Girdausko personalinės įmonės „Invaras“ savininko vardu veikiančių asmenų 2016-12-06 sprendimu nuspręsta likviduoti P. Girdausko personalinę įmonę „Invaras“, teisinė forma - individuali įmonė, įm. k. 122461271, buv. adr.: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didlaukio g. 42-14. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ „Registrų centras“.

Įmonės likvidatorius Andrius Girdauskas. Daugiau informacijos tel. 868509666, 86864823.


Dingusius UAB „Kelias į šviesą“ į.k.303172969 įstatus, steigimo aktą, antspaudą laikyti negaliojančiais.


UAB „VOLTAS“ (įm.kodas 140587745)  valdybos sprendimu  2017 m. sausio 12 d. vyks bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorė – bendrovės valdyba. Susirinkimo pradžia 15 val. Susirinkimas vyks bendrovės administracinėse patalpose  Šilutės pl.2, 1 aukštas, Klaipėda.

Susirinkimo dalyviai  registruojami nuo 14.30 val. Su dokumentais galima susipažinti 2017 m. sausio 12 d.  8-14 val. Bendrovės administracijos patalpose Šilutės pl.2, Klaipėda,  pas vyr. finansininkę Danutę Elheim.

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Dėl kreipimosi į AB DNB banką - dėl investicinio kredito ėmimo žemės sklypo pirkimui bei pastato statybai.

Visi asmenys, dalyvausiantys akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, privalo turėti asmens dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos įgaliojimą.

DIREKTORIUS DARIUS LEVICKIS

Atgal