VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12 20. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus),  žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informacija apie PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:

UAB „Sepo Novus“, Danės g. 6, Klaipėda, mob.: (8 670) 99841, el. p.: info@seponovus.eu.

2. PŪV pavadinimas:

Bitumo saugojimo statinių (sandėlių ir aikštelių) statyba.

3. PŪV veiklos vieta:

PŪV numatoma vykdyti 2,1566 ha ploto žemės sklype (kad. Nr.5520/0019:5 Gargždų m. k.v.), esančiame Statybininkų g. 7, Gargžduose, Gargždų sen., LT-96155 Klaipėdos r. sav.

4. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-12-15 raštu Nr. (28.3)-A4-12651 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Sepo Novus“ PŪV - bitumo saugojimo statinių (sandėlių ir aikštelių) statyba - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas.

5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.) UAB „Sepo Novus“, Danės g. 6, Klaipėda, mob.: (8 670) 99841 (kont. asmuo - D. Kusas).

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.

7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda (kont. asmuo - R. Juškaitė-Norbutienė) ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463 (kont. asmuo - M. Šileika).

Atgal