VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12 31. Skelbimai

 

Informuojame, kad AB „Mintis“, įm. kodas 120138287, buveinės adresas: Z.Sierakausko g. 15, Vilnius, duomenys apie juridinė asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, pertvarkoma į UAB „Mintis“. Su dokumentais susipažinti galima adresu: Z.Sierakausko g. 15, Vilnius.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: A. Spirgio žuvies perdirbimo ir realizacijos įmonė (152704964), Pamario g. 21-3, LT-93012 Neringa, tel.: (8 698) 29586, arturas.nida@gmail.com . 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: žuvies perdirbimas ir rūkymas, Purvynės g. 59 C, LT-93128, Neringa. 4. Trumpas PŪV aprašymas: įmonė veiklą teritorijoje vykdo jau keletą metų, veiklos pobūdžio keisti neplanuojama. Numatomas žuvies rūkymas tradicinėje mediena kūrenamoje rūkykloje. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Neringos savivaldybės administracinėse patalpose (Taikos g. 2, LT-93121, Neringa, Neringos sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-01-03 iki 2017-01-16; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka– www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-01-17, 17 val. Neringos savivaldybės administracinėse patalpose (Taikos g. 2, LT-93121, Neringa, Neringos sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel.: (8 46) 410350, klaipeda@nvsc.lt.


BUAB „VIRTUVĖS AKADEMIJA“ (kodas 302447241) registracijos pažymėjimas bankroto administratoriui neperduotas, laikyti negaliojančiu.


UAB „Skomė" akcininkų dėmesiui!

UAB „Skomė" akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/10 visų balsų, iniciatyva bei valdybos sprendimu ir direktoriaus įsakymu šaukiamas neeilinis visuotinis UAB „Skomė" (įm. kodas 122574319) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2017 m. sausio 23 d. 12 val. UAB „Skomė" buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje posėdžių salėje (trečias aukštas, Nr. 316).

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo ir pripažinimo galiojančiais nuo jų priėmimo momento UAB „Skomė“ 2010 m. kovo 23 d., 2011 m. balandžio 26 d., 2012 m. balandžio 27 d., 2013 m. balandžio 25 d., 2014 m. balandžio 30 d., 2015 m. kovo 24 d.,  2016 m. balandžio 28 d. visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimams ir jų patvirtinimo.

Sprendimų projektus ir kitus įstatymuose bei bendrovės įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su ja susipažinti bus galima UAB „Skomė" buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, pas bendrovės direktorių (kabineto Nr. 336), antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 iki 18 val. arba iš anksto suderinus kitu laiku.


INFORMACIJA

apie pieninių galvijų ūkio modernizavimą Plepų k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav. atrankos išvadą

dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „Švedijos pienas“ Plepų k., Viešvėnų sen., Telšių r.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Pieninių galvijų ūkio modernizavimas

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Plepų k., Viešvėnų sen., Telšių r.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Pieninių galvijų ūkio modernizavimui Plepų k., Viešvėnų sen., Telšių r. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, Aplinkos apsaugos agentūra, 2016-12-15 raštas Nr. (28.6)-A4-12647.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai, tel. (8 41)596415, UAB „Švedijos pienas, Plepų k., Telšių r., el. p. svedijos.pienas@gmail.com

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūrai,  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 706) 62 008, faks. (8 706) 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).

7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai, tel. (8 41)596415,UAB „Švedijos pienas, Plepų k., Telšių r., el. p. svedijos.pienas@gmail.com


SKELBIMAS APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Informuojame, kad parengta UAB „Visola“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV), grūdų dribsnių gamybos išplėtimo (projektuojamos sandėliavimo ir fasavimo patalpos), Gėlių g. 3, Savičiūnai, Vilniaus r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita.

PŪV organizatorius – UAB „Visola“, įm. k. 110855073, Gėlių g. 3, Savičiūnai, Vilniaus r. sav., tel. Nr.(8 5) 2544298, faks. Nr.(8 5) 2544299, el. p. visola.direktorius@gmail.com.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, tel. Nr. (8 5) 263 9662, faks. Nr. (8 5) 210 4848, el. p. nvspl@nvspl.lt.

PŪV – grūdų dribsnių gamybos išplėtimas (projektuojamos sandėliavimo ir fasavimo patalpos). PŪVbus vykdoma Gėlių g. 3, Savičiūnai, Vilniaus r. sav.

Trumpas PŪV aprašymas – gaminami avižų, kvietiniai, miežiniai, ryžių, kitų kruopų dribsniai, dribsniai su priedais (riešutai, razinos ir kt.), kruopų dribsnių mišiniai, dribsnių mišiniai su priedais (riešutai, razinos ir kt.). Gamyba vykdoma vieno aukšto su rūsiu pastate. Projektuojamos pastato vakarinėje dalyje fasavimo ir sandėliavimo patalpos. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su UAB „Visola“ žemės sklypo ribomis).

Su PVSV ataskaita nuo 2017 m. sausio 2 d. iki sausio 16 d. imtinai, galima susipažinti Rukainių seniūnijos patalpose, adresu Mokytojų g. 9, Rukainių k.,Vilniaus r., darbo metu (I-IV 8.00 – 17.00 val., V – 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) ir NVSPL, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, patalpose darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017 m. sausio 16 d. 17.30 val. UAB „Visola“ patalpose, adresu Gėlių g. 3, Savičiūnai,Vilniaus r. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. Nr. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt.


INFORMACIJA

apie švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos, Smilgaičio g. 10 Ruseinių k., Josvainių sen., Kėdainių r., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „Minkirta“, registruotos buveinės adresas Baltų pr. 31-55, LT-48244 Kaunas, tel (8-67) 98 55 77, el. p. minkirta@gmail.com.

PŪV pavadinimas: Švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimas ir auginimas.

PŪV vieta: Smilgaičio g. 10, Ruseinių k., Josvainių sen., Kėdainių rajonas.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2016-12-20 d. savo raštu Nr. (28.2)-A4-12819 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas užsakovą: UAB „Minkirta“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:  UAB „Vaidva“,įm. k. 300509317,Statybininkų g. 53, Venta, LT-85305 Akmenės r. sav., mob. tel.: (8 698) 26 735, faksas: 8 425 50990, el. p.: vaidva@vaidva.lt. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“,įm. k. 140016636,Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p. jonas@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: UAB „Vaidva“PŪV (nepavojingų statybinių, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymas (smulkinimas)) bus vykdoma adresu Šalteikių g. 40, Glaudėnų k., Klaipėdos r. sav.4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu panaudojus įmonės turimą modernią techniką bus tvarkomos nepavojingos statybinės, griovimo atliekos ir medienos atliekos. Iš atliekų bus pagaminama įvairių frakcijų skalda bei biokuras. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinė apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Klaipėdosr. sav. Sendvarioseniūnijos patalpose (Saulės g. 1, Slengių k., LT-92338, Klaipėdos r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ataskaita galima darbo dienomis nuo 2017-01-02 iki 2017-01-13 imtinai;08-12 ir 13-16 val. 3) Taip pat ataskaitos santrauka skelbiama - www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks2017-01-16, 17 val. Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnijos administracinėse patalpose, esančiose adresu Saulės g. 1, Slengių k., LT-92338, Klaipėdos r. sav. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: jonas@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centroprie Sveikatos apsaugos ministerijosKlaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel.: (8 46) 410350, klaipeda@nvsc.lt.


Pranešimas apie esminį įvykį

2017 metų  sausio 31 dieną 12 valandą uždarosios akcinės bendrovės “Anykščių Vosinta” patalpose Sausalaukės kaime Svėdasų seniūnijoje Anykščių rajone įvyks UAB “Anykščių Vosinta” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Įstatų keitimas .

2. Kiti klausimai.


BUAB „Ligeimos statyba“, į. k. 126339845, buveinės adresas: Kalvarijų g. 163A, Vilnius, bei bankrutavusios Virginijos Lazdauskienės įmonės, į. k. 144794481, buveinės adresas: Birutės g. 104, Šiauliai, dingusius įmonės įstatus laikyti negaliojančiais.


Pamestą draudimo brokerio pažymėjimą Nr. 7636060615 išduota Martynui Malinauskui laikyti  negaliojančiu.

 

Atgal